Stylish Text

Tất cả mọi người
156.917
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Write Stylish Text anywhere and send to anyone without opening the app.

Styles Popup
Use Stylish Text Floating Bubble, Floating Bar or Text Selection Menu option everywhere without opening the main application every-time.

Favorite Styles
Manage list of most used styles. Use them with Floating Bubble or Floating Bar and set random order to style each word in different way.

Input Options
Change your typed text into Capitals, Small, Random, Camel and Reverse Camel cases.

Style Editor
Create new styles or edit existing with options to add Symbols or Emoji around the letters, words and phrases, replace a letter with other letters or customize spacing between words etc.

Theme & Colors
Midnight Blue and Pure Black theme with 16 different application user interface colours.

Symbols Picker
Select from a collection of thousands of special unicode symbols for decorative greetings and nick names.

Quick Actions
Quickly copy, share, favorite or swipe left to copy and swipe right to edit Stylish Text.

Block Applications
Block applications which you don't want to use with Stylish Text Floating Bubble and Floating Bar.

120 Texts, 20 Numbers and 60 Arts styles, including:
BLUE, Double Struck, Script Normal and Bold, Frakture Normal and Bold, Sans Mono, Normal and Bold, Math Bold, Italic and Bold Italic, Circular, SQUARED, DARK CIRCLES, DARK SQUARES, SMALL CAPS, Monospace, Upside Down and Mirrored, Brackets, Square Brackets, Slashed, Double Slashed, Strike Through, Double Decker, Dots UP DOWN, Superscript and Subscript and many more.

Let’s open up Stylish Text on your phone and start writing beautiful bio’s. Write a tweet in Bold, Italic, Cursive style to highlight the text on your timeline. Write decorative greetings and surprise your friends on their special days. Chat with fancy text in groups and be a special one to get attention. Create some unique names for popular games and earn fame. :)

Want to know how it works? Watch the videos.

Use Floating Bubble Everywhere:
https://youtu.be/MkLPvCh2gEE

Use Floating Bar Everywhere:
https://youtu.be/l3exXvvVPa0

Use Text Selection Menu(Android 6.0 or above):
https://youtu.be/MkLPvCh2gEE?t=181

Manage your Favorite Styles:
https://youtu.be/MkLPvCh2gEE?t=75

Create new style in Style Editor:
https://youtu.be/VEvvZVBdY5M

All video tutorials:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhmO3CibRFhhFUvfuilaGOeS_x-49MmGl

Sign-up for beta version:
https://play.google.com/apps/testing/com.theruralguys.stylishtext

Send your suggestion/feedback/issue to us on:
Email - stylishtext.app@gmail.com
Website - https://stylishtext.app/
Facebook - https://fb.me/StylishTextApp/
Instagram - https://instagram.com/StylishTextApp/
Twitter - https://twitter.com/StylishTextApp/
Telegram - https://t.me/StylishTextApp/
Messenger - https://m.me/StylishTextApp/

PLEASE READ BELOW NOTE VERY CAREFULLY:

❇️ “This app uses Accessibility services.” to change your typed text into selected style in other applications.

LIMITATIONS:

❇️ Only Android 8.0 and above devices support 120+ styles. You won't see some styles which are shown in screenshots on your device if you are running Android 7.1, 7.0, 6.0, 5.1 or 5.0 versions.
❇️ Text Selection Menu option may not be supported in some applications or devices.(e.g. Redmi, Mi, POCO)
❇️ Some styles may support only capital letters or some may only small letters.
❇️ BLUE letters are not shown into BLUE color on SAMSUNG devices due to their different implementation of regional letters.
❇️ Most of the styles will only work with languages having Latin characters. Other language support is not guaranteed.
Viết Văn bản thời trang ở bất cứ đâu và gửi cho bất kỳ ai mà không cần mở ứng dụng.

Kiểu Popup
Sử dụng tùy chọn Bong bóng văn bản nổi, Thanh nổi hoặc Menu chọn văn bản ở mọi nơi mà không cần mở ứng dụng chính mọi lúc.

Kiểu yêu thích
Quản lý danh sách các phong cách được sử dụng nhất. Sử dụng chúng với Floating Bubble hoặc Floating Bar và đặt thứ tự ngẫu nhiên để tạo kiểu cho mỗi từ theo cách khác nhau.

Tùy chọn đầu vào
Thay đổi văn bản đã nhập của bạn thành các trường hợp Thủ đô, nhỏ, ngẫu nhiên, lạc đà và đảo ngược.

Trình chỉnh sửa kiểu
Tạo kiểu mới hoặc chỉnh sửa hiện có với các tùy chọn để thêm Biểu tượng hoặc Biểu tượng cảm xúc xung quanh các chữ cái, từ và cụm từ, thay thế một chữ cái bằng các chữ cái khác hoặc tùy chỉnh khoảng cách giữa các từ, v.v.

