Email TypeApp - Mail App

Ingen åldersgräns
183 732
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

TypeApp is a beautifully designed email app providing a top-notch email experience while managing all your accounts from one completely customizable mail app. With instant smart push notifications, packaged in an intuitive & easy to use design, TypeApp is the perfect replacement for your stock email client

Unified Inbox – All Your Mail Accounts in One Email App
Supporting IMAP, POP3 as well as all Exchange protocols including EWS & ActiveSync (EAS) for Outlook, Hotmail, Yahoo and Office365. TypeApp automatically configures them on your behalf once you sign in. View & sync all your email accounts from one Unified Inbox, while enjoying lightning fast true push email.

People-Centric – Bringing People Together
Communicating with people is important and with TypeApp’s innovative people-centric features, it becomes even more simple. Focus on mail from people much faster with the People Switch, or be notified when specific VIP Notifications.

Group Mail – Quick & Easy Mailing
Bringing the power of productivity of groups without the need for a corporate IT to manage it. You can create a Shared Group with all your contacts at your work and personal accounts, which every member can view, to receive and send emails.

Simplifying Email with Clusters
Automatically combine relevant emails into a single expanding slot using TypeApp smart Clusters as well as set different notification sounds for specific services. With Clusters, you can control all emails from a specific sender and with multi-edit quickly moving, deleting, or marking clusters as spam is simple.

FEATURE RICH EXPERIENCE
● Instant, Smart Push Notifications - Quiet Hours, Custom Sounds, Vibrate, LED Light, Snooze Alerts and other preferences per each of your accounts
● Smart Conversations – Makes mail convenient and easy
● Rich Text - Easily configure text styles and add your logo
● Calendar Sync and Contacts – Get your ActiveSync work account in sync
● Android Wear - Intelligent email on your wrist
● Configurable Menus – Customize your menus with actions that really matter to you
● Wireless Printing – Integrated with any supported printer
● Days to Sync – Saves memory for offline use
● Unread and Scrollable Widgets - Access your mails inbox at a glance
● Beautiful Dark Mode & Themes
● Account Color Coding - Know from which account a mail has been received

Getting Stuff Done
Reach Zero Inbox even faster. Quickly mark emails that you wish to be handled later & set yourself reminders. When you finish handling an email, you can simply mark it done and get it out of your way without having to delete the email. Use Type’s Smart Filters to easily filter emails by unread/starred.

Visually Appealing – Beautifully Designed
Easily recognize popular services by their icons and give your friends and contacts an avatar photo to help you process your incoming mail faster. Quickly see how many unread emails are in your inbox with the TypeApp icon (for supported devices) or with the 1x1 unread widget for any account of your accounts including the Unified Inbox. Set colors for your accounts to help them stand out or use TypeApp’s automatic Dark Theme which switches per the daylight hours in your area.

Security – Private & Secured
TypeApp takes your security and privacy seriously by utilizing industry leading encryption. You can rest easy knowing your data is always encrypted to protect all your email communications and keep your information secured. With passcode and lock screen, you can set a timed lock screen to protect your private emails, or use SMS verification to ensure your email app is safe.

We ❤ getting your feedback! Please e mail us anytime: support@typeapp.com with any questions or suggestions you may have!

For news, please follow us on Twitter & Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
TypeApp är ett vackert utformade e-app som ger en förstklassig e upplevelse samtidigt hantera alla dina konton från en helt anpassningsbara post app. Med omedelbar smarta push-meddelanden, förpackade på ett intuitivt och lättanvänt design, är TypeApp den perfekta ersättaren för ditt lager e-postklient

Unified Inbox - Alla dina e-postkonton i ett e-App
Stöd IMAP, POP3 samt alla Exchange protokoll inklusive EWS & ActiveSync (EAS) för Outlook, Hotmail, Yahoo och Office365. TypeApp konfigurerar automatiskt dem för din räkning när du loggar in. Granska & synkronisera alla dina e-postkonton från ett Unified Inbox, medan du njuter av blixtsnabb sant push e-mail.

folk Centric - att sammanföra människor
Kommunicera med människor är viktigt och med TypeApp innovativa människan i centrum funktioner, blir det ännu enklare. Fokus på mail från människor mycket snabbare med Folk Switch eller meddelas när specifika VIP Notifications.

