KdoMiVolal - identifikace a blokování hovorů

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

📲📵 KdoMiVolal je mobilní aplikace pro zjištění informací o telefonních číslech, která vám jednoduše odpoví na otázky "Kdo mi volal?" nebo "Můžu to zvednout?" a slouží jako spolehlivá ochrana proti telemarketingu. Aplikace využívá vyhledávač telefonních čísel KdoMiVolal.eu, což je rozsáhlá uživatelská databáze telefonních čísel marketingových agentur, telefonních operátorů, bank, pojišťoven a dalších firem. Ty provádějí nevyžádané telefonní nabídky, hovory anebo pouze telefonní čísla prozvánějí, čímž nás samozřejmě velmi otravují a vyrušují. Aplikace vás většinou upozorní na obtěžující nebo marketingové hovory a vy se tak nemusíte již bát, zda hovor můžete zvednout. Aplikace také umožňuje nevyžádané a reklamní hovory blokovat na základě nastaveného hodnocení.

Užitečné vlastnosti aplikace:
✔ při příchozím hovoru se zobrazuje notifikace k telefonnímu číslu, které má v databázi záznam (komentář, hodnocení nebo identifikaci)
✔ automatické blokování příchozích hovorů z telefonních čísel, které mají obtěžující nebo negativní hodnocení (pravidla pro blokování lze upravit v nastavení)
✔ zobrazení seznamu příchozích a zmeškaných hovorů včetně hodnocení a identifikace k číslům, které se nachází v databázi
✔ možnost vyhledávání telefonních čísel v databázi a zobrazení jejich hodnocení
✔ ke každému telefonnímu číslu je možné zobrazit detail s informacemi a hodnocením z databáze včetně komentářů uživatelů
✔ v detailu telefonního čísla je možné vložit vlastní komentář s hodnocením a případně číslo zablokovat (toto nastavení je pouze ve vašem telefonu)
✔ zobrazení identifikace čísel a blokování obtěžujících čísel i v offline režimu (bez připojení k internetu)
✔ denní aktualizace databáze telefonních čísel
✔ možnost exportovat / importovat nastavení aplikace včetně vámi blokovaných telefonních čísel

Ochrana soukromí
Aplikace KdoMiVolal kontroluje telefonní čísla proti databázi v paměti telefonu a v žádném případě neodesílá žádné informace na internet mimo váš telefon. Aplikace také nevyžaduje přímý přístup k telefonnímu seznamu a kontaktům v telefonu, ale pouze k seznamům hovorů. Kvůli blokování hovorů a notifikacím při příchozích hovorech aplikace vyžaduje oprávnění přístupu k těmto vlastnostem telefonu.

Na Android 10 a výše je potřeba pro správnou funkčnost aplikace v nastavení povolit vykreslení přes další aplikace, jinak nebude zobrazována notifikace při příchozím hovoru. Více informací naleznete na stránce https://www.kdomivolal.eu/navod-k-pouzivani-mobilni-aplikace-kdomivolal-pro-android#android10

❓ Podrobný popis aplikace a jejího nastavení naleznete na stránce https://www.kdomivolal.eu/navod-k-pouzivani-mobilni-aplikace-kdomivolal-pro-android

💬 Nejčastější dotazy a řešení problémů naleznete na stránce https://www.kdomivolal.eu/navod-k-pouzivani-mobilni-aplikace-kdomivolal-pro-android#faq

Pokud narazíte v aplikaci na nějakou chybu nebo problém nebo byste chtěli nějakou užitečnou funkci doplnit, neváhejte nás kontaktovat na emailu info@kdomivolal.eu nebo na Facebooku (https://www.facebook.com/KdoMiVolal).

Děkujeme!

Tým KdoMiVolal.eu
Kdo WhoMidCalled is a mobile app for finding information about phone numbers that simply answers the questions "Who called me?" or "Can I pick it up?" and serves as a reliable protection against telemarketing. The application uses the telephone number finder KdoMiVolal.eu , which is an extensive user database of telephone numbers of marketing agencies, telephone operators, banks, insurance companies and other companies. They make unsolicited phone offers, make calls or just ring phone numbers, which of course makes us very annoyed and disturbed. The application will usually alert you to annoying or marketing calls, so you no longer have to worry about whether you can pick up the call. The application also allows you to block unsolicited and advertising calls based on the set rating.

Useful app features:
✔ when there is an incoming call, a notification is displayed for the telephone number that has an entry in the database (comment, rating or identification)
✔ automatic blocking of incoming calls from telephone numbers that have annoying or negative ratings (blocking rules can be adjusted in the settings)
✔ display of the list of incoming and missed calls, including evaluation and identification of numbers that are in the database
✔ the ability to search for phone numbers in the database and display their ratings
✔ for each telephone number it is possible to display a detail with information and ratings from the database, including user comments
✔ in the detail of the phone number it is possible to insert your own comment with the rating and possibly block the number (this setting is only in your phone)
✔ display of number identification and blocking of annoying numbers even in offline mode (without internet connection)
✔ daily updates of the telephone number database
✔ possibility to export / import application settings, including phone numbers blocked by you

Privacy Policy
The KdoMiVolal application checks telephone numbers against a database in the phone's memory and in no case sends any information to the Internet outside of your phone. The application also does not require direct access to the phonebook and contacts in the phone, but only to the call lists. To block calls and notifications for incoming calls, the application requires permission to access these phone features.

On Android 10 and above, it is necessary to enable rendering through other applications in the settings for the correct functionality of the application, otherwise the notification will not be displayed on an incoming call. For more information, see https://www.kdomivolal.eu/ instructions-for-use-mobile-applications-kdomivolal-for-android # android10

❓ Detailed description of the application and its settings can be found at https://www.kdomivolal.eu/navod-k-pouzivani-mobilni-aplikace-kdomivolal-pro-android

💬 Frequently asked questions and solutions can be found at https://www.kdomivolal.eu/navod-k-pouzivani-mobilni-aplikace-kdomivolal-pro-android#faq

If you come across an error or problem in the application or would like to add some useful function, do not hesitate to contact us by email info@kdomivolal.eu or on Facebook (https://www.facebook.com/KdoMiVolal).

Thank you!

The KdoMiVolal.eu team
Read more
Collapse
4.6
578 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- oprava chyby načítání seznamu příchozích hovorů na některých telefonech
- další opravy a drobné úpravy
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 3, 2021
Size
19M
Installs
50,000+
Current Version
1.1.0.119
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
tsium s.r.o.
Developer
Jindřišská 698 530 02 Pardubice Czech Republic
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.