Time Out: Discover your city

May Mga Ad
Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (United Kingdom) ang paglalarawan

Discover and explore with Time Out, your trip planner for local and worldwide use. In over 30 cities you can plan events, find places to eat and drink and save your favourite searches to a customisable Home Screen.

Search London and other cities around the world for the most exciting events, and save the best to create a customisable travel guide.

The Time Out App will give you inspiration across the world. Find Time Out in any of the following places:
Accra, Amsterdam, Barcelona, Beirut, Berlin, Birmingham, Boston, Bristol, Chicago, Croatia, Edinburgh, Glasgow, Kuala Lumpur, Las Vegas, Leeds, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Mexico City, Miami, New York, Paris, Penang, San Francisco, Seoul, Singapore, Sri Lanka, Switzerland and Washington DC, with more cities being added soon.


Discover, Explore, Book & Go with Time Out!

Time Out Features:

Trip Planner – Find What’s Around Me:
- Find places to visit in customised locations, and plan your trip around the best events and activities.
- Find local cinema times, restaurants, and other activities customised to your vacation, your work, and even your home!

Personalise Your Home Screen – Save and Explore Your New Favourites:
- Customise your Time Out experience and travel to all the events and restaurants that you love. Like to eat healthy? Add vegan restaurants and food festivals around you. Save all of your favourite locations and events to your home page to create a customised city guide. Curate the best of your city, and keep track of your favourite spots!

Event Guide – Discover What’s Around You:
- Find concert tickets, cinema times, festivals, nearby live events, stores, and places to eat and drink.
- Time Out digs up the best local flavour in cities around the world, so a great night will always be just a tap away.
Save Events – Keep Track of Your Favourite Restaurants, Museums, Stores and Cinema Locations:
- Save all of your favourite places and events to the ‘Things I Love’ section to create a customised city guide.

Discover and Share It – Be Social
- Share photos of your favourite festivals, stores and places to eat, and find friends who enjoy all the same things you do.
- Read reviews of local places to eat posted by other explorers to plan your best trip!

Travel Guide – Plan Your Visit to Cities Around the World:
- Explore places to visit, local and worldwide. Plan a trip around your next festival, or use Time Out as a restaurant finder or pub finder.
- Find cinema and theatre tickets, or spend the day at a science museum.
- Create your own city guide to discover what’s nearby, and explore the world. Our curated lists present the best events and food in your area!

Search Places Near Me & Places to Visit – Find the Best-in-Class of Your City:
- Concerts, things to do, theatre and cinema times, stores and tons of other events. Our restaurant finder will show you the best places to eat.
- Pub finder will point out the best spots to drink beer with friends.

Login Through Facebook – Connect Your Social Media Profile to Keep Up With Friends
- Share photos and more with your friends and explore your world together! Create an account in the app, and use a single login across all devices.

Explore new cities and rediscover your favourite places with Time Out, the event planner and travel guide app for major cities around the world. Find new places, customise your home screen, and share your favourite experiences with friends.

Download Time Out to start exploring today!
Tuklasin at galugarin sa Time Out, ang iyong paglalakbay tagaplano para sa mga lokal at sa buong mundo sa paggamit. Sa loob ng 30 mga lungsod maaari mong planuhin ang mga kaganapan, maghanap ng mga lugar upang kumain at uminom at i-save ang iyong mga paboritong mga paghahanap sa isang napapasadyang Home Screen.

Hanapan ang London at iba pang mga lungsod sa buong mundo para sa pinaka-kapana-panabik na mga kaganapan, at i-save ang mga pinakamahusay na upang lumikha ng isang napapasadyang gabay sa paglalakbay.

Ay magbibigay sa iyo ng Time Out App inspirasyon sa buong mundo. Maghanap ng Time Out sa anuman sa mga sumusunod na lugar:
Accra, Amsterdam, Barcelona, ​​Beirut, Berlin, Birmingham, Boston, Bristol, Chicago, Croatia, Edinburgh, Glasgow, Kuala Lumpur, Las Vegas, Leeds, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Mexico City, Miami, New York, Paris , Penang, San Francisco, Seoul, Singapore, Sri Lanka, Switzerland at Washington DC, na may higit pang mga lungsod na idinagdag sa lalong madaling panahon.


Tuklasin, Galugarin, Book & Pumunta sa Time Out!

Tampok Time Out:

Trip Planner - Hanapin Ano ang Paikot Akin:
- Maghanap ng mga lugar upang bisitahin sa na-customize na mga lokasyon, at planuhin ang iyong biyahe sa paligid ng mga pinakamahusay na mga kaganapan at mga gawain.
- Maghanap ng mga lokal na beses cinema, restaurants, at iba pang mga gawain na-customize sa iyong bakasyon, ang iyong trabaho, at kahit na ang iyong home page!

