Zeker op Reis
(16)

Reviews

What's New
Versie 1.4:
- Correcties in de landen gegevens
- Bug fixes en verbeteringen in de gebruikers interface
- Indien aanwezig kunnen de gegevens van versie 1.3 handmatig geïmporteerd worden.
Menu: "Meer" -> "Zeker op Reis" -> "Importeren".
NB. Dit menu item is alleen zichtbaar als er nog gegevens van versie 1.3 op het toestel staan.

Similar