Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Iso-Britannia)

A collaboration between the Transport Systems Catapult (TSC) and the Royal National Institute of Blind People (RNIB). Using Google Cardboard, EYEWARE lets you view your surroundings with a number of visual impairments.

**Please ensure to install GoogleVR Services from the Play Store and enabled these within your phone settings > apps > menu > special access > VR Helper Services if you experience the app not launching when opened. Otherwise you should get a prompt in the simulator to install the services and enable them after**

Simulated visual impairments:
- Diabetic Retinopathy (DP)
- Retinitis Pigmentosa (RP)
- Cataracts (CAT)
- Glaucoma (GLA)
- Age-Related Macular Degeneration (AMD)
- Wet
- Dry

Visual Impairments can be adjusted in severity from early onset of the condition to later, more advanced stages.

*Conditions of use*
This app is for personal, non-commercial use only. If you would like to use the app for commercial purposes, please contact us for a tailored service/product for your professional needs.

*User Instructions*
To configure your phone for a Google Cardboard app, download the Google Cardboard App. Press the Cog Symbol and point your phone at the QR code on your Cardboard (look for a square symbol made up of lots of black and white squares).

We recommend buying our custom made Google Cardboard headset. This has been specifically built to work with the EYEWARE App and includes a pre-cut aperture for your phone’s camera.

Google Cardboard apps rely on 3 methods for interacting with VR/AR games and simulations.
• Looking in all directions (move your head about and turn on the spot).
• Button Press (short presses. Do not press and hold down)
• Gaze (staring at a button for a period of time)

*Using EyeWare*
Step 1. Initiate the simulator in the app by pressing the “Simulator” button. Turn the phone on its side (landscape) and place it into the Google Cardboard. Close the flap to secure the phone. Make sure the phone cannot slide out during use.
Step 2. When you enter the simulator, no visual impairment will be active. Look around and understand your environment. There may be slight distortion or magnification. This is normal and will be improved upon with later upgrades.
Step 3. Whilst looking straight ahead, press and release the Google Cardboard button to reveal the menus. The bottom menu is where you select the visual impairment type. The Top Menu is where you adjust the severity of the selected condition. The menus will fade out after 10 seconds of inactivity.
Step 4. Using/moving your head, position the small red dot over one of the bottom menu buttons. The condition’s name will be displayed above the condition you are looking at.
Step 5. If you stare at a condition button for over 2 seconds this will select the impairment condition. The impairment will be applied to your field of view. Alternatively press the button on the Google Cardboard.
Step 6. Look upwards and place the red dot on the “+” or “-“ buttons to change the condition's severity.
Step 7. Pressing the button while looking away from any menus will turn off the menu. Alternatively, the menu will disappear after 10 seconds. Select NV (Normal Vision) option to remove any impairments.

*Hardware Recommendations*
The App works best with Samsung Galaxy S6, HTC 10, Sony Xperia XZ higher or equivalent. Lower spec phones may not perform as intended.

**Warning**
If you experience nausea or sickness as a result of using this app, cease using it immediately. It is recommended to use the app in short periods at first and to be aware of your surroundings as the field of view is not completely representative of your actual vision.
Yhteistyönä liikennejärjestelmien Catapult (TSC) ja Royal National Institute of Blind People (RNIB). Google Pahvi, eyeware voit tarkastella ympäristössä useita näkövamma.

** Varmista asentaa GoogleVR Services Play-kaupasta ja mahdollistanut sisällä puhelimeen Asetukset> Sovellukset> valikko> erikoissisäänpääsyn> VR Helper Palvelut jos koet sovellusta ei käynnistää avattaessa. Muuten sinun pitäisi saada nopeasti simulaattorissa asentaa palveluja ja antaa heille jälkeen **

Simuloitu näkövammaisten:
 - Diabeettisen retinopatian (DP)
  - Retinitis Pigmentosa (HE)
  - Harmaakaihi (CAT)
  - Glaukooma (GLA)
  - Ikään liittyvä silmänpohjan rappeuma (AMD)
      - Wet
      - Kuiva

Näkövammaisten voidaan säätää vaikeusaste iällä sairauden myöhemmin edenneessä vaiheessa.

