Email TypeApp - Mail App

Tilbyder køb i appen
Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

TypeApp is a beautifully designed email app providing a top-notch email experience while managing all your accounts from one completely customizable mail app. With instant smart push notifications, packaged in an intuitive & easy to use design, TypeApp is the perfect replacement for your stock email client

Unified Inbox – All Your Mail Accounts in One Email App
Supporting IMAP, POP3 as well as all Exchange protocols including Exchange Web Services (EWS) & ActiveSync (EAS) for Outlook, Hotmail and Office365. TypeApp automatically configures them on your behalf once you sign in. View & sync all your email accounts from one Unified Inbox, while enjoying lightning fast true push email.

People-Centric – Bringing People Together
Communicating with people is important and with TypeApp’s innovative people-centric features, it becomes even more simple. Focus on mail from people much faster with the People Switch, or be notified when specific people mail you with VIP Notifications.

Group Mail – Quick & Easy Mailing
Bringing the power of productivity of groups without the need for a corporate IT to manage it. You can create a Shared Group with all your contacts at your work and personal accounts, which every member can view, to receive and send emails.

Simplifying Email with Clusters
Automatically combine relevant emails into a single expanding slot using TypeApp smart Clusters as well as set different notification sounds for specific services. With Clusters, you can control all emails from a specific sender and with multi-edit quickly moving, deleting, or marking clusters as spam is simple.

FEATURE RICH EXPERIENCE
● Instant, Smart Push Notifications - Quiet Hours, Custom Sounds, Vibrate, LED Light, Snooze Alerts and other preferences per each of your accounts
● Smart Conversations – Makes mail convenient and easy
● Rich Text - Easily configure text styles and add your logo
● Calendar Sync and Contacts – Get your ActiveSync work account in sync
● Android Wear - Intelligent email on your wrist
● Configurable Menus – Customize your menus with actions that really matter to you
● Wireless Printing – Integrated with any supported printer
● Days to Sync – Saves memory for offline use
● Unread and Scrollable Widgets - Access your mails inbox at a glance
● Beautiful Dark Mode & Themes
● Account Color Coding - Know from which account a mail has been received

Getting Stuff Done
Reach Zero Inbox even faster. Quickly mark emails that you wish to be handled later & set yourself reminders. When you finish handling an email, you can simply mark it done and get it out of your way without having to delete the email. Use Type’s Smart Filters to easily filter emails by unread/starred.

Visually Appealing – Beautifully Designed
Easily recognize popular services by their icons and give your friends and contacts an avatar photo to help you process your incoming mail faster. Quickly see how many unread emails are in your inbox with the TypeApp icon (for supported devices) or with the 1x1 unread widget for any account of your accounts including the Unified Inbox. Set colors for your accounts to help them stand out or use TypeApp’s automatic Dark Theme which switches per the daylight hours in your area.

Security – Private & Secured
TypeApp takes your security and privacy seriously by utilizing industry leading encryption. You can rest easy knowing your data is always encrypted to protect all your email communications and keep your information secured. With Type’s lock screen, you can set a timed lock screen to protect your private emails, or use SMS verification to ensure your account settings are safe.

We ❤ getting your feedback! Please e mail us anytime: support@typeapp.com with any questions or suggestions you may have!

For news, please follow us on Twitter & Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
TypeApp er en smukt designet email app giver en top-notch email oplevelse, mens administration af alle dine konti fra en helt tilpasselig mail app. Med øjeblikkelig smarte push notifikationer, pakket i en intuitiv og nem at bruge design, TypeApp er den perfekte erstatning for din bestand email-klient

Unified Indbakke - All Your mail-konti i én e-mail App
Støtte IMAP, POP3 samt alle Exchange-protokoller, herunder Exchange Web Services (EWS) & ActiveSync (EAS) til Outlook, Hotmail og Office365. TypeApp konfigurerer automatisk dem på dine vegne, når du logger på. Se & sync alle dine e-mail konti fra en samlet indbakke, mens du nyder lynhurtig ægte push e-mail.

