Riakchang - เรียกช่างใกล้ตัวคุ

Contains ads
1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Riakchang - เรียกช่าง : แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1). ช่าง : สามารถลงทะเบียนความถนัดของตัวเองลงในแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ "ผู้ใช้ทั่วไป" ได้เลือกช่างที่มีความถนัดตามความต้องการ โดยกดที่ปุ่ม "เพิ่มช่าง" จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
2). ผู้ใช้ทั่วไป : สามารถค้นหาช่างที่มีความถนัดตามความต้องการ โดยกดที่ปุ่ม "ค้นหาช่าง"

ประเภทของช่าง แบ่งได้เป็น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่ายนต์ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างมอเตอร์ไซค์ ช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างอีเล็คโทรนิคส์ ช่างกล้องวงจรปิด ช่างประตู ช่างจานดาวเทียม ช่างกุญแจ ช่างฝ้า ช่างแอร์ ช่างต่อเติมบ้าน ช่างซ่อมตู้เย็น ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า
Updated on
Jun 23, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

เวอร์ชั่น 4.0 เปิดตัว 100%