Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure

1 132
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Soul Warrior Premium offer you:
✅Unlock Angel pet.
✅Free 50.000 health potion.
✅Free 50.000 mana potion.
✅Free 100 golds.
✅Free 20.000 coin.
✅No interstitial ads.


Enjoy a captivating magic quest in Soul Warrior – Fantasy RPG Adventure: Heroes War offline game! In Soul Warrior you play two characters, Shan and Hina. If you like to play a strong female character, you will love Hina, a cute but strong girl on a crusade to defeat evil in this dark world. It’s a fascinating kids adventure game with awesome graphics and music that will charm every gamer of all ages. We guarantee you will quickly fall in love with our side scroller offline game. You don't need internet connection to play this exciting game.
** CHOICE YOUR FAVORITE HERO**
Shan and Hina are two brave warriors who just return from witch mountain. Now they must face a new evil: a dark sorcerer who uses magic to turn this world into a dark world. He sends dangerous enemies and evil monsters to defeat the beloved Soul Warriors. You will meet evil monsters who are hell-bent on killing you in the forest and other places. The evil sorcerer has turned the whole world into battle zones so you must be prepared to fight everywhere. It’s truly a challenging fighter quest.
** CONQUER 6 DIFFERENT AREAS **
There are 6 different areas that you must conquer. These areas are:
- Forest
- Freeze
- Evil
- Lava
- Mountain
- Endless
Each area has different challenges and enemies. To unlock the next area, you must first conquer the previous area. The easier area will prepare you to face tougher enemies in your fighter quest
** UPGRADE YOUR BRAVE WARRIORS **
Our heroes are very strong after their return from witch mountain. However, there is always room for improvement, especially if they want to defeat the Boss. As the challenges get harder, you need to upgrade Shan and Hina. Whether you prefer Shan, or Hina, the strong female character, you can make them stronger by adding more attack, defense, health, mana, and magic powers. Use your points to buy skills such as haunting, blaze and thunder.
** COMPLETE FIGHTER QUEST AND COLLECT ITEMS **
Complete each magic quest while collect items, weapons, and coins. You can buy vitality, armor, and swords with the coins. Don’t forget to collect items left behind by the evil monsters. You can sell these items for more coins.
** RUN, JUMP, FIGHT **
Run, jump, and fight the evil creatures. We have created great control buttons so you can easily control your hero in their crusade in this dark world. You can use both hands to make the hero run, jump, fight, and use his or her special ability. Shan is a skilled Swordsman while Hina is a clever witch who gets her skill when she returns from witch mountain.
------------------------------------------------------------------------
Soul Warrior –Fantasy RPG Adventure: Heroes War features:
-------------------------------------------------------------------------
• Fun and FREE fighter quest game for all ages
• Six different areas or battle zones with many levels to play.
• Beautiful graphics and music.
• Fascinating storyline and great characters, including a strong female character.
• Play as a swordsman or as a witch.
• Smooth game control.
• Challenging missions.
• Ability to customize and upgrade the characters.
• Shop for pets, coins, and experience.
So, if you are looking for a new free platform adventure to play, don’t wait any longer. Download and play Soul Warriors. Guide your brave warriors and win all the quests NOW!
Soul Warrior Premium Vám nabízí:
„Odemkněte andělského mazlíčka.
✅ Zdarma 50 000 lektvarů zdraví.
✅ Zdarma 50 000 manových lektvarů.
✅ Zdarma 100 zlatých.
✅ Zdarma 20 000 mincí.
OŽádné vsunuté reklamy.


