450 câu lý thuyết sát hạch ôtô
(2,299)

Reviews

What's New
v2.0.5:
• Thêm cài đặt ẩn hiện đáp án đúng trong phần ôn thi 450 câu sát hạch lý thuyết lái xe.
v2.0.3:
• Sửa lỗi khi tìm kiếm 450 câu hỏi mới.
v2.0.2:
• Sửa câu số 438: đáp án đúng là xe con, đáp án 1.
v2.0.1:
• Cập nhật bộ câu hỏi mới: 450 câu, áp dụng từ 1 tháng 7 năm 2013.
v1.0.7:
• Hỗ trợ các máy không có thẻ nhớ - SD Card (cài và tải dữ liệu hoàn toàn trên bộ nhớ trong).
v1.0.6:
• Hỗ trợ Android Ice cream sandwich (4.0).
• Cập nhật Action Bar, hỗ trợ máy tính bảng - tablet.

Similar

More from developer