Hype Hair

සියලුදෙනටාම
42
යෙදුම-තුළ මිලදී ගැනීම පිරිනමයි
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් ජනපදය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

The biggest hair magazine for Women of Color featuring, the most creative, up-to-date hairstyles, makeup tips, fashions, and exclusive celebrity style tips!

---------------------------------

This is a free app download. Within the app users can purchase the current issue and back issues.
Subscriptions are also available within the application. A subscription will start from the latest issue.

Available subscriptions are:
12 months (9 issues)

-The subscription will renew automatically unless cancelled more than 24 hours before the end of the current period. You will be charged for renewal within 24 hours of the end of the current period, for the same duration and at the current subscription rate for the product.
-You may turn off the auto-renewal of subscriptions through Google Play Account settings, however you are not able to cancel the current subscription during its active period.

Users can register for/ login to a pocketmags account in-app. This will protect their issues in the case of a lost device and allow browsing of purchases on multiple platforms. Existing pocketmags users can retrieve their purchases by logging into their account.

We recommend loading the app for the first time in a wi-fi area.

If you have any problems at all please do not hesitate to contact us: help@pocketmags.com
, වඩාත්ම නිර්මාණාත්මක, යාවත්කාලීන කොණ්ඩා මෝස්තර, මේකප් ඉඟි, විලාසිතා, සහ අනන්ය කීර්තිමත් ශෛලිය ඉඟි ඇතුලත් වර්ණ කාන්තාවන් සඳහා විශාලතම කෙස් සඟරාව!

---------------------------------

මෙය නිදහස් යෙදුම බාගත වේ. යෙදුම භාවිතා කරන්නන් තුල වත්මන් ප්රශ්නය නැවත ප්රශ්න මිලදී ගත හැකිය.
මෙම නිකුතුව අයදුම්පත තුළ ද ලබා ගත හැකිය. දායකත්ව සඟරාවේ අලුත්ම කලාපයේ සිට ආරම්භ වේ.

දැනට පවතින දායකත්වයන් වේ:
මාස 12 (9 ගැටලු)

අවලංගු මිස, එනම් දායක වඩා වැඩි පැය 24 වර්තමාන කාලය අවසන් වීමට පෙර ස්වයංක්රීයව අළුත් ඇත. ඔබ එම කාලය සඳහා සහ නිෂ්පාදන සඳහා වන වත්මන් දායකත්වය අනුපාතය, වත්මන් කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වන පැය 24 තුළ අළුත් කිරීම සඳහා අය කරනු ලැබේ.
-You කෙසේ වෙතත් ඔබ එහි ක්රියාකාරී කාලය තුළ වත්මන් දායකත්වය අවලංගු කිරීමට නොහැකි, ගිණුම් සැකසුම් Play ගූගල් හරහා දායකත්වය මෝටර් රථ-අලුත් කිරීම අක්රිය විය හැක.

පරිශීලකයන් යෙදුම-වූ pocketmags ගිණුමට / ලොගින් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. මෙය අහිමි උපාංගය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ගැටළු ආරක්ෂා කිරීම සහ බහු වේදිකා මත මිලදී ගන්නා බ්රවුසින් ඉඩ ලබා දෙනු ඇත. දැනට පවතින pocketmags පරිශීලකයන් ඔවුන්ගේ ගිණුම පිවිසිමෙන්ද තම මිලදී ගැනීම් ලබා ගන්න පුළුවන්.

අපි Wi-Fi ප්රදේශයේ ප්රථම වතාවට යෙදුම පැටවීම නිර්දේශ කරමු.

ඔබ සියලු ඕනෑම ගැටළු තිබේ නම් අප ඇමතීමට පසුබට එපා: help@pocketmags.com
තවත් කියවන්න
3.4
මුළු වශයෙන් 42
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

Minor bug fixes
තවත් කියවන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2018 අගෝස්තු 16
තරම
7.9M
ස්ථාපන
1,000+
වත්මන් අනුවාදය
6.0.3
Android අවශ්‍යයි
4.4 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
අන්තර්ක්‍රියාකාරී මූලාංග
තොරතුරු බෙදා ගනී, ඩිජිටල් මිලදී ගැනීම්
යෙදුම-තුළ නිෂ්පාදන
අයිතමයකට US$2.82 - US$21.32
පිරිනමන ලද්දේ
Pocketmags.com
©2018 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.