Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

Are you having trouble falling asleep? Are your kids hyperactive when playing with the tablet before bed time?
Are you using your smart phone or tablet in the late evening? Twilight may be a solution for you!

WARNING: Android O does no allow the app to cover your notifications any more..

Recent research suggests that exposure to blue light before sleep may distort your natural (circadian) rhythm and cause inability to fall asleep.

The cause is the photoreceptor in your eyes, called Melanopsin. This receptor is sensitive to a narrow band of blue light in the 460-480nm range which may suppress Melatonin production - a hormone responsible for your healthy sleep-wake cycles.

In experimental scientific studies it has been shown an average person reading on a tablet or smart phone for a couple of hours before bed time may find their sleep delayed by about an hour.

The Twilight app makes your device screen adapt to the time of the day. It filters the flux of blue light emitted by your phone or tablet after sunset and protects your eyes with a soft and pleasant red filter. The filter intensity is smoothly adjusted to the sun cycle based on your local sunset and sunrise times.

Get more from Twilight
1) Bed reading: Twilight is more pleasant on the eyes for night reading. Especially as it is able to lower the screen backlight far below the ability of the backligt controls on your screen

2) AMOLED screens: We have tested Twilight on an AMOLED screen for 2.5 years without any sign of depletion or over-burning. If properly configured Twilight causes less light emission (by enabling dimming) with more equal light distribution (dark areas of the screen such as the status bar get tinted). This may in fact increase your AMOLED screen life time.

Basics on circadian rhythm and the role of melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Permissions
- location - to find out your current sunset/surise times
- running apps - to stop Twilight in selected apps
- write settings - to set back-light
- network - access smartlight (Philips HUE) to shield you household light from blue

Automation (Tasker or other)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Related scientific research

Amplitude Reduction and Phase Shifts of Melatonin, Cortisol and Other Circadian Rhythms after a Gradual Advance of Sleep and Light Exposure in Humans Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effect of Light on Human Circadian Physiology Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Efficacy of a single sequence of intermittent bright light pulses for delaying circadian phase in humans Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsic period and light intensity determine the phase relationship between melatonin and sleep in humans Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

The Impact of Sleep Timing and Bright Light Exposure on Attentional Impairment during Night Work Nayantara Santhi, Daniel Aeschbach & Co 2008

Short-Wavelength Light Sensitivity of Circadian, Pupillary, and Visual Awareness in Humans Lacking an Outer Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. Lockley SW, Brainard GC, Czeisler CA. 2003

Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal light: melatonin phase resetting and suppression Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

For a desktop alternative, try RedShift (Linux) or on Windows the app which has no relation to this project whatsoever, whose name cannot be said aloud or whispered as it is a Trademark, lets call it Lord Voldemort of the blue light flux filtering apps.Guessed it? Let us know in the comments.
Ali imate težave zaspal? So vaši otroci hiperaktivni, ko igrajo s tableto pred spanjem?
Ali uporabljate svoj pametni telefon ali tablični računalnik, v poznih večernih urah? Twilight je lahko rešitev za vas!

OPOZORILO: Android O ne ne omogočajo aplikacija za kritje obvestila več ..

Nedavne raziskave kažejo, da lahko izpostavljenost modri svetlobi pred spanjem izkrivljala vašo naravno (cirkadiani) ritem in vzrok nezmožnost zaspati.

Vzrok je fotoreceptor v tvojih očeh, ki se imenuje Melanopsin. Ta receptor je občutljiv na ozek pas modre svetlobe v 460-480nm območju, ki lahko zavre nastajanje melatonina - hormona, odgovornega za zdrave spanja in budnosti ciklov.

V eksperimentalnih znanstvenih študijah je bilo dokazano, povprečna oseba, ki bere na tablični računalnik ali pametni telefon za nekaj ur pred spanjem lahko najti njihovo spanje zakasni za približno eno uro.