People-Centric - at bringe folk sammen
Kommunikation med mennesker er vigtig og med TypeApp innovative folk-centreret funktioner, bliver det endnu mere simpelt. Fokus på mail fra folk meget hurtigere med de folk skifter, eller få besked, når bestemte personer mail, du med VIP Meddelelser.

Group Mail - Quick & Easy Mailing
Bringe magt produktivitet grupper uden behov for en corporate IT til at styre det. Du kan oprette en delt Group med alle dine kontakter på dit arbejde og personlige konti, som hvert medlem kan se, at modtage og sende e-mails.

Forenkling Email med klynger
kombinere automatisk relevante e-mails til en enkelt ekspanderende slot ved hjælp TypeApp smarte Clusters samt indstille forskellige anmeldelse lyde til bestemte tjenester. Med Klynger, kan du styre alle e-mails fra en bestemt afsender og med multi-redigere hurtigt flytte, slette, eller markering klynger som spam er enkel.

funktionsrige ERFARING
● Øjeblikkelig, Smart push notifikationer - stille timer, brugerdefinerede Sounds, Vibrer, LED lys, Snooze Advarsler og andre præferencer per hver af dine konti
● Smart Samtaler - Gør mail praktisk og nem
● RTF - Nemt konfigurere teksttypografier og tilføje dit logo
● Kalender Sync og Kontakter - Få din ActiveSync arbejde konto i sync
● Android Wear - Intelligent e-mail på dit håndled
● Konfigurerbar Menuer - Tilpas dine menuer med handlinger, der virkelig betyder noget for dig
● Trådløs udskrivning - Integreret med enhver understøttet printer
● Dage til Sync - Sparer hukommelse til offline brug
● Ulæst og Rulle Widgets - Få adgang til din mail indbakke et overblik
● Smukke Mørk tilstand og temaer
● Konto Color Coding - Kend fra hvilken konto er blevet modtaget en mail

  Kom Stuff Udført
Nå Zero Inbox endnu hurtigere. Hurtigt markere e-mails, som du ønsker at blive behandlet senere & selv angive påmindelser. Når du er færdig med at håndtere en e-mail, kan du blot markere det gjort og få det ud af din måde uden at skulle slette e-mailen. Brug Type s Smart-filtre til nemt at filtrere e-mails ved ulæst / medvirkede.

  visuelt tiltrækkende - Smukt designet
Nemt genkende populære tjenester ved deres ikoner og give dine venner og kontakter en avatar foto til at hjælpe dig med at behandle din indgående post hurtigere. Hurtigt se, hvor mange ulæste e-mails er i din indbakke med TypeApp ikon (for understøttede enheder) eller med 1x1 ulæste widget til enhver konto af dine konti, herunder den forenede indbakke. Set farver til dine konti til at hjælpe dem skiller sig ud eller bruge TypeApp automatiske mørkt tema som skifter pr dagtimerne i dit område.

  Sikkerhed - Privat & Secured
TypeApp tager din sikkerhed og privatliv alvorligt ved at udnytte brancheførende kryptering. Du kan slappe af i forvisning dine data krypteres altid at beskytte alle dine e-mail kommunikation og holde dine oplysninger sikret. Med type lås skærm, kan du indstille en tidsindstillet lås skærm for at beskytte dine private e-mails, eller bruge SMS bekræftelse at sikre dine kontoindstillinger er sikre.

Vi ❤ få din feedback! Venligst e mail os når som helst: support@typeapp.com med spørgsmål eller forslag, du måtte have!

For nyheder, følg os på Twitter & Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
Læs mere
4,6
181.571 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

Bug fixes & improvements
Læs mere

Yderligere oplysninger

Opdateret
20. juni 2018
Størrelse
44M
Installationer
1.000.000+
Aktuel version
1.9.4.71
Kræver Android
4.1 eller nyere
Indholdsklassificering
Interaktive elementer
Brugere kommunikerer
Produkter i apps
1,99 $-6,99 $ pr. stk.
Tilladelser
Udbydes af
TypeApp Inc.
Udvikler
1540 Market Street, San Francisco CA 94102
©2018 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.