TomTom GPS Navigation Traffic

Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

GET THERE FASTER with the all-new TomTom GO Mobile app
__________________________________________________________________

WELCOME TO PRIORITY DRIVING
Your red carpet for the road, no matter the destination. Whether you’re a commuter or a scenic driver TomTom GO Mobile makes you feel like you’re in the priority lane.

DISCOVER
- World Maps: Explore the world with offline maps of over 150 countries in your pocket.
- Intelligent Routing: Always know you're on our best route, thanks to driving data from millions of TomTom users.
- Points of Interest: Find millions of useful stops all available offline en route or at your destination.

ENJOY
- Traffic: Insanely accurate traffic information from millions of drivers gives you intelligent routes around traffic.*
- Speed Cameras: Helping you save money on speeding fines with advanced warning alerts for fixed, mobile and average speed cameras.*
- Advanced Lane Guidance: Enjoy the relaxation of knowing you're in the right lane.
- Destination Prediction: Machine learning studies your driving habits and makes suggestions for your next destination.
- Ad Free: Avoid annoying ads for the most efficient journey, without interruption.

CONNECT
- Share Arrival Time: Let others know your arrival time and location directly from within GO Mobile using any messaging app of your choice.
- Drive to Contacts and Photos: Instantly find a route to contacts and geotagged photos stored in your phone.
- Connected to the Community: Millions of TomTom users keep your map fresh and share the latest traffic and speed camera locations.
- Offline Maps: Don’t worry about data consumption or your connection as all your maps are stored on your phone. These are regularly updated with both community and TomTom input. **

MAPS
As one of the first digital mapping companies, TomTom's years of experience and passion for advanced map making is at your fingertips from within the app. Download offline maps for over 150 countries, with regular updates for the best navigation experience.

FREE MILES
Get 50 miles of navigation for free each month. Purchase a 1-month or 1-year subscription for unlimited miles.

* These services require a mobile phone connection. Your operator may charge you for the data used and costs may be significantly higher when used abroad. Check http://tomtom.com/20719 for availability per country. The question of the legality of services to warn for speed cameras is not clear in Germany. You therefore use this service at your own risk. TomTom does not accept any responsibility for the consequences of use of the service in Germany. For more information please go to http://tomtom.com/5560
** Data storage constraints may apply and an SD card may be required. Download 4 or more full updates of any installed map per year. You need a WiFi or cellular data connection to download new maps and updates.

TomTom reserves its right to unilaterally withdraw and/or to amend this offer and/or to amend the terms and conditions.
Sa tam dostať rýchlejšie s úplne novým TomTom GO mobily
__________________________________________________________________

VITAJTE na prioritné JAZDY
Váš červenom koberci na ceste, bez ohľadu na miesto určenia. Či už ste dochádzajúci alebo scénické ovládač TomTom GO Mobile vám dáva pocit, ako by ste boli v prioritnej pruhu.

DISCOVER
- Svetové mapy: Objavte svet s offline mapami viac než 150 krajín vo vrecku.
- Inteligentné smerovanie: Vždy viete, že ste na našej najlepšiu trasu, a to vďaka jazde údaje miliónov užívateľov TomTom.
- Body záujmu: Nájdi milióny užitočných zastávok všetky dostupné offline, na ceste alebo v cieli.

UŽITE SI TO
- Doprava: Šialene presné dopravné informácie od miliónov vodičov vám inteligentný trasy okolo prevádzky *.
- Rýchlostné radary: Pomáha vám ušetriť peniaze na urýchlenie pokút s pokročilými výstrahe pre pevné, mobilné a radary kontrolujúce priemernú rýchlosť *.
- Advanced Lane Guidance: Užite si relaxáciu s vedomím, že ste v pravom jazdnom pruhu.
- Destination Predpoveď: Strojové učenie skúma svoje vodičské návyky a predkladá návrhy na ďalší cieľ.
- Ad zadarmo: Vyhnite sa otravné reklamy pre čo najefektívnejšie cestu, bez prerušenia.

CONNECT
- Podiel Čas príchodu: dať ostatným vedieť, čas a miesto príjazdu priamo z GO Mobile za použitia akejkoľvek aplikácii pre zasielanie správ podľa vlastného výberu.
- Cesta ku kontaktom a Fotografie: Okamžite nájsť cestu ku kontaktom a geograficky označených fotografií uložených v telefóne.
- pripojenie do spoločenstva: Milióny užívateľov TomTom udržať svoju mapu svieži a zdieľať najnovšie prevádzky a rýchlostných kamier umiestnenia.
- Offline Maps: Nebojte sa o spotrebu dát alebo pripojenie, pretože všetky vaše mapy sú uložené v telefóne. Tie sú pravidelne aktualizované tak s komunitou a vstup TomTom. **

MAPS
Ako jeden z prvých digitálnych mapových spoločnosťou TomTom rokov skúseností a nadšenie pre satelitné pokročilú výrobu je na dosah ruky priamo z aplikácie. Stiahnite si offline mapy pre viac než 150 krajinách, s pravidelnými aktualizáciami pre najlepší navigačný systém.

ZADARMO MILES
Získať 50 míľ navigácia zadarmo každý mesiac. Kúpiť 1 mesiac alebo 1 rok predplatné pre neobmedzené míle.

* Tieto služby vyžadujú pripojenie mobilného telefónu. Váš operátor vám môže účtovať za použitých údajov a náklady môžu byť výrazne vyššia pri použití v zahraničí. Skontrolujte, či http://tomtom.com/20719 dostupnosť v jednotlivých krajinách. Otázka zákonnosti služieb pre varovanie na rýchlostných kamier nie je jasné, v Nemecku. Môžete sa teda použiť túto službu len na vlastné nebezpečenstvo. TomTom neprijíma žiadnu zodpovednosť za dôsledky používania služby v Nemecku. Viac informácií nájdete na http://tomtom.com/5560
** Ukladanie dát obmedzenia, môže požiadať a môže byť vyžadovaná karta SD. Sťahovať 4 alebo viac úplné aktualizácie všetkých nainštalovaných mapy ročne. Budete potrebovať pripojenie Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie sťahovať nové mapy a aktualizácie.

TomTom si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť a / alebo zmenu tejto ponuky a / alebo na zmenu podmienok.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,1
Celkove 138 556
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Bug fixes and improvements.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
22. októbra 2018
Veľkosť
62M
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
1.17.7
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
6,99 USD – 21,99 USD za položku
Od predajcu
TomTom International BV
Vývojár
De Ruijterkade 154 1001 MH Amsterdam The Netherlands
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.