Wear Camera for Wear OS (Android Wear)

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Wear Camera - remote control of phone camera from your watch! Be tricky spy, observe your pets, take photo and video remotely and more live scenarios with Wear Camera!

Wear Camera is the most functional and easy-to-use app for remote controlling the phone's camera on Google Play.

⚠️ App not compatible with Tizen OS watches: Samsung Gear S2 and S3. ⚠️

Usage examples
- Remote photo and video shooting. No need to ask a passerby to photograph you with friends;
- Excellent selfie using high-quality main camera
- Invisible photo and video shooting. Play spy with your phone's camera
- Watch your pets from anywhere
- See in hard to reach places using phone camera and flashlight with your smartwatch
- Control of the cooking process
- Radio babysitter
- Make interesting Timelapse sessions
- Ability to see what is happening behind when you go on a bike.
- Attach your phone to a quadcopter and create a beautiful photo using your device only

🌟 Features 🌟
✓ Three shooting modes: Photo, Video, Timelapse
✓ Set timer on the watch for Photo, Video and Timelapse shooting
✓ Ability to close the app on the watch without stopping video recording
✓ Several flash modes, as well as an independent flashlight
✓ Quickly switch between front and selfie camera
✓ Managing the phone's camera zoom on a smartwatch
✓ Three camera orientation lock modes: vertical, horizontal, auto-rotate
✓ Photo and video shooting, even if the phone screen is turned off or locked
✓ No camera (preview) screen on your phone. Nothing changes in behavior on your phone
✓ Connection by Bluetooth and Wi-Fi*
✓ Preview from the camera at any time**
✓ Ability to choose photos and videos quality on the watch
✓ Ability to choose Preview resolution quality on the watch
✓ Turn on/off shutter sound
✓ Auto rotate preview on the watch
✓ View photos on the watch
✓ Ability to store images and videos on SD card or internal phone storage
✓ Timelapse photos are grouped by folders for each session

* speed of data transferring depends on the speed of your Wi-Fi connection. (In case If you don't use Bluetooth connection)
** some phones are not compatible with preview in video recording mode

Running application
1) Open the list of applications on the smartwatch
2) Select and run the app Wear Camera
3) Follow further instructions

🗂 Photo and video folder 🗂
- How to choose a folder to save photos and videos on the phone: https://www.youtube.com/watch?v=BA19NhdaecQ
- All photos and videos are saving in the selected folder. You can view its contents in the Wear Camera app or in any file viewers (for example Google Photo).
- You can view photos and videos using the "Folder" button (top left icon) on the watch. In opened screen choose watch or phone icon. Video files can be viewed on the phone only.

⚠️ Notes: ⚠️
1. You need to have a Wear OS (Android Wear) smartwatch: Ticwatch, Asus Zenwatch, Huawei Watch, LG Watch, Fossil Smart Watch, Casio Smart Watch, Skagen Falster, Montblanc Summit, TAG Heuer Modular, Samsung Gear 1, Motorola Moto 360 etc.
2. The app not compatible with Tizen OS watches: Samsung Gear S2 и S3
3. If you bought the app on your smartwatch and Google Play asks you to buy the app on phone after that - install the app using Google Play -> My apps & games -> Library
4. Restart your watch, if preview has some lags at first start
5. If you have problems with using of some features of the camera, switch option Camera 1/Camera 2 at the app phone settings (Open menu by clicking on 3 dots at top right corner and select "Settings" item)
6. To block the shutter sound, for some phone models, you need to enable the Request Mute permission option in the app settings on the phone. Turning on option Camera 1/Camera 2 can help too
7. To Sony's Xperia users. Turn off the STAMINA mode, if you want to take a picture with turned off the screen. (How to set: Setting > Power management > STAMINA mode)
Používejte kameru - dálkové ovládání fotoaparátu z hodinek! Buďte ošidní špeh, pozorujte své domácí mazlíčky, fotografujte a video vzdáleně a více živých scénářů s fotoaparátem Wear!

Fotoaparát Wear je nejfunkčnější a snadno použitelná aplikace pro dálkové ovládání fotoaparátu telefonu na Google Play.

