បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា នេប៉ាល់ (នេប៉ាល់) វិញ

Ujyaalo app brings you latest news as it happens in Nepal and Nepali community around the globe.

· News and article from Ujyaalo Online (www.ujyaaoonline.com)

· Live streaming of Ujyaalo 90 Network (24 hours)

· News, features stories of Nepali migrants

· Radio program downloads (Kayakairan, Nepal Darpan, Bulbul, Shruti Sambeg etc)

· Interactive tools to engage with Ujyaalo's radio programs
កម្មវិធី Ujyaalo នាំដំណឹងអ្នកថ្មីបំផុតដូចដែលវាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់និងសហគមន៍នេប៉ាល់នៅជុំវិញពិភពលោក។

· News និងអត្ថបទពី Ujyaalo លើបណ្តាញ (www.ujyaaoonline.com)

·ផ្សាយផ្ទាល់ Ujyaalo 90 បណ្តាញ (24 ម៉ោង)

· News, លក្ខណៈពិសេសរឿងរ៉ាវនៃជនអន្តោរប្រវេសន៍នេប៉ាល់

·ការទាញយកកម្មវិធីវិទ្យុ (Kayakairan នេប៉ាល់ Darpan, Bulbul, Shrutis Sambeg ល)

·ឧបករណ៍អន្តរកម្មដើម្បីចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុ Ujyaalo
អាន​បន្ថែម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
4,5
សរុប 1.567
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

Fix crash on news on some devices
អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
1 សីហា 2018
ទំហំ
Varies with device
ដំឡើង
100,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
Varies with device
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
Varies with device
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ធាតុ​ដែល​ធ្វើ​អន្តរកម្ម
អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
Ujyaalo Mobile
©2018 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។