Group Mail - Quick & Easy Mailing
Att kraften i produktivitet grupper utan behov av ett företags IT att hantera det. Du kan skapa en delad Group med alla dina kontakter i ditt arbete och personliga konton, där varje medlem kan visa, ta emot och skicka e-post.

Förenkling av e med Clusters
kombinerar relevanta e-post automatiskt till en enda expanderande slot använder TypeApp smarta kluster samt ställa olika meddelandeljud för specifika tjänster. Med kluster kan du styra alla e-postmeddelanden från en specifik avsändare och med multi-edit snabbt flytta, ta bort eller märkning kluster som spam är enkel.

FEATURE rik erfarenhet
● Instant Smart Push Notifications - tysta timmar, Custom Sounds, vibrera, LED-ljus, Snooze varningar och andra inställningar per var och en av dina konton
● Smarta samtal - Gör post bekvämt och enkelt
● RTF - Enkelt konfigurera textstilar och lägg din logotyp
● Calendar Sync och kontakter - Få ActiveSync arbetskonto i synk
● Android Wear - Intelligent e-post på handleden
● Konfigurerbar menyer - Anpassa menyer med åtgärder som verkligen betyder något för dig
● Trådlös utskrift - Integrerat med alla skrivare som stöds
● Dagar till Sync - Sparar minne för användning offline
● olästa och Rullnings Widgets - åtkomst till din e-post inkorg i korthet
● vackra mörka Mode & teman
● redogöra Färgkodning - vet från vilket konto ett mail har tagits emot

  Kom stoppar Klar
Nå Zero Inbox ännu snabbare. Snabbt markera e-postmeddelanden som du vill ska hanteras senare och ställa dig själv påminnelser. När du hanterar ett e-post klar kan du helt enkelt markera det gjort och få det ur vägen utan att behöva ta bort e-post. Använd typ s smarta filter för att enkelt filtrera e-postmeddelanden med olästa / medverkade.

  visuellt tilltalande - Vackert Utformad
Lätt känna igen populära tjänster av deras ikoner och ge dina vänner och kontakter en avatar bilden för att hjälpa dig att behandla din inkommande e-post snabbare. Snabbt se hur många olästa e-postmeddelanden är i inkorgen med ikonen TypeApp (för enheter som stöds) eller med 1x1 olästa widget för någon hänsyn till dina konton, inklusive den sammanslagna inkorgen. Ange färger för dina konton för att hjälpa dem att stå ut eller använda TypeApp automatiska mörka tema som kopplar per dagsljus i ditt område.

  Säkerhet - Privat & Secured
TypeApp tar din säkerhet och integritet på allvar genom att använda branschledande kryptering. Du kan vara bra att känna dina data krypteras alltid att skydda alla dina e-postkommunikation och hålla din information säkrad. Med lösenord och låsa skärmen kan du ställa in en tidsinställd låsskärmen för att skydda dina privata e-post eller använda SMS verifiering för att säkerställa din e-app är säker.

Vi ❤ få din feedback! Vänligen e-post oss när som helst: support@typeapp.com med eventuella frågor eller förslag som du kan ha!

För nyheter, följ oss på Twitter och Facebook:
http://www.typeapp.com
http://www.twitter.com/typeapp (@TypeApp)
https://www.facebook.com/typeapp
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
183 732 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Bug fixes & improvements
Läs mer

Mer information

Uppdaterad
10 augusti 2018
Storlek
44M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
1.9.4.77
Kräver Android
4.1 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Användare interagerar
Produkter i appar
1,99 US$–6,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
TypeApp Inc.
Utvecklare
1540 Market Street, San Francisco CA 94102
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.