NEO Magazine

Piedāvā pirkumus lietotnē
Vai izmantot Google tulkotāju, lai tulkotu aprakstu šādā valodā: latviešu?Tulkot aprakstu atpakaļ šādā valodā: angļu (Amerikas Savienotās Valstis)

NEO is packed with features and also delivers the latest news and reviews of the latest DVD, book and games releases.

NEO provides for a full spectrum of topics are every issue - from Hong Kong chop-socky movies to the latest from Japanese animation, from videogames to manga books, from the most mainstream to the most underground.

The magazine’s team of professional full-time and freelance writers maintain excellent industry relations to bring readers the most up-to-date and cutting edge news, reviews, features and previews. Neo also features a regular column from Jonathan Clements, author of the Anime Encyclopaedia.

Since its launch in 2004, NEO has become a major source for consumers to obtain exclusive news about releases and events – its pages are always full of information readers simply can’t get anywhere else. Examples include our exclusive interviews Jackie Chan at the Cannes Film Festival, and with the team behind the UK dub of Millennium Actress.

NEO has also been actively involved with promoting the anime industry in the UK, both by maintaining a presence both at retail and by its involvement in major national conventions such as the London Expo. NEO magazine also hosts its own annual industry awards.

NEO is a fully independent magazine, and is widely respected as the most authoritative voice on the subject in the UK, and constantly strives to publish a magazine that fans simply cannot be without.

---------------------------------

This is a free app download. Within the app users can purchase the current issue and back issues.
Subscriptions are also available within the application. A subscription will start from the latest issue.

Available subscriptions are:
1 month (1 issue)
12 months (13 Issues)

-The subscription will renew automatically unless cancelled more than 24 hours before the end of the current period. You will be charged for renewal within 24 hours of the end of the current period, for the same duration and at the current subscription rate for the product.
-You may turn off the auto-renewal of subscriptions through Google Play Account settings, however you are not able to cancel the current subscription during its active period.

Users can register for/ login to a pocketmags account in-app. This will protect their issues in the case of a lost device and allow browsing of purchases on multiple platforms. Existing pocketmags users can retrieve their purchases by logging into their account.

We recommend loading the app for the first time in a wi-fi area.

If you have any problems at all please do not hesitate to contact us: help@pocketmags.com
NEO ir pildīta ar funkcijas, kā arī sniedz jaunākās ziņas un viedokļus par jaunāko DVD, grāmatas un spēles relīzes.

NEO paredz pilna spektra tēmām ir katru jautājumu - no Honkongas karbonāde-socky filmas uz jaunāko no japāņu animācijas, no videospēlēm līdz manga grāmatām, no visvairāk mainstream, kas visvairāk pazemē.

Žurnāla komanda profesionālu pilna laika un ārštata rakstnieki uzturēt lieliskas nozares attiecības, lai lasītājiem visvairāk up-to-datums un jaunākās ziņas, apskati, funkcijas un priekšskatījumi. Neo ir arī regulāri kolonna no Jonathan Clements, autors Anime enciklopēdijas.

Kopš darbības uzsākšanas 2004.gadā, NEO ir kļuvusi par galveno avotu patērētājiem, lai iegūtu ekskluzīvas ziņas par emisijām un notikumiem - tās lapas ir vienmēr pilns ar informāciju lasītājiem vienkārši nevar iegūt nekur citur. Kā piemēru var minēt mūsu ekskluzīvo interviju Jackie Chan Kannu kinofestivālā, un ar komandu aiz Apvienotās Karalistes dub Tūkstošgades aktrise.

NEO arī ir aktīvi iesaistīti veicinot anime nozares Apvienotajā Karalistē, gan saglabājot klātbūtni gan pie mazumtirdzniecības un tās iesaistīšanos lielākajās valsts konvencijās, piemēram, Londonas Expo. NEO žurnāls arī rīko savu ikgadējo nozares balvas.

NEO ir pilnīgi neatkarīgs žurnāls, un ir plaši ievērots visvairāk autoritatīvu viedokli par objektu, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, un pastāvīgi cenšas izdot žurnālu, ka fani vienkārši nevar būt bez.

---------------------------------

Šis ir bezmaksas app lejupielādēt. Ietvaros app lietotāji var iegādāties pašreizējo jautājumu un atpakaļ jautājumiem.
Abonementi pieejami arī projekta pieteikumā. Abonements sāksies no jaunākajiem jautājumu.

Pieejami abonementi ir:
1 mēnesis (1 jautājums)
12 mēneši (13 jautājumi)

-Abonementa atjauno automātiski, ja vien atcelti vairāk nekā 24 stundas pirms beigām pašreizējā periodā. Jums būs jāmaksā par atjaunošanu 24 stundu laikā pēc pārskata perioda, uz to pašu laiku un pašreizējā abonēšanas likmi par produktu.
-Jūs varat izslēgt automātisko atjaunošanu abonementu, izmantojot Google Play konta iestatījumiem, tomēr jūs nevarat atcelt pašreizējo abonementu laikā aktīvajā periodā.

Lietotāji var reģistrēties / pieteikšanās uz pocketmags konta-apt. Tas aizsargā savus jautājumus attiecībā uz zaudēto ierīci un ļauj pārlūkošanu pirkumiem uz vairākām platformām. Esošās pocketmags lietotāji var paņemt savus pirkumus, ieejot savā kontā.

Mēs iesakām iekraušanas app pirmo reizi ir wi-fi zonā.

Ja Jums ir kādi visos lūdzu problēmas, nevilcinieties sazināties ar mums: help@pocketmags.com
Uzzināt vairāk
Sakļaut
3,7
40 kopā
5
4
3
2
1
Notiek ielāde...

Jaunumi

Minor bug fixes
Uzzināt vairāk
Sakļaut

Papildinformācija

Atjaunināta
2018. gada 17. augusts
Lielums
7,8M
Instalēšanas reizes
1 000+
Pašreizējā versija
6.0.3
Nepieciešamā Android versija
4.4 un jaunāka versija
Satura vērtējums
Interaktīvi elementi
Kopīgo informāciju, Digitālie pirkumi
Produkti lietotnē
1,99 $–42,21 $ par vienumu
Nodrošina
Pocketmags.com
Izstrādātājs
Jellyfish Ltd, Floor 22, 32 London Bridge Street London SE1 9SG
©2019 GoogleVietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumiKonfidencialitāteIzstrādātājiIzpildītājiAbout Google|Atrašanās vieta: Amerikas Savienotās ValstisValoda: latviešu
Iegādājoties šo vienumu, jūs noslēdzat darījumu ar Google Payments un piekrītat Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un paziņojumam par konfidencialitāti.