Antivirus & Mobile Security

344 055
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

TrustGo is a free professional antivirus application. It features the most powerful virus scan engine, allowing you to quickly find malicious apps carrying viruses or stealing private data on your mobile devices. TrustGo can also fully protect your device from system vulnerabilities and privacy risks. It is also specially designed with extras like Data Backup, to back up your local data in just one second, App Manager, to easily uninstall apps you don’t use often, and Privacy Advisor, to help you fully understand privacy permission usage on your device.

TrustGo is a completely free professional antivirus application, which uses the most powerful virus detection engine. It boasts a 100% virus sample detection rate, using an engine independently developed based on big data processing. This application is an 8-time champion of the AV-TEST evaluation, having received full marks each time.


★ No Image mode–save mobile data and reduce page load
★ Block malicious URLs and protect yourself against phishing websites with instant warning notifications.
TrustGo Antivirus & Security Important Features:
★ AppLock
The only AppLock that does not have an advertisement.With AppLock, you can add an extra password protection to sensitive apps, such as, Facebook, Message, WhatsApp, Snapchat, Anti Spyware, Antivirus, Avast, McAfee. Lock your private apps by using pattern or PIN and keep your secret safe from snoopers.
★ App Scan
Fully scans every app to prevent virus and Trojan and protect your privacy.Scan pre-installed and installed apps and the file system to keep your phone safe from virus.Scan for viruses, malware, spyware and Trojans - with latest antivirus database
★ Full Scan
Performs a deep scan of the system to find hidden viruses.
★Payment protection
Help finds out unofficial apps, so that you can uninstall them before money being stolen.
Deep scan payment environment,Discover viruses and vulnerabilities,Protect payment security。The Payment protection feature can easily protect Amazon Shopping,PayPal,Android pay,Alipay,Airbnb,booking,Facebook, Whatsapp and any apps & games you choose.
★ Data Backup
Completely free backup and recovery feature that supports one-key backup and restoration of contacts, SMS, and call history.
★ Privacy Advisor
Allows you to easily view privacy-related apps to identify and prevent risks.Our security solution helps you to protect privacy and defends you against identity theft. You can hide your contacts, phone calls and SMS texts from prying eyes, protect your vulnerable personal information and control what others can see if they pick up your device
★ App Manager
Helps you more easily uninstall apps which are not frequently used to keep your phone clean.
★ Find Phone | Anti-Theft
The best "FREE" find my phone tool.This protection tool allows you to turn on an alarm on the device remotely, lock and locate your phone, wipe personal information (messages, photos, and videos) and take a mugshot of the person currently using your device in the case of theft or loss.
★ System Manager
Displays your device’s real-time battery and memory use, in order to save power and make your phone easy to use.
Memory-hungry apps running in the background will slow down your phone, Super Cleaner can help you find the culprits, stop them to reduce memory usage and boost your phone’s performance.
In addition, you can create an 1-tap boost icon on your home screen, so you just need one tap to boost your phone. Speeding up your phone has never been easier.
★ Supported Language
Deutsch, Español, English, Française, Português, Português do Brasil, Pусский, Türk, Bahasa Indonesia, Italiano, العربية, ภาษาไทย, Tiếng Việt, 日本語, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體)
Contact Us:
Email: trustgocs@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/trustgotrustgo
TrustGo to darmowa profesjonalna aplikacja antywirusowa. Posiada najmocniejszy silnik skanowania wirusów, dzięki czemu można szybko znaleźć złośliwe aplikacje przenoszenia wirusów lub kradzież prywatnych danych na urządzeniach mobilnych. TrustGo można również w pełni chronić urządzenie przed luk systemowych i zagrożeń prywatności. Jest również specjalnie zaprojektowane z dodatkami takimi jak Backup danych, tworzenie kopii zapasowych danych lokalnych w ciągu zaledwie jednej sekundy, App Manager łatwo odinstalować aplikacje, których nie używasz często i prywatności Advisor, aby pomóc Ci w pełni zrozumieć wykorzystanie uprawnień prywatności w urządzenie.

TrustGo jest całkowicie darmowe profesjonalna aplikacja antywirusowa, która wykorzystuje najmocniejszy silnik wykrywania wirusów. Oferuje on próbki wirusów wskaźnik wykrywalności 100%, przy użyciu silnika niezależnie opracowany na podstawie dużego przetwarzania danych. Ta aplikacja jest mistrz 8-czas oceny AV-TEST, po otrzymaniu Najwyższa ocena za każdym razem.


