Mobile Banking UniCredit

Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în italiană (Italia)

Con App Mobile Banking UniCredit ed il tuo Smartphone puoi operare in modo semplice, rapido e sicuro ed essere sempre informato sui tuoi conti correnti, depositi titoli e carte.
Per usare l’App è necessario avere un conto corrente UniCredit e/o una Genius Card, aderire a Banca Multicanale, scaricare e attivare l’App.
Puoi attivare l’App:
• da Smartphone, clicca Attiva l’App, inserisci i codici di identificazione del Servizio di Banca Multicanale (Codice di Adesione e PIN) e procedi con l’attivazione.
• da Banca via Internet, entra nell’ambiente con i tuoi codici di identificazione (Codice di Adesione e PIN), vai nella sezione Mobile Banking e procedi con l’attivazione.
Una volta attivata, avrai la tua Banca a portata di mano per:
• consultare saldo e movimenti dei tuoi conti correnti e delle tue carte UniCredit
• conoscere la situazione dei tuoi finanziamenti e mutui
• disporre bonifici SEPA Italia e giroconti
• effettuare ricariche telefoniche e di carte prepagate UniCredit
• pagare bollettini postali premarcati (anche con cattura codice bidimensionale Datamatrix), bollettini in bianco, MAV, RAV,REP
• effettuare, con “Operazioni Veloci”, bonifici e ricariche verso i beneficiari da te definiti senza l’utilizzo di password usa e getta
• gestire la tua carta di credito, a rimborso opzionale, della gamma UniCreditCard Flexia
• bloccare le carte emesse da UniCredit
• monitorare i tuoi investimenti e risparmi
• negoziare titoli, consultare la posizione titoli e gestire gli ordini impartiti
• ricevere comunicazioni dalla Banca tramite “notifiche”
• trovare l’Agenzia e/o lo sportello automatico (ATM) più vicini e il percorso per raggiungerli
L’App contiene il dispositivo di sicurezza Mobile Token che consente di generare password usa e getta, da utilizzare per la conferma delle operazioni disposte in Banca Multicanale.
Se il tuo Smartphone è dotato di tecnologia per riconoscimento dell’impronta digitale, grazie alla modalità FingerPrint (TouchID), puoi accedere all’App e autorizzare disposizioni con l’impronta digitale.
Per assistenza e informazioni visita il sito www.unicredit.it o chiama il Servizio Clienti UniCredit al Numero Verde 800.57.57.57 (per i Clienti delle Agenzie contraddistinte UniCredit Private Banking: 800.710.710)
Non sei Cliente UniCredit? Chiama il Numero Verde 800.32.32.85 o vai su www.unicredit.it
Con l'App Mobile Banking UniCredit puoi richiedere il Conto My Genius con il tuo Smartphone identificandoti anche con un selfie!
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del Conto My Genius, di Genius Card, di Banca Multicanale (compresa l’App Mobile Banking) e per quanto non espressamente indicato, fare riferimento ai relativi Fogli Informativi disponibili, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.unicredit.it.
FingerPrint è una modalità di accesso all’App Mobile Banking di UniCredit per Smartphone dedicata ai correntisti e titolari di Genius Card con Banca Multicanale.
My Genius può essere richiesto da Mobile solo da residenti in Italia non già titolari di conto corrente UniCredit, Genius Card e di Banca Multicanale e prevede la contestuale sottoscrizione del conto medesimo, di Banca Multicanale e della Carta di Debito Internazionale a doppia tecnologia su Circuito VPay.
Per il TAEG, per le condizioni contrattuali delle carte di credito optional revolving “UniCreditCard Flexia” emesse da UniCredit, riservate ai titolari di conto corrente UniCredit, e per quanto non espressamente indicato, fare riferimento al “Modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e al “Modulo Informazioni Pubblicitarie”, disponibili presso tutte le Agenzie. Il “Modulo Informazioni Pubblicitarie” è disponibile anche sul sito www.unicredit.it.
La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione delle carte e dei relativi massimali di spesa.
Prodotti e Servizi venduti da UniCredit Spa.
Cu Mobile Banking App UniCredit și pe smartphone pot tranzactiona într-un mod simplu, rapid și sigur și să fie informat cu privire la conturile curente, conturile de depozit și cărți.