The Twilight aplikacija omogoča zaslon naprava prilagodi na čas dneva. To filtrira tok modre svetlobe, ki jo telefonom ali tabličnim računalnikom oddaja po sončnem zahodu in ščiti oči z mehko in prijetno rdečim filtrom. Intenzivnost filter gladko prilagodi sončni cikel, ki temelji na lokalnih sončnim zahodom in vzhodom krat.

Pridobite več iz somraka
1) Bed branje: Somrak je bolj prijetna za oči za nočno branje. Še posebej, ker je sposobna znižati osvetlitev zaslona daleč pod sposobnostjo nadzora backligt na zaslonu

2) AMOLED zasloni: smo testirali Twilight na AMOLED zaslon 2,5 let brez kakršnih koli znakov izčrpanosti ali več zgorevanje. Če je pravilno nastavljen Twilight povzroča manj svetlobe emisij (s tem da omogoča zatemnjevanje) z bolj enakomerne porazdelitve svetlobe (temnih območij zaslona, ​​kot so statusni vrstici se obarvano). To lahko dejansko poveča svoj AMOLED čas zaslon življenjsko dobo.

Osnove na cirkadiani ritem in vloga melatonina
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Dovoljenja
- lokacija - da bi ugotovili, svoje trenutne sončni zahod / surise krat
- tekoči aplikacije - ustaviti Twilight v izbranih aplikacijah
- nastavitve pisanje - določiti back-svetlobo
- omrežja - dostop smartlight (Philips HUE), da bi vam ščit gospodinjskih svetlobe iz modre

Avtomatizacija (Tasker ali drugo)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Povezane znanstvene raziskave

Amplitude Premiki Zmanjšanje in faze melatonin, kortizol in drugih cirkadiani ritem Po postopnem vnaprej mirovanja in svetlobe izpostavljenosti pri ljudeh, Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Izpostavljenost soba luči pred spanjem zavira Melatonin nastopom in skrajša melatonina Trajanje pri ljudeh, Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Vpliv svetlobe na človekovo cirkadianega fiziologiji Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Učinkovitost ene same zaporedja prekinitvami svetlih svetlobnih impulzov za zakasnitev cirkadiani faze pri ljudeh Claude Gronfier Kenneth P. Wright, & CO 2009

Bistvene čas in intenzivnost svetlobe določitev faznega razmerja med melatoninom in spanja pri ljudeh Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

Vpliv časov mirovanja in svetla luč izpostavljenosti na pozornosti, Oslabitev med nočnim delom Nayantara Santhi, Daniel Aeschbach & Co 2008

Short-valovna dolžina svetlobe občutljivost cirkadianega, zenice in Visual zavedanja pri ljudeh, ki nimajo zunanji Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

Visoka občutljivost človeškega cirkadiani melatonina ritem za ponastavitev s kratko svetlobo valovne dolžine. Lockley SW, Brainard GC, Czeisler CA. 2.003

Občutljivost človeškega cirkadianega spodbujevalnika na nočne luči: melatonin faza ponovnega in zatiranje Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

Za namizni alternativo, poskusite Rdeči premik (Linux) ali na Windows aplikacijo, ki nima nobene zveze s tem projektom whatsoever, katere ime ni mogoče reči na glas ali zašepetal, saj je blagovna znamka, omogoča, da pokličete Mrlakenstein modrih svetlobni tok filtriranje aplikacij ga .Guessed? Sporočite nam v komentarjih.
Več o tem
4,6
308.357 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje ...

Novosti

8.2
- wallpaper filtering fixes
- fix for scheduled stop of the app
8.1
- fix for Android 5.X auto-pause in apps issues
- fix for Chromebooks
Več o tem

Dodatne informacije

Posodobljeno
21. marec 2018
Velikost
Odvisno od naprave
Namestitve
5.000.000+
Trenutna različica
Odvisno od naprave
Potrebujete Android
Odvisno od naprave
Ocena vsebine
Primerno za vse
Ponudnik
Urbandroid Team
Razvijalec
Martin Stava Bächlerstrasse 44 Kilchberg, 8802 Switzerland
©2018 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.