Castle Doombad

За всички над 10 години
2 277
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

“Nails everything I could want in a 'defense' title…simply a blast to play." 5/5 Stars –TouchArcade
"One of the best games I've played on the mobile platform -- full stop." 9.5/10 -Destructoid

Dr. Lord Evilstein has kidnapped a princess, and now his evil lair is crawling with do-gooders. In this reverse spin on tower defense it’s your job to defend your home turf from heroes trying to save the day. View your domain from a side-view perspective, placing traps and unleash minions on your unwitting foes to protect the fortress. Touch and drag up and down on the tower to navigate floors. Across three chapters and 45 levels you’ll outwit intruders that attempt to invade your castle from all sides—ladders allowing them entrance on higher floors, underground drills to start on dungeon floors closer to your fair maiden. Keep the princess safely in your clutches and send those heroes cryin’ back to momma.

From Adult Swim Games and Grumpyface Studios!

FURIOUSLY FIENDISH FEATURES:

• Touch and drag or tap to place traps and minions in your castle and navigate floors with ease
• 45 maniacally challenging levels spread across three chapters
• Upgradeable Traps & Minions to overpower your most stubborn of intruders
• Ward Off Knights, Archers, Superheroes and more
• Combine & stack Traps for maximum effect
• Unlockable Extremely Difficult Endless Mode For Extreme Challenge
• 20 achievements to gather
• Compete with your friends on leaderboards

We'll even throw in a Flying Monkey, no extra charge

Check out more from Adult Swim Games at games.adultswim.com

The Terms of Use for this app includes arbitration for disputes – see http://www.adultswim.com/footer/legal/terms-of-use.html
"Ноктите всичко, което може да си пожелае в" защита "заглавие ... просто яко да играя." 5/5 звезди -TouchArcade
"Един от най-добрите игри, които съм изиграл на мобилната платформа - пълно спиране." 9.5 / 10 -Destructoid

Д-р Господ Evilstein е отвлякъл принцеса, а сега зло бърлогата му е пълно с направи-добротворци. В този обратен въртене на отбранителна кула, това е вашата работа, за да защити дома си трева от герои, които се опитват да спаси положението. Преглед на домейна си от гледна точка на странично виждане, поставяне на капани и отприщи слуги на вашите врагове незнаещ за защита на крепостта. Докоснете и плъзнете нагоре и надолу върху кулата, за да навигирате етажа. Срещу три глави и 45 нива, които ще надхитрят нарушители, които се опитват да се намесват в замъка си от всички страни стълби им позволява вход на по-високите етажи, подземни тренировки ще започне на подземни етажа по-близо до справедлив девойка. Дръжте принцесата безопасно в лапите ти и да изпрати тези герои да плачеш "обратно към майка.

От възрастни Плувай Игри и Grumpyface Studios!

Яростно дяволски ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Натиснете и плъзнете или докоснете, за да се поставят капани и слуги в замъка си и да се движите етажа с лекота
• 45 маниакално предизвикателни нива, разпределени в три глави
• Upgradeable Капани и слуги, за да надделеят си най-упоритите нарушители на
• отблъскват Knights, стрелци, Супергерои и повече
• Комбинирайте & стека Капани за максимален ефект
• Отключва изключително трудно Endless режим За Extreme Challenge
• 20 постижения, за да се съберат
• Състезавайте се с приятелите си в класации

Ние дори ще хвърлят в Flying Monkey, без допълнително заплащане

Вижте повече от възрастни Плувай игри в games.adultswim.com

Общите условия за това приложение включва арбитраж за разрешаване на спорове - виж http://www.adultswim.com/footer/legal/terms-of-use.html
Прочетете повече
4,4
Общо 2 277
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

** HUGE 2.0 Version Update! **

• Brand-New Chapter! "Space Madness" - 15 levels set in Lord Evilstein's fully operational moon base
• FOUR new traps to thwart heroes with!
• Daily Bonuses are now available in the Challenge-O-Rama. Each day complete a new, fiendishly difficult challenge set out for you. Reap Doom Shekel and Evilness rewards and stake your place on the new Challenge-O-Rama leaderboard.
• New icon to reflect additional awesomeness
Прочетете повече

Допълнителна информация

Семейна библиотека
Отговаря на условията, ако е купено след 02.07.2016 г. Научете повече
Актуализирано
18 юни 2015 г.
Размер
11M
Инсталирания
10 000+
Текуща версия
2.0
Изисква Android
2.3.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички над 10 години
Въображаемо насилие
Интерактивни елементи
Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 9,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
[adult swim] games
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.