Isapersonal ang iyong Home Screen - I-save at Galugarin ang iyong Bagong Paborito:
- Ipasadya ang iyong Time Out karanasan at paglalakbay sa lahat ng mga kaganapan at mga restaurant na pag-ibig mo. Gusto upang kumain ng malusog? Idagdag Vegan restaurant at festival pagkain sa paligid mo. I-save ang lahat ng iyong mga paboritong lokasyon at mga kaganapan sa iyong home page upang lumikha ng na-customize na gabay sa lungsod. Koadyutor ang pinakamahusay na ng iyong lungsod, at subaybayan ang iyong mga paboritong lugar!

Gabay ng Kaganapan - Tuklasin Ano ang Paikot mo:
- Hanapin ang mga tiket ng konsiyerto, beses cinema, festival, malapit na live na kaganapan, mga tindahan, at mga lugar upang kumain at uminom.
- Time Out tahanan up ang pinakamahusay na lokal na lasa sa mga lungsod sa buong mundo, para sa isang magandang gabi ay palaging magiging isang tapikin ang layo.
I-save ang Mga Kaganapan - Panatilihin Subaybayan ng iyong Favourite Restaurant, Museo, Stores at Lokasyon Cinema:
- I-save ang lahat ng iyong mga paboritong lugar at mga kaganapan sa seksyon ng 'Mga bagay Pag-ibig ko' upang lumikha ng na-customize na gabay sa lungsod.

Tuklasin at Ibahagi Ito - Maging Social
- Ibahagi ang mga larawan ng iyong mga paboritong pista, mga tindahan at mga lugar upang kumain, at maghanap ng mga kaibigan na nag-enjoy ang lahat ng parehong mga bagay na ginagawa mo.
- Basahin ang mga review ng mga lokal na mga lugar upang kumain post ng iba pang explorers upang planuhin ang iyong mga pinakamahusay na trip!

Gabay sa Paglalakbay - Planuhin ang iyong Pagbisita sa Cities Around the World:
- Galugarin ang mga lugar upang bisitahin, lokal at sa buong mundo. Magplano ng isang biyahe sa paligid ng iyong susunod na festival, o gamitin ang Time Out bilang restaurant finder o pub finder.
- Find cinema at teatro tiket, o magpalipas ng araw sa isang science museo.
- Lumikha ng iyong sariling mga lungsod gabay upang matuklasan kung ano ang malapit, at galugarin ang mundo. Ang aming curate listahan ipakita ang pinakamahusay na mga kaganapan at mga pagkain sa iyong lugar!

Search Places Malapit sa Akin & Places sa Bisitahin - Hanapin ang Best-in-Class ng Iyong Lungsod:
- Konsiyerto, mga bagay na gagawin, teatro at cinema beses, tindahan at tonelada ng iba pang mga kaganapan. Ang aming tagahanap ng restaurant ay magpapakita sa iyo ang pinakamahusay na lugar upang kumain.
- Pub tagahanap ay ituro ang pinakamahusay na mga spot na uminom ng beer sa mga kaibigan.

Login Sa pamamagitan ng Facebook - Ikonekta ang iyong Social Media Profile sa Panatilihin Up Sa Friends
- Ibahagi ang mga larawan at higit pa sa iyong mga kaibigan at magkasamang tuklasin ang iyong mundo! Gumawa ng isang account sa app, at gumamit ng isang solong pag-login sa lahat ng mga aparato.

Galugarin ang mga bagong lungsod at matuklasang muli ang iyong mga paboritong lugar sa Time Out, ang kaganapan tagaplano at gabay sa paglalakbay app para sa mga pangunahing lungsod sa buong mundo. Maghanap ng mga bagong lugar, i-customize ang iyong home screen, at ibahagi ang iyong mga paboritong mga karanasan sa mga kaibigan.

I-download ang Time Out upang simulan ang paggalugad ngayon!
Magbasa pa
I-collapse
3.8
949 ang kabuuan
5
4
3
2
1
Naglo-load...

Ano'ng Bago

Minor fixes and enhancements.
Magbasa pa
I-collapse

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Nobyembre 26, 2018
Laki
8.0M
Mga Pag-install
100,000+
Kasalukuyang Bersyon
6.3.0
Nangangailangan ng Android
4.1 at mas bago
Rating ng Content
Mature 17+
Pagpapatungkol sa Droga, Nakakasakit na Pananalita
Mga Interactive na Elemento
Pakikipag-ugnayan ng Mga User
Inaalok Ng
Time Out Digital
Developer
©2019 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google|Lokasyon: Estados UnidosWika: Filipino
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.