TFDB Transformers Fan Database

Thanh thiếu niên
17
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Ultimate app for Transformers collectors - for the fans, by the fans.

* Search the world's largest Transformers database
* Browse instructions, toy reviews, videos and more!
* Share photos of your collections in community toy photos
* Make retail sightings right from the toy aisle
* Latest Transformers news!

TFDatabase/TFDB is not associated with nor endorsed by Hasbro or Takara Tomy. "Transformers" and all related trademarks and likenesses are property of Hasbro, Inc.

* Icon photo image credit: www.renderform.com
ứng dụng tối ưu cho Transformers nhà sưu tập - cho người hâm mộ, bởi người hâm mộ.

* Tìm kiếm cơ sở dữ liệu Transformers lớn nhất thế giới
* Duyệt hướng dẫn, đánh giá đồ chơi, video và nhiều hơn nữa!
* Chia sẻ hình ảnh của bộ sưu tập của bạn trong ảnh đồ chơi cộng đồng
* Hãy nhìn thấy lẻ ngay từ lối đi đồ chơi
* Chứng Khoán Transformers!

TFDatabase / TFDB không liên quan cũng không xác nhận bởi Hasbro hoặc Takara Tomy. "Transformers" và tất cả các nhãn hiệu và chân dung liên quan là tài sản của Hasbro, Inc.

* Biểu tượng tín dụng hình ảnh Hình: www.renderform.com
Đọc thêm
3,9
Tổng 17
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

1.15.0 - image upload UI-bugfix
1.14.8 - barcode scanning bug fix
1.14.7 - more thumbnail image support
1.14.5 - 1.14.6 - graphics update
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
21 tháng 4, 2018
Kích thước
3,0M
Lượt cài đặt
1.000+
Phiên bản hiện tại
1.15.0
Cần có Android
4.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Bạo lực
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác, Chia sẻ vị trí
Cung cấp bởi
Lukis Bros
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.