NEO Magazine

40
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

NEO is packed with features and also delivers the latest news and reviews of the latest DVD, book and games releases.

NEO provides for a full spectrum of topics are every issue - from Hong Kong chop-socky movies to the latest from Japanese animation, from videogames to manga books, from the most mainstream to the most underground.

The magazine’s team of professional full-time and freelance writers maintain excellent industry relations to bring readers the most up-to-date and cutting edge news, reviews, features and previews. Neo also features a regular column from Jonathan Clements, author of the Anime Encyclopaedia.

Since its launch in 2004, NEO has become a major source for consumers to obtain exclusive news about releases and events – its pages are always full of information readers simply can’t get anywhere else. Examples include our exclusive interviews Jackie Chan at the Cannes Film Festival, and with the team behind the UK dub of Millennium Actress.

NEO has also been actively involved with promoting the anime industry in the UK, both by maintaining a presence both at retail and by its involvement in major national conventions such as the London Expo. NEO magazine also hosts its own annual industry awards.

NEO is a fully independent magazine, and is widely respected as the most authoritative voice on the subject in the UK, and constantly strives to publish a magazine that fans simply cannot be without.

---------------------------------

This is a free app download. Within the app users can purchase the current issue and back issues.
Subscriptions are also available within the application. A subscription will start from the latest issue.

Available subscriptions are:
1 month (1 issue)
12 months (13 Issues)

-The subscription will renew automatically unless cancelled more than 24 hours before the end of the current period. You will be charged for renewal within 24 hours of the end of the current period, for the same duration and at the current subscription rate for the product.
-You may turn off the auto-renewal of subscriptions through Google Play Account settings, however you are not able to cancel the current subscription during its active period.

Users can register for/ login to a pocketmags account in-app. This will protect their issues in the case of a lost device and allow browsing of purchases on multiple platforms. Existing pocketmags users can retrieve their purchases by logging into their account.

We recommend loading the app for the first time in a wi-fi area.

If you have any problems at all please do not hesitate to contact us: help@pocketmags.com
NEO được đóng gói với các tính năng và cũng cung cấp những tin tức mới nhất và các ý kiến ​​của đĩa DVD, sách và trò chơi phiên bản mới nhất.

NEO cung cấp cho một phổ đầy đủ các chủ đề được mọi vấn đề - từ Hồng Kông phim chặt-socky đến mới nhất từ ​​hoạt hình Nhật Bản, từ trò chơi điện tử để sách truyện tranh, từ chính thống nhất với thế giới ngầm nhất.

Đội của tạp chí của toàn thời gian và tự do nhà văn chuyên nghiệp duy trì quan hệ ngành công nghiệp xuất sắc để mang lại độc giả up-to-date nhất và cắt cạnh tin tức, đánh giá, tính năng và xem trước. Neo cũng có tính năng một cột thường xuyên từ Jonathan Clements, tác giả của Anime Bách khoa toàn thư.

Từ khi ra mắt vào năm 2004, NEO đã trở thành một nguồn chính cho người tiêu dùng để có được tin tức độc quyền về phát hành và các sự kiện - các trang của nó là luôn luôn đầy đủ các độc giả thông tin chỉ đơn giản là không thể có được bất cứ nơi nào khác. Ví dụ bao gồm các cuộc phỏng vấn độc quyền của chúng tôi Jackie Chan tại Liên hoan phim Cannes, và với các đội phía sau dub Anh của Thiên niên kỷ diễn viên.

NEO cũng đã tích cực tham gia thúc đẩy ngành công nghiệp phim hoạt hình ở Anh, cả hai bằng cách duy trì một sự hiện diện ở cả bán lẻ và sự tham gia của mình trong các công ước quốc gia lớn như hội chợ triển lãm London. Tạp chí NEO cũng tổ chức giải thưởng hàng năm ngành công nghiệp riêng của mình.

NEO là một tạp chí hoàn toàn độc lập, và được tôn trọng rộng rãi như tiếng nói có thẩm quyền nhất về chủ đề ở Anh, và không ngừng phấn đấu để xuất bản một tạp chí mà người hâm mộ chỉ đơn giản là không thể không có.

---------------------------------

Đây là một ứng dụng miễn phí tải về. Trong những người sử dụng ứng dụng có thể mua các vấn đề hiện tại và các vấn đề trở lại.
Đăng ký cũng có sẵn trong ứng dụng. Một thuê bao sẽ bắt đầu từ số ra mới nhất.

Đăng ký có sẵn là:
1 tháng (1 vấn đề)
12 tháng (13 vấn đề)

-Các thuê bao sẽ gia hạn tự động trừ khi bị hủy bỏ hơn 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện nay. Bạn sẽ phải trả cho đổi mới trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc giai đoạn hiện nay, với cùng thời gian và tỷ lệ thuê bao hiện tại của sản phẩm.
-Bạn có thể tắt tính năng tự động gia hạn đăng ký thông qua cài đặt tài khoản chơi của Google, tuy nhiên bạn không thể hủy đăng ký hiện tại trong thời gian hoạt động của nó.

Người dùng có thể đăng ký / đăng nhập vào một tài khoản pocketmags trong ứng dụng. Điều này sẽ bảo vệ các vấn đề của họ trong trường hợp của một thiết bị bị mất và duyệt mua hàng trên nhiều nền tảng. Hiện pocketmags người dùng có thể lấy mua hàng của họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của họ.

Chúng tôi khuyên bạn nên tải các ứng dụng cho lần đầu tiên trong một khu vực wi-fi.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề ở tất cả xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: help@pocketmags.com
Đọc thêm
3,7
Tổng 40
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Minor bug fixes
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
17 tháng 8, 2018
Kích thước
7,8M
Lượt cài đặt
1.000+
Phiên bản hiện tại
6.0.3
Cần có Android
4.4 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Chia sẻ thông tin, Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
1,99 US$ - 42,21 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Pocketmags.com
Nhà phát triển
Jellyfish Ltd, Floor 22, 32 London Bridge Street London SE1 9SG
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.