Email TypeApp - Mail App

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

TypeApp is a beautifully designed email app providing a top-notch email experience while managing all your accounts from one completely customizable mail app. With instant smart push notifications, packaged in an intuitive & easy to use design, TypeApp is the perfect replacement for your stock email client

Unified Inbox – All Your Mail Accounts in One Email App
Supporting IMAP, POP3 as well as all Exchange protocols including EWS & ActiveSync (EAS) for Outlook, Hotmail, Yahoo and Office365. TypeApp automatically configures them on your behalf once you sign in. View & sync all your email accounts from one Unified Inbox, while enjoying lightning fast true push email.

People-Centric – Bringing People Together
Communicating with people is important and with TypeApp’s innovative people-centric features, it becomes even more simple. Focus on mail from people much faster with the People Switch, or be notified when specific VIP Notifications.

Group Mail – Quick & Easy Mailing
Bringing the power of productivity of groups without the need for a corporate IT to manage it. You can create a Shared Group with all your contacts at your work and personal accounts, which every member can view, to receive and send emails.

Simplifying Email with Clusters
Automatically combine relevant emails into a single expanding slot using TypeApp smart Clusters as well as set different notification sounds for specific services. With Clusters, you can control all emails from a specific sender and with multi-edit quickly moving, deleting, or marking clusters as spam is simple.

FEATURE RICH EXPERIENCE
● Instant, Smart Push Notifications - Quiet Hours, Custom Sounds, Vibrate, LED Light, Snooze Alerts and other preferences per each of your accounts
● Smart Conversations – Makes mail convenient and easy
● Rich Text - Easily configure text styles and add your logo
● Calendar Sync and Contacts – Get your ActiveSync work account in sync
● Android Wear - Intelligent email on your wrist
● Configurable Menus – Customize your menus with actions that really matter to you
● Wireless Printing – Integrated with any supported printer
● Days to Sync – Saves memory for offline use
● Unread and Scrollable Widgets - Access your mails inbox at a glance
● Beautiful Dark Mode & Themes
● Account Color Coding - Know from which account a mail has been received

Getting Stuff Done
Reach Zero Inbox even faster. Quickly mark emails that you wish to be handled later & set yourself reminders. When you finish handling an email, you can simply mark it done and get it out of your way without having to delete the email. Use Type’s Smart Filters to easily filter emails by unread/starred.

Visually Appealing – Beautifully Designed
Easily recognize popular services by their icons and give your friends and contacts an avatar photo to help you process your incoming mail faster. Quickly see how many unread emails are in your inbox with the TypeApp icon (for supported devices) or with the 1x1 unread widget for any account of your accounts including the Unified Inbox. Set colors for your accounts to help them stand out or use TypeApp’s automatic Dark Theme which switches per the daylight hours in your area.

Security – Private & Secured
TypeApp takes your security and privacy seriously by utilizing industry leading encryption. You can rest easy knowing your data is always encrypted to protect all your email communications and keep your information secured. With passcode and lock screen, you can set a timed lock screen to protect your private emails, or use SMS verification to ensure your email app is safe.

We ❤ getting your feedback! Please e mail us anytime: support@typeapp.com with any questions or suggestions you may have!

For news, please follow us on Twitter & Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
TypeApp er et vakkert designet epost app gir en top-notch e-opplevelse mens administrerende alle kontoene dine fra en helt passelig mail app. Med direkte smart push-varslinger, pakket i et intuitivt og brukervennlig design, er TypeApp den perfekte erstatning for den lager e-postklient

Unified Innboks - All e-postkontoer i én e-App
Støtte IMAP, POP3 samt alle Exchange-protokoller inkludert EWS & ActiveSync (EAS) for Outlook, Hotmail, Yahoo og Office365. TypeApp automatisk konfigurerer dem på dine vegne når du logger deg på. Vise og synkronisere alle dine e-postkontoer fra en felles innboks, mens du nyter lynraske sant push e-post.

menneskesentrert - bringe folk sammen
Å kommunisere med mennesker er viktig, og med TypeApp innovative folk-sentriske funksjoner, blir det enda enklere. Fokus på mail fra folk mye raskere med People Switch, eller bli varslet når spesielle VIP-varslinger.

