Умен ли си?
(4,025)

Reviews

What's New
1.3.10.0:
- Нови въпроси;
- Поправяне на въпроса за Ябълковия остров.
1.3.9.2:
- Нови въпроси;
- Оправяне на грешки
1.3.7.2:
- Показване на верния отговор при грешен;
- Леко пояснение на въпроса за височината на Еверест.

Similar

More from developer