Medicinkortet

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Med denne app kan du se din aktuelle medicin, som er registeret på Fælles Medicinkort af en læge. Du kan også se dine åbne recepter, det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin på apoteket. Sammen med de åbne recepter ser du også den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.

Du kan sende anmodning om receptfornyelse til din praktiserende læge på de lægemidler, der optræder som aktive. Er den seneste recept oprettet af en speciallæge, vil anmodninger blive sendt til denne. Har du ikke en praktiserende læge og er den seneste recept for lægemidlet ikke oprettet af en speciallæge, er det desværre ikke muligt at anmode om receptfornyelse. Bestemte lægemidler kan ikke receptfornyes via appen.

App’en indeholder udvalgte oplysninger fra dit medicinkort, som er registreret på Fælles Medicinkort. Du kan altid gå på Sundhed.dk for at se alle oplysninger. Her finder du fx oplysninger om ældre recepter, der ikke længere kan udleveres på apotek, hvem der senest har ændret dit medicinkort mm. På sundhed.dk kan du også i din log se, hvem der har haft adgang til dine data. Du kan se samme oplysninger omkring medicin og recepter for dine børn.

App’en viser også notifikationer om nye recepter eller status på receptanmodninger fra det fælles medicinkort på Medicinkort-fanen. I højre hjørne signalerer en orange prik om der er nye notifikationer til en eller flere personer, mens orange prikker i personvælgeren signalerer hvilke personer det drejer sig om. Når en notifikation ikke længere er relevant, kan den slettes ved at trykke på skraldespandsikonet. Bemærk at notifikationer slettes automatisk efter 30 dage.

Fra og med version 2.0 benytter appen en ny løsning til login med NemID. Løsningen er udviklet og driftes på vegne af Sundhedsdatastyrelsen af firmaet Trifork A/S. Den nye løsning kræver at man skal registrere sig igen med sit NemID før man igen kan benytte Medicinkortet. Registreringen med NemID foregår nu af sikkerhedsmæssige grunde i en selvstændig browser, hvor brugeren efter endt NemID-login ledes tilbage til appen, hvor man skal registrere en pinkode og evt. om man vil benytte fingeraftryk, som supplement til pinkoden.

Det er muligt at lave et gæstelogin i appen ved at anvende NemID. Gæstelogin virker ligesom et almindelig login bortset fra at man ikke kan tilknytte pin-kode og i stedet skal anvende NemID ved hvert login.

App’en er udviklet af Sundhedsdatastyrelsen. Eventuelle spørgsmål omkring brug af app’en kan rettes til info@sundhed.dk.
With this app you can see your current medication which is registered on the Common Medicine Card by a doctor. You can also see your open prescriptions, that is, prescriptions where you can continue to receive medicines at the pharmacy. Along with the open prescriptions, you will also see the medicines that you have already been given at a pharmacy.
 
You can send a prescription renewal request to your GP on the medicines that appear to be active. If the most recent prescription is created by a specialist, requests will be sent to it. If you do not have a general practitioner and the latest prescription for the drug is not created by a specialist, unfortunately it is not possible to request a prescription renewal. Certain drugs cannot be renewed through the app.
 
The app contains selected information from your medicine card, which is registered on the Common Medicine Card. You can always go to Sundhed.dk to see all the information. Here you will find, for example, information on older prescriptions that can no longer be dispensed at a pharmacy, who has recently changed your medicine card, etc. At health.dk you can also see in your log who has had access to your data. You can see the same information about medicines and prescriptions for your children.

The app also displays notifications of new prescriptions or the status of prescription requests from the Common Medicines Card on the Medicines Card tab. In the right corner, an orange dot indicates if there are new notifications for one or more people, while orange dots in the person selector indicate which people are involved. When a notification is no longer relevant, it can be deleted by touching the trash can icon. Please note that notifications are automatically deleted after 30 days.

Starting with version 2.0, the app uses a new solution for login with NemID. The solution has been developed and operated on behalf of the Health Data Agency by the company Trifork A / S. The new solution requires you to register again with your NemID before you can use the Medicine Card again. Registration with NemID is now done for security reasons in a standalone browser, where after the end of NemID login the user is redirected to the app, where you have to register a PIN and possibly whether to use fingerprints as a supplement to the PIN.

It is possible to create a guest login in the app using NemID. Guest login works just like a regular login except that you cannot assign a pin code and instead use NemID at each login.
 
The app was developed by the National Board of Health. Any questions about using the app can be directed to info@sundhed.dk.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Denne version af Medicinkortet app’en indeholder en mindre fejlrettelse til forny recept funktionaliteten, hvor nogle brugere får tilbudt en pakkestørrelse, som ikke kan fornys vi app’en.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 9, 2022
Size
8.7M
Installs
500,000+
Current Version
4.09
Requires Android
4.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
sundhed.dk
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.