แอพช่วยสวด อิติปิโส เท่าอายุ+1
(588)

Reviews

What's New
//1.2//
ตัดคำในบทสวดเต็มให้ถูกต้อง
ช่องกรอกอายุ ให้กดปุ่ม + - เอานะครับ อย่ากรอกตัวเลขลงไปมันจะ save ค่าไม่ได้
และจะค้าง
//1.1//
แก้ไข Bug หลายส่วน
Fix ขนาดหน้าจอ เพื่อให้บน Tablet แสดงผลตรงกับบน Mobile
อย่างไรก็ตามบน Galaxy S I,II ยังคงมีปัญหาบ้างบางเครื่องโดยไม่เก็บวัน/เดือน/ปี เกิด (ยังไม่ทราบสาเหตุ)
ได้ผลดีกว่าบน Android 2.3 ขึ้นไป

Similar

More from developer