★ No Image tryb zapisywania danych mobilnych i zmniejszyć obciążenie strony
★ blokowe złośliwe adresy URL i zabezpieczyć się przed phishingiem stron internetowych z błyskawicznych powiadomień ostrzegawczych.
TrustGo antywirusowe i zabezpieczające ważne funkcje:
★ AppLock
Jedynym AppLock że nie ma advertisement.With AppLock, można dodać dodatkową ochronę hasłem na wrażliwe aplikacje, takie jak Facebook, wiadomości, WhatsApp, snapchat, Anti spyware, antywirus avast, McAfee. Zablokować prywatnych aplikacji za pomocą wzoru lub PIN i zachować swoją tajną bezpieczny od szpiegującymi.
★ skanowania App
W pełni skanuje każdą aplikację, aby zapobiec wirusa oraz Trojan i ochrony privacy.Scan preinstalowany i zainstalowanych aplikacji i systemu plików, aby zachować swój telefon bezpieczny od virus.Scan poszukiwaniu wirusów, malware, spyware i trojanów - z najnowszych danych antywirusowego
★ Pełne skanowanie
Wykonuje głębokie skanowanie systemu w celu znalezienia ukrytych wirusów.
★ Payment Protection
Pomoc dowiaduje się nieoficjalne aplikacje, dzięki czemu można je odinstalować przed kradzieżą pieniędzy.
Głębokie Skanowanie środowisko płatności, Discover wirusów i luk, funkcję ochrony Płatność security.The płatność Protect można łatwo chronić Amazon Zakupy, PayPal, Android Pay, Alipay, Airbnb, rezerwacja, Facebooka, WhatsApp i wszelkie wybrać aplikacji i gier.
★ Data Backup
Całkowicie za darmo tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie funkcji, które obsługuje jedną kluczową tworzenie kopii zapasowych i przywracanie kontaktów, SMS i historii połączeń.
★ Doradca prywatności
Pozwala łatwo przeglądać aplikacje związane z prywatnością w celu identyfikacji i zapobiegania rozwiązanie zabezpieczające risks.Our pomaga chronić prywatność i chroni Cię przed kradzieżą tożsamości. Można ukryć kontakty, rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS od wścibskich oczu, chronić wrażliwe dane osobowe i kontrolować, co inni mogą zobaczyć, czy oni podnieść swoje urządzenie
★ App Menedżer
Pomaga łatwiej odinstalować aplikacje, które nie są często używane, aby utrzymać telefon w czystości.
★ Find Phone | Przeciw kradzieży
Najlepszym „FREE” znajdź mój telefon tool.This narzędzie ochrony pozwala na włączenie alarmu na urządzeniu zdalnie, blokady i zlokalizowanie telefonu, wytrzyj informacji osobistych (wiadomości, zdjęcia i filmy) i wziąć Mugshot osoby aktualnie korzystania z urządzenia w przypadku kradzieży lub utraty.
★ System Manager
Wyświetla w czasie rzeczywistym baterii i pamięci używać swojego urządzenia w celu oszczędzania energii i sprawiają, że telefon jest łatwy w użyciu.
Pamięć głodny aplikacje działające w tle spowolni telefon, Super Cleaner może pomóc znaleźć sprawców, zatrzymać je w celu zmniejszenia zużycia pamięci i zwiększyć wydajność telefonu.
Ponadto można utworzyć doładowania ikonę 1-kranu na ekranie głównym, więc wystarczy jedno kliknięcie, aby zwiększyć swój telefon. Przyspieszenie telefonu nigdy nie było łatwiejsze.
★ Obsługiwane Język
Deutsch, Español, English, Française, Português, Português do Brasil, Pусский Turk, indonezyjski, Italiano, العربية, ภาษา ไทย, Tieng Viet, 日本語, 한국어, alfabetyczny (简体), alfabetyczny (繁體)
Skontaktuj się z nami:
E-mail: trustgocs@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/trustgotrustgo
Więcej informacji
4,6
Łącznie: 344 055
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Bug fixed and overall performance optimized.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
9 lutego 2018
Rozmiar
5,0M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
3.1.0
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
TrustGo Team
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.