Pentru a utiliza aplicația trebuie să aveți un cont curent UniCredit și / sau Genius Card, alăturați-vă Multicanal Bank, descărcați și activați aplicația.
Puteți activa aplicația:
• Smartphone, faceți clic pe Activați aplicația, introduceți codurile de identificare ale serviciului Băncii Multicanal (membru și codul PIN) și completați activarea.
• prin Internet Bank, intra in mediul cu codurile dvs. de identitate (de membru și codul PIN), mergeți la secțiunea Mobile Banking și finaliza activarea.
Odată activat, va avea propria mână pe banca:
• Consultați echilibru și mișcările de conturile și cardurile UniCredit
• cunosc situația creditelor și ipoteci dvs.
• Italia au transferurile de credit SEPA și transferuri de cont
• cartele telefonice și cartele face preplătite UniCredit
• ordinele poștale de plată pre-imprimate (de asemenea, captura cod bidimensional Datamatrix), buletine în alb, MAV, RAV, REP
• să efectueze, cu „Sarcini rapide“, transferuri și rezerve către beneficiari le-ați definit, fără utilizarea de parole de unică folosință
• gestiona cardul de credit, o opțiune de rambursare, gama UniCreditCard Flexia
• carduri de bloc emise de UniCredit
• urmărirea investițiilor și economii
• stocuri comerciale, obligațiuni se referă la poziția și de a gestiona ordinele date
• primesc comunicări de la Banca prin „notificări“
• găsirea agenției și / sau automate bancare (ATM) și mai aproape de calea de a le atinge
App conține dispozitivul de securitate token-ul mobil, care generează o parolă de timp, pentru a fi utilizate pentru confirmarea tranzacțiilor inițiate în Multicanal Bank.
Dacă telefonul smartphone este echipat pentru tehnologia de recunoaștere a amprentelor digitale, datorită modului de amprentă digitală (TouchID), puteți accesa aplicația și să autorizeze acorduri cu amprentă digitală.
Pentru asistență și informații vizitați site-ul sau sunati Serviciul Clienti www.unicredit.it UniCredit la număr gratuit 800.57.57.57 (pentru clienții distins Agenții UniCredit Private Banking: 800 710 710)
Nu UniCredit client? Apelați numărul de telefon gratuit 800.32.32.85 sau du-te www.unicredit.it
Cu Mobile Banking App puteți solicita contul UniCredit Genius My identificati cu Smartphone-ul chiar și cu un selfie!
mesaj publicitar în scopuri promoționale.
Pentru condițiile contractuale ale contului Genius meu, Card de Genius, Multicanal Bank (inclusiv Mobile App Banking) și, deși nu este indicat în mod expres, se referă la fișele de informații relevante disponibile, chiar pe suport de hârtie, la toate sucursalele Băncii și site-ul www.unicredit.it.
FingerPrint este un mijloc de acces la App pentru capacitățile Smartphone Mobile Banking dedicate deponenților și deținătorilor de card Genius Multicanal Bank.
Genius mea poate fi impusă de Mobile numai de către rezidenți în Italia nu deține deja cont curent UniCredit, Card de Genius și multi-canal Bank și implică semnarea simultană a proiectului de lege în sine, Banca Multicanal și tehnologie dublă Card International de debit pe circuitul VPay .
Pentru DAE, pentru condițiile contractuale de carduri de credit opționale de tip revolving „UniCreditCard Flexia“ emise de UniCredit, sensibil la cont curent deținătorilor UniCredit, și cu toate că nu este indicat în mod expres, se referă la „formularul de informare europeană privind Baza de credit pentru consumatori „și“ Publicitatea de informare a forma „disponibil la toate sucursalele. De „publicitate formularul de informare“ este, de asemenea, disponibile pe site-ul www.unicredit.it.
Banca își rezervă evaluarea cerințelor necesare pentru acordarea de carduri și plafoanele de cheltuieli.
Produse și servicii vândute de UniCredit Spa.
Aflați mai multe
4,3
89.205 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă...

Ce este nou

Miglioramenti alla stabilità
Aflați mai multe

Informații suplimentare

Actualizată
7 mai 2018
Dimensiune
27M
Instalări
1.000.000+
Versiunea actuală
2.36
Necesită Android
2.3.3 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Oferită de
UniCredit S.p.A.
©2018 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.