SketchUp Viewer

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Bring 3D models to life on Android phones and tablets using SketchUp Viewer. Navigate and present your own SketchUp projects, or explore millions of free models in 3D Warehouse for FREE! That’s right, SketchUp Viewer is now a FREE app!

Explore, present, and communicate in 3D. Here’s how:
• Open or download models directly from 3D Warehouse, Trimble Connect and Dropbox. You can also open models using Android's ‘Open With’ feature, for example when opening .SKP files sent as email attachments.
• SketchUp Viewer now supports Android's Storage Access Framework, making it easy to open models from Google Drive and other file storage apps.
• Augmented reality (AR) viewing features enable you to experience your 3D models by merging them with the world around you. AR model viewing features are available for all SketchUp Shop, SketchUp Pro and SketchUp Studio subscribers (also available via in-app purchase. $9.99 USD/yr.)
• With the Select tool and Entity Info panel you are able to get information about edge lengths, the area of faces, volume of solids, and component and group definitions.
• Navigate using multi-touch gestures for orbiting, panning and zooming.
• Choose to view your projects from any of the standard views or Scenes that you may have created up in SketchUp’s desktop and web modelers.*
• Switch between perspective and orthographic cameras for production and architectural drawings.
• Take measurements using the Tape Measure tool and adjust unit preferences to see measurements, dimension strings and Entity Info in the units of your choice.
• Turn layers on or off to control the visibility of parts of your model.
• Control the look and feel of your model by adjusting Edge and Face styles, including X-ray mode, along with toggles to control the visibility of Hidden Geometry, Section Planes, Section Cuts, Axes, and Watermarks.
• Move section planes to get just the right interior view of models, or visualize important elevation and plan views.

* The app supports the following scene properties: Camera location and properties, Hidden Geometry, Shadow settings, Visible Layers, Active Section Planes, Standard Edge Styles, Face Styles, Background/Sky/Ground Style settings, Watermarks and Axes Location.

For information and instructions, please visit: http://help.sketchup.com/en/mobile-viewer

This app is recommended for Android phones and tablets running Marshmallow (6.0) or higher with a minimum of 1024Mb of RAM.

The AR feature is designed to work on a wide variety of qualified Android phones running Nougat (7.0) or higher. A full list of supported devices is available in the following link: https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

End User License Agreement;
https://www.sketchup.com/license/b/sketchup-mobile-viewer
Breng 3D-modellen tot leven op Android-telefoons en tablets met SketchUp Viewer. Navigeer en presenteer uw eigen SketchUp-projecten of bekijk GRATIS miljoenen gratis modellen in 3D Warehouse! Dat klopt, SketchUp Viewer is nu een GRATIS app!
 
Verkennen, presenteren en communiceren in 3D. Hier is hoe:
• Open of download modellen rechtstreeks vanuit 3D Warehouse, Trimble Connect en Dropbox. Je kunt ook modellen openen met de 'Open With'-functie van Android, bijvoorbeeld bij het openen van .SKP-bestanden die als e-mailbijlagen zijn verzonden.
• SketchUp Viewer ondersteunt nu Android's Storage Access Framework, waardoor het eenvoudig is om modellen te openen vanuit Google Drive en andere bestandsopslag-apps.
• Augmented reality (AR) weergavekenmerken stellen u in staat om uw 3D-modellen te ervaren door ze samen te voegen met de wereld om u heen. AR-modelweergavefuncties zijn beschikbaar voor alle SketchUp Shop-, SketchUp Pro- en SketchUp Studio-abonnees (ook beschikbaar via in-app-aankoop. $ 9,99 USD / jaar)
• Met het gereedschap Selecteren en het deelvenster Entiteitsinfo kunt u informatie krijgen over randlengtes, het vlak van vlakken, het volume vaste delen en component- en groepdefinities.
• Navigeren met multi-touchbewegingen voor omlopen, pannen en zoomen.
• Kies ervoor om uw projecten te bekijken vanuit een van de standaardweergaven of scènes die u mogelijk hebt gemaakt in de desktop- en webmodeleerders van SketchUp. *
• Schakelen tussen perspectief- en orthografische camera's voor productie- en bouwtekeningen.
• Neem metingen met behulp van het meetlintgereedschap en pas unitvoorkeuren aan om metingen, maatstrepen en entiteitsinfo te zien in de eenheden van uw keuze.
• Zet lagen aan of uit om de zichtbaarheid van delen van uw model te regelen.
• Bepaal het uiterlijk van uw model door de Edge- en Face-stijlen aan te passen, inclusief de röntgenmodus, samen met schakelaars om de zichtbaarheid van verborgen geometrie, snijvlakken, snijlijnen, assen en watermerken te regelen.
• Verplaats sectievlakken om precies het juiste binnenaanzicht van modellen te krijgen, of visualiseer belangrijke hoogte- en bovenaanzichten.

* De app ondersteunt de volgende scèneligenschappen: cameralocatie en eigenschappen, verborgen geometrie, schaduwinstellingen, zichtbare lagen, actieve sectievlakken, standaardrandstijlen, gezichtsstijlen, achtergrond / hemel / grondstijlinstellingen, watermerken en assenlocatie.
 
Ga voor informatie en instructies naar: http://help.sketchup.com/en/mobile-viewer

Deze app wordt aanbevolen voor Android-telefoons en tablets met Marshmallow (6.0) of hoger met een minimum van 1024 MB RAM.

De AR-functie is ontworpen om te werken op een groot aantal gekwalificeerde Android-telefoons met Nougat (7.0) of hoger. Een volledige lijst met ondersteunde apparaten is beschikbaar via de volgende link: https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers;
https://www.sketchup.com/license/b/sketchup-mobile-viewer
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,2
8.312 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

For version 5.3, we fixed an issue that was affecting the display of models on the Home Screen.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
3 december 2019
Grootte
80M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
5.3
Android vereist
6.0 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 9,99 per item
Aangeboden door
Trimble Inc.
Distributieovereenkomst
Trimble Inc. 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.