Email TypeApp - Mail & Calendar

Gebruik Google Vertaal om die beskrywing in Afrikaans te vertaal?Vertaal die beskrywing terug in Engels (Verenigde State van Amerika)

TypeApp is a beautifully designed email app providing a top-notch email experience while managing all your accounts from one completely customizable mail app. With instant smart push notifications, packaged in an intuitive & easy to use design, TypeApp is the perfect replacement for your stock email client

Unified Inbox – All Your Mail Accounts in One Place
Supporting IMAP, POP3 as well as all Exchange protocols including Exchange Web Services (EWS) & ActiveSync (EAS) for Outlook, Hotmail and Office365. TypeApp automatically configures them on your behalf once you sign in. View & sync all your email accounts from one Unified Inbox, while enjoying lightning fast true push email for all accounts.

People-Centric – Bringing People Together
Communicating with people is important and with TypeApp’s innovative people-centric features, it becomes even more simple. Focus on mail from people much faster with the People Switch, or be notified when specific people mail you with VIP Notifications.

Group Mail – Quick & Easy Mailing
Bringing the power of productivity of groups without the need for a corporate IT to manage it. You can create a Shared Group with all your contacts at your work and personal accounts, which every member can view, to receive and send emails.

Simplifying Email with Clusters
Automatically combine relevant emails into a single expanding slot using TypeApp smart Clusters as well as set different notification sounds for specific services. With Clusters, you can control all emails from a specific sender and with multi-edit quickly moving, deleting, or marking clusters as spam is simple.

FEATURE RICH EXPERIENCE
● Instant, Smart Push Notifications - Quiet Hours, Custom Sounds, Vibrate, LED Light, Snooze Alerts and other preferences per each of your accounts
● Smart Conversations – Makes mail convenient and easy
● Rich Text - Easily configure text styles and add your logo
● Calendar Sync and Contacts – Get your ActiveSync work account in sync
● Android Wear - Intelligent email on your wrist
● Configurable Menus – Customize your menus with actions that really matter to you
● Wireless Printing – Integrated with any supported printer
● Days to Sync – Saves memory for offline use
● Unread and Scrollable Widgets - Access your mails inbox at a glance
● Beautiful Dark Mode & Themes
● Account Color Coding - Know from which account a mail has been received

Getting Stuff Done
Reach Zero Inbox even faster. Quickly mark emails that you wish to be handled later & set yourself reminders. When you finish handling an email, you can simply mark it done and get it out of your way without having to delete the email. Use Type’s Smart Filters to easily filter emails by unread/starred.

Visually Appealing – Beautifully Designed
Easily recognize popular services by their icons and give your friends and contacts an avatar photo to help you process your incoming mail faster. Quickly see how many unread emails are in your inbox with the TypeApp icon (for supported devices) or with the 1x1 unread widget for any account of your accounts including the Unified Inbox. Set colors for your accounts to help them stand out or use TypeApp’s automatic Dark Theme which switches per the daylight hours in your area.

Security – Private & Secured
TypeApp takes your security and privacy seriously by utilizing industry leading encryption. You can rest easy knowing your data is always encrypted to protect all your email communications and keep your information secured. With Type’s lock screen, you can set a timed lock screen to protect your private emails, or use SMS verification to ensure your account settings are safe.

We ❤ getting your feedback! Please e mail us anytime: support@typeapp.com with any questions or suggestions you may have!

For news, please follow us on Twitter & Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
TypeApp is 'n pragtige ontwerp e-pos app die verskaffing van 'n top-notch e-pos ervaring terwyl die bestuur van al jou rekeninge vanaf een heeltemal te pas pos app. Met onmiddellike slim stoot kennisgewings, verpak in 'n intuïtiewe en maklik om te gebruik ontwerp, TypeApp is die perfekte plaasvervanger vir jou voorraad e-pos kliënt

Unified Inbox - al jou pos rekeninge op een plek
Ondersteun IMAP, POP3, asook alle Exchange protokolle insluitend Exchange Web Services (EWS) en Active (EAS) vir Outlook, Hotmail en Office365. TypeApp instel outomaties hulle namens jou wanneer jy teken in. View & sync al jou e-pos rekeninge van een verenigde Inbox, terwyl die geniet van weerlig snel ware stoot e-pos vir alle rekeninge.

Mense-Centric - Bring mense bymekaar
Kommunikasie met mense is belangrik en met innoverende mense-gesentreerde funksies TypeApp se, is dit nog makliker. Fokus op e-pos van mense baie vinniger met die mense skakel, of in kennis gestel word wanneer spesifieke mense wat jy pos met VIP Kennisgewings.

