NEO Magazine

За всички възрасти
40
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

NEO is packed with features and also delivers the latest news and reviews of the latest DVD, book and games releases.

NEO provides for a full spectrum of topics are every issue - from Hong Kong chop-socky movies to the latest from Japanese animation, from videogames to manga books, from the most mainstream to the most underground.

The magazine’s team of professional full-time and freelance writers maintain excellent industry relations to bring readers the most up-to-date and cutting edge news, reviews, features and previews. Neo also features a regular column from Jonathan Clements, author of the Anime Encyclopaedia.

Since its launch in 2004, NEO has become a major source for consumers to obtain exclusive news about releases and events – its pages are always full of information readers simply can’t get anywhere else. Examples include our exclusive interviews Jackie Chan at the Cannes Film Festival, and with the team behind the UK dub of Millennium Actress.

NEO has also been actively involved with promoting the anime industry in the UK, both by maintaining a presence both at retail and by its involvement in major national conventions such as the London Expo. NEO magazine also hosts its own annual industry awards.

NEO is a fully independent magazine, and is widely respected as the most authoritative voice on the subject in the UK, and constantly strives to publish a magazine that fans simply cannot be without.

---------------------------------

This is a free app download. Within the app users can purchase the current issue and back issues.
Subscriptions are also available within the application. A subscription will start from the latest issue.

Available subscriptions are:
1 month (1 issue)
12 months (13 Issues)

-The subscription will renew automatically unless cancelled more than 24 hours before the end of the current period. You will be charged for renewal within 24 hours of the end of the current period, for the same duration and at the current subscription rate for the product.
-You may turn off the auto-renewal of subscriptions through Google Play Account settings, however you are not able to cancel the current subscription during its active period.

Users can register for/ login to a pocketmags account in-app. This will protect their issues in the case of a lost device and allow browsing of purchases on multiple platforms. Existing pocketmags users can retrieve their purchases by logging into their account.

We recommend loading the app for the first time in a wi-fi area.

If you have any problems at all please do not hesitate to contact us: help@pocketmags.com
NEO е пълен с функции и също така доставя последните новини и ревюта на последните DVD, книга и игри пресата.

NEO осигурява пълен спектър от теми са всеки въпрос - от Hong Kong чоп-socky филми до късно от японската анимация, от видеоигри до манга книги, от най-основните до най-подземен.

Екипът на списанието на професионалните пълен работен ден и на свободна практика писатели са в отлични отношения промишлеността да събере читатели най-актуалната и новини режещия ръб, ревюта, функции и визуализации. Neo разполага с редовен колона от Jonathan Clements, автор на Anime енциклопедия.

От стартирането си през 2004 г., NEO се превърна в основен източник за потребителите да получават ексклузивни новини за пресата и събития - нейните страници са винаги пълни с информация читатели просто не могат да получат никъде другаде. Примери за това са нашите ексклузивни интервюта Джеки Чан по време на филмовия фестивал в Кан, както и с екипа, създал UK презаписвате на актрисата Millennium.

NEO е също така активно ангажирани с насърчаване на аниме индустрия в Обединеното кралство, както от запазване на присъствието както на дребно и чрез участието си в големи национални конвенции като London Expo. NEO списание също е домакин на собствените си годишни награди индустрия.

NEO е напълно независимо списание, и е широко уважавани като най-авторитетен глас по този въпрос във Великобритания, и се стреми постоянно да публикува списание, че феновете просто не може да бъде без.

---------------------------------

Това е свободен за изтегляне ап. В ап потребителите могат да закупят от настоящата емисия и нещата отново.
Абонаменти също са на разположение в рамките на заявлението. A абонамент ще започне от последния брой.

Налични абонаменти са:
На 1 месец (1 въпрос)
12 месеца (13 броя)

-Записването ще поднови автоматично, освен ако отменени повече от 24 часа преди края на текущия период. Вие ще бъдете таксувани за подновяване в рамките на 24 часа от края на текущия период, за същия срок и при сегашния курс абонамент за продукта.
-Можете да изключите автоматичното подновяване на абонамента чрез игра Настройки на профила в Google, обаче, че не са в състояние да отмените текущата абонамент през активния му период.

Потребителите могат да се регистрират за / вход с pocketmags сметка по ап. Това ще защитават своите въпроси в случай на загубена устройство и позволяват сърфиране на покупки на множество платформи. Съществуващите потребители pocketmags да извличате покупките си, като влезете в своя профил.

Препоръчваме зареждането на приложението за първи път в Wi-Fi зона.

Ако имате някакви проблеми на всички, моля не се колебайте да се свържете с нас: help@pocketmags.com
Прочетете повече
3,7
Общо 40
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Minor bug fixes
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
17 август 2018 г.
Размер
7,8M
Инсталирания
1 000+
Текуща версия
6.0.3
Изисква Android
4.4 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Споделя информация, Дигитални покупки
Продукти в приложението
1,99 щ.д. – 42,21 щ.д. за артикул
Предлага се от
Pocketmags.com
Програмист
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.