* Käyttöehdot *
Tämä sovellus on tarkoitettu henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Jos haluat käyttää sovellusta kaupallisiin tarkoituksiin, ota yhteyttä räätälöidyn palvelun / tuotteen oman ammatillisen tarpeisiin.

* Käyttöohjeet *
Määrittää puhelimen Google Cardboard -sovellus lataamalla Google Cardboard App. Paina Cog Symbol ja suunnata puhelimen klo QR-koodia Pahvi (etsiä neliösymbolin muodostuu paljon mustavalkoinen neliöt).

Suosittelemme ostavat meidän mittatilaustyönä Google Cardboard kuulokkeet. Tämä on nimenomaan rakennettu toimimaan eyeware App ja sisältää valmiiksi leikatut aukko puhelimen kameralla.

Google Cardboard sovellukset luottavat 3 menetelmiä vuorovaikutuksessa VR / AR-pelejä ja simulaatioita.
• Katse kaikkiin suuntiin (liikuta päätäsi kyse ja käynnistä paikan päällä).
• painike (lyhyt painallukset. Älä paina ja pidä)
• Gaze (tuijottaen painiketta jonkin aikaa)

* Käyttämällä eyeware *
Vaihe 1. Aloitetaan simulaattori sovelluksen painamalla ”Simulator” -painiketta. Käännä puhelin kyljelleen (vaaka) ja aseta se Googlen pahvia. Sulje kansi turvata puhelimeen. Varmista, että puhelin ei voi liukua pois käytön aikana.
Vaihe 2. Kun kirjoitat simulaattori, ei näön heikkeneminen on aktiivinen. Katso ympärillesi ja ymmärtää ympäristöä. Siellä saattaa olla pieniä vääristymiä tai suurennus. Tämä on normaalia ja paranee, kun myöhemmin päivityksiä.
Vaihe 3. Vaikka suoraan eteenpäin, paina ja vapauta Google Cardboard painiketta paljastaa valikoissa. Alareunan on, jos voit valita näkövamma tyyppi. Top Menu on, jos voit säätää vakavuus valitut kunnossa. Valikot häivyttää kuluttua 10 sekuntiin.
Vaihe 4. Käytä / liikkuvat pään, aseta pieni punainen piste yli pohjan valikkopainikkeiden. Ehto nimi näkyy yläpuolella kunnossa katselet.
Vaihe 5. Jos tuijottaa ehtona painiketta yli 2 sekunnin tämä valitsee vajaatoiminta kunnossa. Arvonalentumisen aletaan soveltaa oman näkökentässä. Vaihtoehtoisesti painaa nappia Google pahvista.
Vaihe 6. Katso ylöspäin ja aseta punainen piste on ”+” tai ”-” painikkeita muuta ehtoa: n vakavuutta.
Vaihe 7. Painamalla painiketta etsii päässä ruokalistoja sammuu valikko. Vaihtoehtoisesti, valikko poistuu 10 sekunnin kuluttua. Valitse NV (Normaali Vision) mahdollisuus poistaa arvonalentumiset.

* Hardware Suositukset *
App toimii parhaiten Samsung Galaxy S6, HTC 10, Sony Xperia XZ suurempi tai vastaava. Alempi spec puhelimet eivät vaaditulla tavalla.

**Varoitus**
Jos tunnet pahoinvointia tai sairaudesta seurauksena tällä sovelluksella, lopetettava välittömästi. On suositeltavaa käyttää sovellusta lyhytaikaisesti aluksi ja olla tietoinen ympäristöstä, koska näkökenttä ei ole täysin edustava todellinen visio.
Lisätietoja
Tiivistä
3,4
10 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan…

Uutta

*Stability*
*Menu Updates*
Lisätietoja
Tiivistä

Lisätietoja

Päivitetty
9. heinäkuuta 2017
Koko
34M
Asennukset
1 000+
Nykyinen versio
3.9
Vaatii Android-version
6.0 tai uudempi
Sisällön ikärajoitus
Käyttöoikeudet
Tuotteen tarjoaa
Theia Immersive Ltd
Kehittäjä
Theia Immersive Ltd, 64 Nile Street London N1 7SR
©2021 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätTietoja Googlesta|Sijainti: YhdysvallatKieli: Suomi
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.