Turn USW Green

100+
Downloads
Content rating
PEGI 3
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

This app is the companion for the Turn USW Green programme, designed to reward you for taking positive sustainability actions.

With this app you will be able to earn Green Points for your actions in themes including Waste, Energy and Water, Biodiversity, Get Involved, Consumption and Travel.

You can make submissions, opt into activities and earn Green Points as well as view leader boards and enter your weekly achievements.

Mae’r ap hwn yn cyd-fynd â rhaglen Troi PDC yn Wyrdd, wedi’i dylunio i’ch gwobrwyo am gymryd camau cynaliadwy cadarnhaol.

Gyda’r ap hwn, byddwch yn medru ennill Pwyntiau Gwyrdd am eich gweithredoedd mewn themâu gan gynnwys Gwastraff, Ynni a Dŵr, Bioamrywiaeth, Cymryd Rhan, Defnydd a Theithio.

Gallwch wneud cyflwyniadau, optio i mewn i weithgareddau ac ennill Pwyntiau Gwyrdd, yn ogystal â gweld byrddau arwain a nodi eich llwyddiannau wythnosol.
Updated on
Sep 1, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Get rewarded for your sustainable actions!