NEO Magazine

Нуди купувања во апликација
Да се преведе описот на македонски (Република Македонија) со „Преведи на Google“?Преведи го описот назад на англиски (Соединети Американски Држави)

NEO is packed with features and also delivers the latest news and reviews of the latest DVD, book and games releases.

NEO provides for a full spectrum of topics are every issue - from Hong Kong chop-socky movies to the latest from Japanese animation, from videogames to manga books, from the most mainstream to the most underground.

The magazine’s team of professional full-time and freelance writers maintain excellent industry relations to bring readers the most up-to-date and cutting edge news, reviews, features and previews. Neo also features a regular column from Jonathan Clements, author of the Anime Encyclopaedia.

Since its launch in 2004, NEO has become a major source for consumers to obtain exclusive news about releases and events – its pages are always full of information readers simply can’t get anywhere else. Examples include our exclusive interviews Jackie Chan at the Cannes Film Festival, and with the team behind the UK dub of Millennium Actress.

NEO has also been actively involved with promoting the anime industry in the UK, both by maintaining a presence both at retail and by its involvement in major national conventions such as the London Expo. NEO magazine also hosts its own annual industry awards.

NEO is a fully independent magazine, and is widely respected as the most authoritative voice on the subject in the UK, and constantly strives to publish a magazine that fans simply cannot be without.

---------------------------------

This is a free app download. Within the app users can purchase the current issue and back issues.
Subscriptions are also available within the application. A subscription will start from the latest issue.

Available subscriptions are:
1 month (1 issue)
12 months (13 Issues)

-The subscription will renew automatically unless cancelled more than 24 hours before the end of the current period. You will be charged for renewal within 24 hours of the end of the current period, for the same duration and at the current subscription rate for the product.
-You may turn off the auto-renewal of subscriptions through Google Play Account settings, however you are not able to cancel the current subscription during its active period.

Users can register for/ login to a pocketmags account in-app. This will protect their issues in the case of a lost device and allow browsing of purchases on multiple platforms. Existing pocketmags users can retrieve their purchases by logging into their account.

We recommend loading the app for the first time in a wi-fi area.

If you have any problems at all please do not hesitate to contact us: help@pocketmags.com
NEO е полна со опции и исто така, обезбедува најновите вести и коментарите на најновите DVD, книга и игри.

NEO обезбедува широк спектар на теми кои се секое прашање - од Хонг Конг сека-socky филмови на најновата од јапонската анимација, од видео-игри да манга книги, од повеќето мејнстрим на повеќето под земја.

Тимот на списанието професионални со полно работно време и хонорарни писатели се одржи одличните односи индустрија да донесат читателите на повеќето up-to-date и најсовремена вести, рецензии, карактеристики и прегледи. Нео, исто така, располага со редовна колумна од Џонатан Клементс, автор на Аниме Енциклопедија.

Од нејзиното лансирање во 2004 година, NEO стана главен извор за потрошувачите да добијат ексклузивна вест за изданија и настани - нејзините страници се секогаш полн со информации читателите едноставно не можат да добијат на друго место. Примерите вклучуваат нашите ексклузивни интервјуа Џеки Чен на филмскиот фестивал во Кан, а со тимот зад даб на Милениумските актерка Велика Британија.

NEO, исто така, активно се вклучи со промоција на аниме индустрија во Велика Британија, и со одржување на присуство и на мало и со вклучување во главните национални конвенции, како што се Лондон Експо. NEO списание, исто така, е домаќин на своите годишни награди.

NEO е целосно независно списание, и нашироко се почитува како најавторитетните глас на оваа тема во Велика Британија, и постојано се стреми да го објави магазинот дека навивачите, едноставно, не може да биде без.

---------------------------------

Оваа услуга е бесплатна стан преземете. Во рамките на стан корисниците можат да купат тековниот број и назад прашања.
Претплати се исто така достапни во рамките на барањето. А претплата ќе започне од најновиот број.

Претплати се на располагање:
1 месец (1 прашање)
12 месеци (13 прашања)

-На Претплата ќе ја обноват автоматски освен ако откажани повеќе од 24 часа пред истекот на тековниот период. Ќе ви биде наплатено за обновување во рок од 24 часа од крајот на тековниот период, за исто времетраење и во сегашната стапка претплата за производот.
-Вие Може да го исклучите авто-обновување на членства преку Google Play подесувањата на профилот, но не сте во можност да ја откажете тековната претплата за време на неговиот активен период.

Корисниците можат да се регистрирате за / најава на pocketmags сметка во стан. Ова ќе ги штити нивните прашања во случај на изгубениот уред и ќе ви овозможи пребарување на купување на повеќе платформи. Постоечките pocketmags корисници можат да пристапат на нивните купувања влезете во нивната сметка.

Препорачуваме да се вчитување на стан за прв пат во Wi-Fi област.

Ако имате било какви проблеми на сите, ве молиме не двоумете се да контактирате со нас: help@pocketmags.com
Прочитајте повеќе
3,7
Вкупно 40
5
4
3
2
1
Се вчитува...

Што е ново

Minor bug fixes
Прочитајте повеќе

Дополнителни информации

Ажурирано
17 август 2018
Големина
7,8M
Инсталации
1.000+
Тековна верзија
6.0.3
Потребен е Android
4.4 и понова
Оцена на содржината
Интерактивни елементи
Споделува информации, Дигитални купувања
Производи во апликација
1,99 US$ - 42,21 US$ по ставка
Понудено од
Pocketmags.com
Програмер
©2018 GoogleУслови на користење на сајтотПриватностПрограмериИзведувачиЗа Google|Локација: Соединети Американски ДржавиЈазик: македонски
Со купување на ставкава, работите со Google Payments и се согласувате со Условите на користење и Известувањето за приватност на Google Payments.