GRAC tặng đồ và ve chai công nghệ

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

GRAC hướng đến xây dựng đô thị không rác tại Việt Nam
Nếu bạn có món đồ nào không cần nhưng lại có giá trị sử dụng đối với người khác, thay vì bạn vứt nó đi hay cứ để lưu cữu vô ích rồi sẽ hao mòn hỏng hóc theo thời gian, hãy cho tặng món đồ của bạn để một ai đó có thể dùng nó.
GRAC kết nối những người ve chai, đồng nát thông qua ứng dụng hoặc website để thu mua phế liệu tận nhà. Giá trị giao dịch do 2 bên ve chai (đồng nát) và người bán thương lượng.
Thông tin liên hệ: grac.vn - 0909120016
Updated on
May 20, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

-Cập nhật tính năng mới
-Cho phép đăng nhập bằng tài khoản