Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

*** IMPORTANT MESSAGE ***
For version 2.0.2. Please follow the steps below to setup Muscle Relax app's permission before using this app.

After finished installing this app, go to "Settings" -> "Apps & notifications" -> "App permissions" -> "Location" -> "Muscle Relax" -> enable location service. Then you can start enjoying UGYM Muscle Relax app.
========================================================================

UGYM Portable Deep Tissue Massager (Deep Massage) is designed to work with UGYM’s innovative electrotherapy unit for better user experience. Users can utilize this app to download more massage modes and define different massage techniques to meet their individual needs. Users can even share their self-defined modes on social media or download others to use with app or sync to UGYM device.

UGYM adopts the state-of-the-art Bluetooth Low energy technology (BLE) to make UGYM device easy and fun to use. Just hit "Connect to UGYM device" button on the app, choose your UGYM device, and you are all set to go.

UGYM Mode will require UGYM device bluetooth version:
- Mode control: users can switch modes & levels directly from their android phones
- Mode update: users can replace M1~M4 modes with any available mode (require UGYM device system v20161205 or newer).
- Self-defined mode: users can edit their preferred modes and share it on social media or replace existing M1~M4 modes (require UGYM device system v20161205 or newer).
- Search mode: users can search all available modes defined by other users. Experiencing mode is available before replacing the M1~M4 modes on UGYM device (require UGYM device system v20161205 or newer).

U-GYM Setting
- UGYM Pairing: connecting to UGYM Pro device through Bluetooth connection.
- System Update: users can use this feature to update UGYM device software.

UGYM News
- Users will automatically get the latest information about our product or event when they have the app installed.
*** WAŻNA WIADOMOŚĆ ***
Dla wersji 2.0.2. Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować zezwolenie aplikacji Muscle Relax przed użyciem tej aplikacji.

Po zakończeniu instalacji tej aplikacji, przejdź do "Ustawienia" -> "Aplikacje i powiadomienia" -> "Uprawnienia aplikacji" -> "Lokalizacja" -> "Muscle Relax" -> włączyć usługę lokalizacji. Następnie możesz zacząć korzystać z aplikacji UGYM Muscle Relax.
================================================== ======================
 
Przenośny masażer do głębokiego masażu UGYM (Deep Massage) został opracowany z myślą o innowacyjnym urządzeniu elektrochirurgicznym UGYM, zapewniającym lepsze wrażenia użytkownika. Użytkownicy mogą korzystać z tej aplikacji, aby pobrać więcej trybów masażu i zdefiniować różne techniki masażu, aby spełnić ich indywidualne potrzeby. Użytkownicy mogą nawet udostępniać swoje własne tryby na portalach społecznościowych lub pobierać inne aplikacje do korzystania z aplikacji lub synchronizacji z urządzeniem UGYM.

UGYM wykorzystuje najnowocześniejszą technologię Bluetooth Low Energy (BLE), aby urządzenie UGYM było łatwe i przyjemne w użyciu. Po prostu naciśnij przycisk "Połącz z urządzeniem UGYM" w aplikacji, wybierz urządzenie UGYM i gotowe.

Tryb UGYM będzie wymagał wersji bluetooth urządzenia UGYM:
- Kontrola trybu: użytkownicy mogą przełączać tryby i poziomy bezpośrednio z telefonów z systemem Android
- Aktualizacja trybu: użytkownicy mogą zastąpić tryby M1 ~ M4 dowolnym dostępnym trybem (wymagają systemu urządzeń UGYM v20161205 lub nowszego).
- Tryb własny: użytkownicy mogą edytować preferowane tryby i udostępniać je w mediach społecznościowych lub zastępować istniejące tryby M1 ~ M4 (wymagają systemu urządzeń UGYM v20161205 lub nowszego).
- Tryb wyszukiwania: użytkownicy mogą przeszukiwać wszystkie dostępne tryby zdefiniowane przez innych użytkowników. Tryb doświadczenia jest dostępny przed wymianą trybów M1 ~ M4 na urządzeniu UGYM (wymagany system urządzeń UGYM v20161205 lub nowszy).

Ustawienie U-GYM
- Parowanie UGYM: połączenie z urządzeniem UGYM Pro przez połączenie Bluetooth.
- Aktualizacja systemu: użytkownicy mogą korzystać z tej funkcji do aktualizacji oprogramowania urządzenia UGYM.

Wiadomości UGYM
- Użytkownicy będą automatycznie otrzymywać najnowsze informacje o naszym produkcie lub wydarzeniu, gdy będą mieć zainstalowaną aplikację.
Więcej informacji
Zwiń

Nowości

Fixed scan UGYM device issue.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
23 października 2018
Rozmiar
16M
Instalacje
100+
Aktualna wersja
2.0.4
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
U-GYM Technology Corporation
Deweloper
2-1, Lane 18, Yanshou Street, Songsun District, Taipei 105, Taiwan
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.