B Aplikace není kompatibilní s hodinami Tizen OS: Samsung Gear S2 a S3. ⚠️

Příklady použití
- Vzdálené fotografování a natáčení videa. Není třeba žádat kolemjdoucí, aby vás vyfotografoval s přáteli;
- Vynikající selfie pomocí vysoce kvalitní hlavní fotoaparát
- Neviditelné fotografování a natáčení videa. Hrajte špionáž s fotoaparátem svého telefonu
- Sledujte své mazlíčky odkudkoliv
- Podívejte se na těžko přístupná místa pomocí telefonu a baterky s chytrými hodinami
- Řízení procesu vaření
- Rádio chůva
- Zajistěte zajímavé Timelapse relace
- Schopnost vidět, co se děje, když jdete na kole.
- Připojte telefon k kvadrokoptéře a vytvořte krásnou fotografii pouze pomocí zařízení

🌟 Funkce 🌟
✓ Tři režimy fotografování: Foto, Video, Timelapse
✓ Nastavte časovač na hodinkách pro fotografování ve formátu Photo, Video a Timelapse
✓ Možnost zavřít aplikaci na hodinky bez zastavení záznamu videa
✓ Několik režimů blesku, stejně jako nezávislá svítilna
✓ Rychle přepínejte mezi fotoaparátem vpředu a kamerou selfie
✓ Správa zoomu telefonu na smartwatch
✓ Tři režimy blokování fotoaparátu: vertikální, horizontální, automatické otáčení
✓ Fotografování a snímání videa, i když je obrazovka telefonu vypnutá nebo uzamčena
✓ V telefonu není žádná obrazovka (náhled). Žádné změny v chování v telefonu
✓ Připojení přes Bluetooth a Wi-Fi *
✓ Náhled z fotoaparátu kdykoliv **
✓ Možnost výběru fotografií a kvality videa na hodinkách
✓ Možnost volby kvality náhledu na hodinkách
✓ Zapne / vypne zvuk závěrky
✓ Automaticky otočit náhled na hodinkách
✓ Prohlížejte si fotografie na hodinkách
✓ Možnost ukládat obrázky a videa na kartu SD nebo do interního úložiště telefonu
✓ Časové snímky jsou seskupeny podle složek pro každou relaci

* rychlost přenosu dat závisí na rychlosti připojení Wi-Fi. (V případě, že nepoužíváte připojení Bluetooth)
** Některé telefony nejsou kompatibilní s náhledem v režimu záznamu videa

Spuštěná aplikace
1) Otevřete seznam aplikací na smartwatch
2) Vyberte a spusťte aplikaci Wear Camera
3) Dodržujte další pokyny
 
B Složka Foto a video 🗂
- Jak vybrat složku pro ukládání fotografií a videí do telefonu: https://www.youtube.com/watch?v=BA19NhdaecQ
- Všechny fotografie a videa se ukládají do vybrané složky. Jeho obsah si můžete prohlédnout v aplikaci Fotoaparát nebo v libovolném prohlížeči souborů (například Google Photo).
- Fotografie a videa můžete zobrazit pomocí tlačítka „Složka“ (ikona vlevo nahoře) v hodinkách . V otevřené obrazovce vyberte ikonu sledovat nebo telefon . Soubory Video lze zobrazit pouze v telefonu.

⚠️ Poznámky: ⚠️
1. Musíte mít opotřebení OS (Android Wear) smartwatch: Ticwatch, Asus Zenwatch, hodinky Huawei, hodinky LG, Fossil Smart Watch, Casio Smart Watch, Skagen Falster, Montblanc Summit, TAG Heuer Modulární, Samsung Gear 1, Motorola Moto 360 atd.
2. Aplikace není kompatibilní s Tizen OS hodinky: Samsung Gear S2 a S3
3. Pokud jste si aplikaci zakoupili ve smartwatch a Google Play vás požádá, abyste si aplikaci zakoupili v telefonu, poté - nainstalujte aplikaci pomocí služby Google Play -> Moje aplikace a hry -> Knihovna
4. Restartujte hodinky, pokud má náhled na začátku první zpoždění
5. Pokud máte problémy s používáním některých funkcí fotoaparátu, přepněte možnost Fotoaparát 1 / Kamera 2 v nastavení telefonu aplikace (Otevřít nabídku klepnutím na 3 tečky v pravém horním rohu a vyberte možnost Nastavení položka)
6. Chcete-li zablokovat zvuk závěrky, musíte u některých modelů telefonů v nastavení aplikací v telefonu povolit možnost Požadavek na ztlumení zvuku . Zapnutí volby Fotoaparát 1 / Kamera 2 může také pomoci
7. Pro uživatele Xperia společnosti Sony. Pokud chcete pořídit snímek s vypnutou obrazovkou, vypněte režim STAMINA. (Jak nastavit: Nastavení> Řízení spotřeby> Režim STAMINA)
Další informace
Sbalit
3,5
Celkem 321
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

v6.0
🌟 Display battery status on the watch
🌟 Ability to attach GEO tags to photo
🌟 Stability improvements
🔧 Fixed bugs

v5.0
🌟 New camera orientation lock types: vertical, horizontal, auto-rotate
🌟 Added ability to close the app without stopping of video recording or time-lapse session
🌟 Ability to store Images and Videos on SD card
🌟 Ability to record a 4K video for some modern devices
🌟 Improved Android 9 support
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
9. června 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000+
Aktuální verze
6.0.0
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Makeev Apps
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.