CroDolphin Little

Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

If you see dolphin, please install "CROdolphin little" application on smartphone and register sighting.

ABOUT THE PROJECT

Marine mammal (dolphins, whales, seals) research in the Croatian part of the Adriatic Sea started in 1990, and it was led by prof. Hrvoje Gomerčić from the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb. All the data collected through this scientific research project has been published, and can be find on www.vef.unizg.hr/dolphins/radovi/popis.htm.

The CroDolphin database is a system for registration of all dolphin sightings in the Adriatic, as this data is important for monitoring and protection of these species. The database is owned by the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb, and if you would like to use this data, you need written permission from the administrator (tomislav.gomercic@vef.hr).

Since 1995, all marine mammal species are strictly protected by the Croatian law, which means IT IS FORBIDEN TO DISTURB OR KILL these animals or devastate their habitat.

HOW TO BEHAVE IF YOU SEE DOLPHINS

Dolphins are wild animals. Your appearance may disturb them, so please, if you see dolphins:

- move slowly and do not change your speed or direction suddenly
- do not drive directly towards them but parallel with the direction of their movement
- do not approach them but wait to see if they want to approach you
- only one vessel should be in the range of 100 m, and maximum of three vessels in the range of 300 m around dolphins
- observe the dolphins for a maximum of 30 minutes
- leave the meeting place slowly
- do not feed the animals, and do not try to swim with them – they are wild animals and can weigh up to 300 kg

Croatian marine mammals project contact:
Assistant professor Tomislav Gomerčić, PhD – tomislav.gomercic@vef.hr, tel: +385 959022610
Assistant professor Martina Đuras, PhD – martina.duras@vef.hr

Credits:
Ivica Sindičić, PhD – android app
Ivan Pašić – spatial database and map
Tomislav Gomerčić, PhD – idea
Ivor Prebeg - iOS app
Ako vidite dupina, instalirajte "CROdolphin malo" aplikacije na smartphone i registrirati viđenje.

O PROJEKT

Morskih sisavaca (dupini, kitovi, tuljani) istraživanja u hrvatskom dijelu Jadranskog mora počela je 1990, a bio je na čelu s prof. Hrvoje Gomerčić iz Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Svi podaci prikupljeni putem ovog znanstveno-istraživačkog projekta je objavljena, a može se naći na www.vef.unizg.hr / dupina / Radovi / popis.htm.

CroDolphin baza podataka je sustav za registraciju svih viđenja dupina u Jadranu, jer to su podaci važni za nadzor i zaštitu od tih vrsta. Baza podataka je u vlasništvu Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a ako želite koristiti ove podatke, trebate pismeno dopuštenje od administratora (tomislav.gomercic @ vef.hr).

Od 1995, sve vrste morskih sisavaca strogo zaštićene hrvatskom zakonu, što znači Zabranjeno je uznemiravati ili ubiti ove životinje ili uništiti njihovo stanište.

Kako se ponašati ako vidite dupina

Dupini su divlje životinje. Vaš izgled može im smetati, pa vas molimo da, ako vidite dupina:

- Kretati polako i ne mijenjajte brzinu ili smjer iznenada
- Ne vozite izravno prema njima, ali paralelno sa smjerom njihovog kretanja
- Nemojte im se približe, ali čekam da vidi da li oni žele da vam pristup
- Samo jedna posuda treba biti u rasponu od 100 m, a najviše tri plovila u rasponu od oko 300 m delfini
- Poštujte dupina za najviše 30 minuta
- Napustiti mjesto susreta polako
- Ne hraniti životinje, a ne pokušati plivati ​​s njima - oni su divlje životinje, a može težiti i do 300 kg

Hrvatska morskih sisavaca projekt kontakt:
Docent Tomislav Gomerčić, PhD - tomislav.gomercic @ vef.hr, tel: +385 959022610
Docent Martina Đuras, PhD - martina.duras @ vef.hr

Krediti:
Ivica Sindičić, PhD - Android App
Ivan Pašić - prostorne baze podataka i map
Tomislav Gomerčić, PhD - ideja
Ivor Prebeg - iOS app
Pročitajte više
Sažmi
4,6
Ukupno 13
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

Application now use data connection instead of SMS to send data
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
31. siječnja 2019.
Veličina
9,1M
Instalacije
1.000+
Trenutačna verzija
1.3
Zahtijeva Android
4.0 i novije verzije
Ocjenjivanje sadržaja
Ponuditelj
Ivica Sindicic
©2019 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.