NEO Magazine

Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

NEO is packed with features and also delivers the latest news and reviews of the latest DVD, book and games releases.

NEO provides for a full spectrum of topics are every issue - from Hong Kong chop-socky movies to the latest from Japanese animation, from videogames to manga books, from the most mainstream to the most underground.

The magazine’s team of professional full-time and freelance writers maintain excellent industry relations to bring readers the most up-to-date and cutting edge news, reviews, features and previews. Neo also features a regular column from Jonathan Clements, author of the Anime Encyclopaedia.

Since its launch in 2004, NEO has become a major source for consumers to obtain exclusive news about releases and events – its pages are always full of information readers simply can’t get anywhere else. Examples include our exclusive interviews Jackie Chan at the Cannes Film Festival, and with the team behind the UK dub of Millennium Actress.

NEO has also been actively involved with promoting the anime industry in the UK, both by maintaining a presence both at retail and by its involvement in major national conventions such as the London Expo. NEO magazine also hosts its own annual industry awards.

NEO is a fully independent magazine, and is widely respected as the most authoritative voice on the subject in the UK, and constantly strives to publish a magazine that fans simply cannot be without.

---------------------------------

This is a free app download. Within the app users can purchase the current issue and back issues.
Subscriptions are also available within the application. A subscription will start from the latest issue.

Available subscriptions are:
1 month (1 issue)
12 months (13 Issues)

-The subscription will renew automatically unless cancelled more than 24 hours before the end of the current period. You will be charged for renewal within 24 hours of the end of the current period, for the same duration and at the current subscription rate for the product.
-You may turn off the auto-renewal of subscriptions through Google Play Account settings, however you are not able to cancel the current subscription during its active period.

Users can register for/ login to a pocketmags account in-app. This will protect their issues in the case of a lost device and allow browsing of purchases on multiple platforms. Existing pocketmags users can retrieve their purchases by logging into their account.

We recommend loading the app for the first time in a wi-fi area.

If you have any problems at all please do not hesitate to contact us: help@pocketmags.com
NEO je nabitý funkciami a tiež prináša najnovšie správy a recenzie na najnovšie DVD, knihy a hry správy.

NEO poskytuje plné spektrum tém je každá záležitosť - z Hongkongu chop-Sock filmy na najnovšie od japonskej animácie, z videohier na manga kníh, z veľkej prúdu do väčšiny krajín.

Časopisu tím profesionálnych plný úväzok a na voľnej nohe spisovateľov udržiavať výborné vzťahy priemyslu priniesť čitateľom najviac up-to-date a najmodernejšie správy, recenzie, funkcie a náhľady. Neo má tiež pravidelný stĺpik od Jonathan Clements, autor Anime encyklopédie.

Od svojho uvedenia na trh v roku 2004, NEO sa stal hlavným zdrojom pre spotrebiteľa získať exkluzívne správy o vydaniach a udalostí - jeho stránky sú vždy plné informácií čitateľovi jednoducho nemôže nikam inam. Príklady zahŕňajú exkluzívne rozhovory Jackie Chan na filmovom festivale v Cannes, a s tímom za britského dabovať herecký výkon tisícročia.

NEO sa tiež aktívne podieľa na podpore anime priemyslu vo Veľkej Británii, a to tým, že udržuje prítomnosť ako na maloobchod a jeho zapojenie do hlavných národných dohovorov ako napríklad v Londýne Expo. NEO časopis tiež hostí vlastnú ročnú Industry Awards.

NEO je plne nezávislý časopis, a je široko rešpektovaný ako najviac autoritatívne hlas na túto tému vo Veľkej Británii, a neustále sa snaží vydávať časopis, že fanúšikovia jednoducho nemôže byť bez.

---------------------------------

To je bezplatná aplikácia na prevzatie. V rámci aplikácie môžu používatelia zakúpiť aktuálne číslo a zadné problémy.
Odbery sú k dispozícii aj v aplikácii. Predplatné začne od posledného vydania.

Dostupné odbery sú:
1 mesiac (1. vydanie)
12 mesiacov (13 Otázky)

-Predplatné obnoví automaticky, ak zruší viac ako 24 hodín pred koncom bežného obdobia. Vám bude účtovaný poplatok za predĺženie do 24 hodín od konca bežného účtovného obdobia, za rovnakú dobu a na aktuálne predplatného sadzby pre daný produkt.
-Môžete vypnúť automatické obnovovanie predplatného hrou nastavení účtu Google, ale nie ste schopní zrušiť existujúce predplatné počas jeho aktívne obdobie.

Používatelia sa môžu zaregistrovať / prihlásiť na pocketmags účet v app. To bude chrániť ich problémy v prípade straty zariadení a umožní prezeranie nákupov na rôznych platformách. Existujúci pocketmags používatelia môžu získať svoje nákupy po prihlásení do svojho účtu.

Odporúčame načítanie aplikácie prvýkrát vo wi-fi prostredí.

Ak máte nejaké problémy na všetkých, neváhajte nás kontaktovať: help@pocketmags.com
Ďalšie informácie
3,7
Celkove 40
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Minor bug fixes
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
17. augusta 2018
Veľkosť
7,8M
Inštalácie
1 000+
Aktuálna verzia
6.0.3
Vyžaduje Android
4.4 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Zdieľanie informácií, Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
1,99 USD – 42,21 USD za položku
Od predajcu
Pocketmags.com
Vývojár
Jellyfish Ltd, Floor 22, 32 London Bridge Street London SE1 9SG
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.