Užijte si podmanivý magický quest v Soul Warrior - Fantasy RPG Adventure: Heroes War offline hra! V Soul Warrior hrajete dvě postavy, Shan a Hina. Pokud chcete hrát silnou ženskou postavu, zamilujete si Hinu, roztomilou, ale silnou dívku na křížové výpravě, která porazí zlo v tomto temném světě. Je to fascinující dětská adventura s úžasnou grafikou a hudbou, která okouzlí každého hráče všech věkových kategorií. Zaručujeme, že se rychle zamilujete do naší offline hry s postranním scrollerem. Pro hraní této vzrušující hry nepotřebujete připojení k internetu.
** VYBERTE SI OBLÍBENÝ HERO **
Shan a Hina jsou dva stateční válečníci, kteří se právě vracejí z hory čarodějnic. Nyní musí čelit novému zlu: temnému čarodějovi, který pomocí magie promění tento svět v temný svět. Posílá nebezpečné nepřátele a zlé příšery, aby porazil milované Soul Warriors. Setkáte se zlými příšerami, kteří se peklem snaží zabít vás v lese a na jiných místech. Zlý čaroděj změnil celý svět v bojové zóny, takže musíte být připraveni bojovat všude. Je to opravdu náročné stíhací hledání.
** POTŘEBA 6 RŮZNÝCH OBLASTÍ **
Existuje 6 různých oblastí, které musíte dobýt. Jedná se o tyto oblasti:
- Les
- Zmrazit
- Zlo
- Lávo
- Hory
- Nekonečné
Každá oblast má jiné výzvy a nepřátele. Chcete-li odemknout další oblast, musíte nejprve dobýt předchozí oblast. Snadnější oblast vás připraví na tvé tvrdší nepřátele ve vašem stíhacím úkolu
** UPRAVUJTE VÁŠ ZÁRUKY **
Po návratu z čarodějnice jsou naši hrdinové velmi silní. Stále však existuje prostor pro zlepšení, zejména pokud chtějí porazit šéfa. S tím, jak se výzvy ztíží, je třeba upgradovat Shan a Hinu. Ať už preferujete Shan, nebo Hinu, silnou ženskou postavu, můžete je posílit přidáním dalších útoků, obrany, zdraví, many a magických schopností. Použijte své body k nákupu dovedností, jako je pronásledování, požár a hrom.
** DOKONČETE DOTAZNÍK A Sbírejte položky **
Dokončete každý magický úkol a sbírejte předměty, zbraně a mince. S mincemi si můžete koupit vitalitu, brnění a meče. Nezapomeňte sbírat předměty zanechané zlými příšerami. Tyto předměty můžete prodat za více mincí.
** RUN, JUMP, FIGHT **
Běhejte, skákejte a bojujte proti zlým tvorům. Vytvořili jsme skvělá ovládací tlačítka, takže můžete snadno ovládat svého hrdinu v jejich křížové výpravě v tomto temném světě. Oběma rukama můžete použít k tomu, aby hrdina běžel, skákal, bojoval a používal jeho speciální schopnosti. Shan je šikovný šermíř, zatímco Hina je chytrá čarodějnice, která získá své dovednosti, když se vrátí z hor čarodějnice.
-------------------------------------------------- ----------------------
Soul Warrior - Fantasy RPG Adventure: Heroes War:
-------------------------------------------------- -----------------------
• Zábavná a ZDARMA stíhací hra pro všechny věkové kategorie
• Šest různých oblastí nebo bojových zón s mnoha úrovněmi hraní.
• Krásná grafika a hudba.
• Fascinující děj a skvělé postavy, včetně silné ženské postavy.
• Hrajte jako šermíř nebo jako čarodějnice.
• Hladké ovládání hry.
• Náročné mise.
• Schopnost přizpůsobit a upgradovat znaky.
• Nakupujte domácí zvířata, mince a zážitky.
Pokud tedy hledáte nové dobrodružství na platformě zdarma, nečekejte déle. Stáhněte si a hrajte Soul Warriors. Průvodce svými statečnými válečníky a vyhrajte všechny questy TEĎ!
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 1 132
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Fix Shop Item
Fix Girl Character can not deal damage
Fix can not clear map 5
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
11. dubna 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
50 000+
Aktuální verze
2.4
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni
Násilí ve fantastickém prostředí v mírné míře
Interaktivní prvky
Nákupy ve hře
Produkty v aplikacích
0,99 US$–19,99 US$ za položku
Od vývojáře
UbiMob
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.