Chủ đề & Màu sắc
Chủ đề Midnight Blue và Pure Black với 16 màu giao diện người dùng ứng dụng khác nhau.

Công cụ chọn biểu tượng
Chọn từ một bộ sưu tập hàng ngàn biểu tượng unicode đặc biệt cho lời chào trang trí và tên nick.

Thao tác nhanh
Nhanh chóng sao chép, chia sẻ, yêu thích hoặc vuốt sang trái để sao chép và vuốt sang phải để chỉnh sửa Văn bản thời trang.

Chặn ứng dụng
Chặn các ứng dụng mà bạn không muốn sử dụng với Bong bóng văn bản nổi và Thanh nổi.

120 văn bản, 20 số và 60 phong cách nghệ thuật, bao gồm:
XANH LÁ Chân đế, Chân đế vuông, Chém, Chém đôi, Đột kích, Double Decker, Dots UP DOWN, Superscript và subscript và nhiều hơn nữa.

Hãy để mở ra Văn bản thời trang trên điện thoại của bạn và bắt đầu viết cuốn tiểu sử sinh học tuyệt đẹp. Viết một tweet bằng Bold , Italic , kiểu chữ thảo để làm nổi bật văn bản trên dòng thời gian của bạn. Viết lời chào trang trí và làm bạn bè ngạc nhiên vào những ngày đặc biệt của họ. Trò chuyện với văn bản ưa thích trong nhóm và là một người đặc biệt để thu hút sự chú ý. Tạo một số tên độc đáo cho các trò chơi phổ biến và kiếm được danh tiếng. :)

Bạn muốn biết nó hoạt động như thế nào? Xem video.

Sử dụng Bong bóng nổi ở mọi nơi:
https://youtu.be/MkLPvCh2gEE

Sử dụng Thanh nổi ở mọi nơi:
https://youtu.be/l3exXvvVPa0

Sử dụng Menu chọn văn bản (Android 6.0 trở lên):
https://youtu.be/MkLPvCh2gEE?t=181

Quản lý kiểu yêu thích của bạn:
https://youtu.be/MkLPvCh2gEE?t=75

Tạo kiểu mới trong Trình chỉnh sửa kiểu:
https://youtu.be/VEvvZVBdY5M

Tất cả các video hướng dẫn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhmO3CibRFhhFUvfuilaGOeS_x-49MmGl

Đăng ký phiên bản beta:
https://play.google.com/apps/testing/com.theruralguys.stettestext

Gửi đề xuất / phản hồi / vấn đề của bạn cho chúng tôi trên:
Email - sành điệu.app @ gmail
Trang web - https://stettitext.app/
Facebook - https://fb.me/StylishTextApp/
Instagram - https://instagram.com/StylishTextApp/
Twitter - https://twitter.com/StylishTextApp/
Telegram - https://t.me/StylishTextApp/
Messenger - https://m.me/StylishTextApp/

VUI LÒNG ĐỌC BÊN DƯỚI LƯU Ý RẤT CẨN THẬN:

Thái Ứng dụng này sử dụng các dịch vụ Trợ năng. Mạnh để thay đổi văn bản đã nhập của bạn thành kiểu đã chọn trong các ứng dụng khác.

GIỚI HẠN:

Chỉ các thiết bị Android 8.0 trở lên hỗ trợ hơn 120 kiểu. Bạn sẽ không thấy một số kiểu được hiển thị trong ảnh chụp màn hình trên thiết bị của mình nếu bạn đang chạy các phiên bản Android 7.1, 7.0, 6.0, 5.1 hoặc 5.0.
Tùy chọn Menu chọn văn bản có thể không được hỗ trợ trong một số ứng dụng hoặc thiết bị. (ví dụ: Redmi, Mi, POCO)
Một số kiểu có thể chỉ hỗ trợ chữ in hoa hoặc một số chỉ có thể là chữ nhỏ.
Các chữ cái BLUE không được hiển thị thành màu BLUE trên các thiết bị SAMSUNG do cách triển khai các chữ cái khu vực khác nhau.
Hầu hết các kiểu sẽ chỉ hoạt động với các ngôn ngữ có ký tự Latin. Hỗ trợ ngôn ngữ khác không được đảm bảo.
Đọc thêm
Thu gọn
4,3
Tổng 156.917
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

❇️ Now use favorites using rewards.
❇️ Now use favorites in floating bar.
❇️ Added app shortcuts for launchers.
❇️ Added nick name creator for games.
❇️ Added reverse style feature popup.
❇️ Added new arts for decoration.
❇️ Improved UI & fixed many issues.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
27 tháng 7, 2020
Kích thước
7,1M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
2.3.9
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
2,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
RuralGeeks
Nhà phát triển
Vikas Patidar, Village - Ranayara, District - Ratlam, Madhya Pradesh, 457340, India
©2020 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.