Group Mail - Rask og enkel post
Bringe makten til produktivitet grupper uten behov for en bedrifts IT for å klare det. Du kan opprette en felles gruppe med alle dine kontakter på ditt arbeid og personlige kontoer, der hvert medlem kan se, å motta og sende e-post.

Et enklere E med klynger
kombinerer automatisk relevante e-post til en enkelt utvide sporet ved hjelp TypeApp smarte Clusters samt angi forskjellige varslingslyder for bestemte tjenester. Med Clusters, kan du styre alle e-poster fra en bestemt avsender og med multi-redigerings raskt flytte, slette eller merking klynger som spam er enkel.

funksjon rik erfaring
● Instant, Smart Push Notifications - Stille timer, Custom Sounds, riste, LED lys, Snooze varsler og andre innstillinger for hver av kontoene dine
● Smart Samtaler - Gjør post praktisk og enkelt
● Rich Text - Lett å konfigurere tekststiler og legge din logo
● Kalendersynkronisering og Kontakter - Få en ActiveSync arbeidskonto i sync
● Android Wear - Intelligent e-post på håndleddet
● Konfigurerbar Menyer - Tilpass menyer med tiltak som virkelig betyr noe for deg
● Trådløs utskrift - Integrert med noen støttet skriver
● Dager til Sync - Sparer minne for frakoblet bruk
● uleste og rull Widgets - Få tilgang til e-post-innboksen på et øyeblikk
● vakker mørk Mode & Temaer
● Kontofargekoding - Vet fra hvilken konto en mail er mottatt

  få ting gjort
Nå Zero innboksen enda raskere. Raskt merke e-poster som du ønsker å bli behandlet senere og sette deg påminnelser. Når du er ferdig med å håndtere en e-post, kan du bare markere det gjort og få det ut av veien uten å måtte slette e-posten. Bruk Type Smart Filter for enkelt å filtrere e-post ved uleste / hovedrollen.

  visuelt tiltalende - vakkert utformet
Lett gjenkjenne populære tjenester av sine ikoner og gi dine venner og kontakter en avatar bilde for å hjelpe deg å behandle innkommende post raskere. Raskt se hvor mange uleste e-poster du har i innboksen med TypeApp ikonet (for støttede enheter) eller med 1x1 uleste widget for noen redegjørelse for kontoene dine, inkludert den forente innboksen. Sett farger for kontoene dine for å hjelpe dem skiller seg ut eller bruke TypeApp automatiske Mørk tema som slår per dagslys timer i ditt område.

  Sikkerhet - Private og sikret
TypeApp tar sikkerhet og personvern på alvor ved å utnytte bransjeledende kryptering. Du kan være lett å kjenne dine data er alltid kryptert for å beskytte alle dine e-postkommunikasjon og holde informasjonen sikret. Med passord og låse skjermen, kan du angi en tidsbestemt låseskjermen for å beskytte din private e-post, eller bruke SMS verifisering for å sikre din e-app er trygt.

Vi ❤ få din tilbakemelding! Send en e mail oss når som helst: support@typeapp.com med spørsmål eller forslag du måtte ha!

For nyheter, følg oss på Twitter og Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
Finn ut mer
4,6
182 835 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Bug fixes & improvements
Finn ut mer

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
17. juli 2018
Størrelse
44M
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
1.9.4.74
Krever Android
4.1 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler
Produkter i appen
USD 1,99–USD 6,99 per vare
Tillatelser
Levert av
TypeApp Inc.
Utvikler
1540 Market Street, San Francisco CA 94102
©2018 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.