Groep boodskappe - Vinnige & Easy Mailing
Dit bring die krag van produktiwiteit van groepe sonder die behoefte aan 'n korporatiewe IT om dit te bestuur. Jy kan 'n Gedeelde Groep te skep met al jou kontakte op jou werk en persoonlike rekeninge, wat elke lid kan sien, te ontvang en te stuur e-pos.

Vereenvoudiging E-pos met Clusters
relevante e-pos outomaties te kombineer in 'n enkele brei slot met behulp van TypeApp slim Clusters asook stel verskillende kennisgewing klink vir spesifieke dienste. Met Clusters, kan jy al die e-pos te beheer van 'n spesifieke sender en met 'n multi-edit vinnig beweeg, te verwyder, of merk trosse as spam is eenvoudig.

'n ryk ervaring
● Instant, Smart Push Kennisgewings - Stil Ure, Custom Sounds, vibreer, het gelei lig, Snooze Alert en ander voorkeure per elk van jou rekeninge
● Smart Gesprekke - Maak pos gerieflik en maklik
● Rich Text - Maklik instel teks style en voeg jou logo
● Kalender Sync en kontakte - Kry jou Active werk rekening in sync
● Android Wear - Intelligent e-pos op jou pols
● Konfigureerbare spyskaarte - Pas jou spyskaarte met aksies wat regtig saak vir jou
● Draadloos druk - Geïntegreerde met enige ondersteun drukker
● Dae om Sync - Slaat geheue vir aflyn gebruik
● Ongelees en Scroll Widgets - Toegang tot jou posse posbus 'n oogopslag
● pragtige donker af & Temas
● rekening kleurkodering - weet uit watter rekening 'n e-pos ontvang

  Aan die dinge gedoen
Bereik Zero Boks selfs vinniger. Vinnig merk e-pos wat jy wil later hanteer word en stel jouself aanmanings. Wanneer jy klaar is met die hantering van 'n e-pos, kan jy eenvoudig merk dit gedoen en kry dit uit jou pad sonder om die e-pos te verwyder. Gebruik Tipe se Smart Filters om maklik e-pos te filter deur ongelees / ster.

  visueel aantreklik - Pragtig ontwerp
Maklik erken gewilde dienste deur hul ikone en gee jou vriende en kontakte 'n avatar foto te help om jou inkomende e-pos te verwerk vinniger. Vinnig sien hoeveel ongelees e-pos in jou posbus met die ikoon TypeApp (vir ondersteunde toestelle) of met die 1x1 ongelees widget vir enige rekening van jou rekeninge insluitend die verenigde Inbox. Stel kleure vir jou rekeninge om hulle te help uitstaan ​​of gebruik outomatiese Dark Theme TypeApp se wat wissel per die daglig ure in jou area.

  Security - Private & Verseker
TypeApp neem jou veiligheid en privaatheid ernstig deur gebruik te maak van die toonaangewende enkripsie. Jy kan rus maklik om te weet jou data is altyd geïnkripteer om al jou e-pos kommunikasie te beskerm en hou jou inligting beskerm. Met slot skerm Tipe se, kan jy 'n snel slot skerm om jou private e-posse te beskerm, of gebruik SMS bevestiging te verseker dat jou rekening instellings is veilig stel.

Ons ❤ om jou terugvoer! Stuur 'n e-pos ons enige tyd: support@typeapp.com met enige vrae of voorstelle wat u mag hê!

Vir nuus, asseblief volg ons op Twitter en Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
Lees meer
4,6
180 398 totaal
5
4
3
2
1
Laai tans...

Wat is nuut

Bug fixes and improvements
Lees meer

Bykomende inligting

Opgedateer
27 Mei 2018
Grootte
43M
Installerings
1,000,000+
Huidige weergawe
1.9.4.63
Vereis Android
4.1 of nuwer
Inhoudgradering
Interaktiewe elemente
Gebruikers is in wisselwerking
Toestemmings
Aangebied deur
TypeApp Inc.
Ontwikkelaar
1540 Market Street, San Francisco CA 94102
©2018 GoogleWerf se diensbepalingsPrivaatheidOntwikkelaarsKunstenaarsMeer oor Google
Deur hierdie item te koop, gaan jy 'n transaksie met Google Payments aan en stem jy in tot Google Payments se diensbepalings en privaatheidkennisgewing.