Twilight: Blue light filter

327 072
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Are you having trouble falling asleep? Are your kids hyperactive when playing with the tablet before bed time?
Are you using your smart phone or tablet in the late evening? Twilight may be a solution for you!

WARNING: Android O does no allow the app to cover your notifications any more..

Recent research suggests that exposure to blue light before sleep may distort your natural (circadian) rhythm and cause inability to fall asleep.

The cause is the photoreceptor in your eyes, called Melanopsin. This receptor is sensitive to a narrow band of blue light in the 460-480nm range which may suppress Melatonin production - a hormone responsible for your healthy sleep-wake cycles.

In experimental scientific studies it has been shown an average person reading on a tablet or smart phone for a couple of hours before bed time may find their sleep delayed by about an hour.

The Twilight app makes your device screen adapt to the time of the day. It filters the flux of blue light emitted by your phone or tablet after sunset and protects your eyes with a soft and pleasant red filter. The filter intensity is smoothly adjusted to the sun cycle based on your local sunset and sunrise times.


Documentation
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Get more from Twilight
1) Bed reading: Twilight is more pleasant on the eyes for night reading. Especially as it is able to lower the screen backlight far below the ability of the backligt controls on your screen

2) AMOLED screens: We have tested Twilight on an AMOLED screen for 2.5 years without any sign of depletion or over-burning. If properly configured Twilight causes less light emission (by enabling dimming) with more equal light distribution (dark areas of the screen such as the status bar get tinted). This may in fact increase your AMOLED screen life time.

Basics on circadian rhythm and the role of melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Permissions
- location - to find out your current sunset/surise times
- running apps - to stop Twilight in selected apps
- write settings - to set back-light
- network - access smartlight (Philips HUE) to shield you household light from blue

Automation (Tasker or other)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Related scientific research

Amplitude Reduction and Phase Shifts of Melatonin, Cortisol and Other Circadian Rhythms after a Gradual Advance of Sleep and Light Exposure in Humans Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effect of Light on Human Circadian Physiology Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Efficacy of a single sequence of intermittent bright light pulses for delaying circadian phase in humans Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsic period and light intensity determine the phase relationship between melatonin and sleep in humans Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

The Impact of Sleep Timing and Bright Light Exposure on Attentional Impairment during Night Work Nayantara Santhi & Co 2008

Short-Wavelength Light Sensitivity of Circadian, Pupillary, and Visual Awareness in Humans Lacking an Outer Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. Lockley SW & Co. 2003

Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal light: melatonin phase resetting and suppression Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

For a desktop alternative, try RedShift (Linux) or on Windows the app which has no relation to this project whatsoever, whose name cannot be said aloud or whispered as it is a Trademark, lets call it Lord Voldemort of the blue light flux filtering apps.Guessed it? Let us know in the comments.
Har du problem med att somna? Är dina barn hyperaktiva när du spelar med tabletten före sängdags?
Använder du din smartphone eller surfplatta på sena kvällen? Twilight kan vara en lösning för dig!

VARNING: Android O har ingen låta appen för att täcka dina meddelanden längre ..

Ny forskning tyder på att exponering för blått ljus innan sömn kan snedvrida din naturliga (dygns) rytm och orsaka oförmåga att somna.

Orsaken är fotoreceptorn i dina ögon, kallad melanopsin. Denna receptor är känslig för ett smalt band av blått ljus i 460-480nm område som kan undertrycka melatonin produktionen - ett hormon som ansvarar för din hälsosam sömn-vakna cykler.

I experimentella vetenskapliga studier har visat en genomsnittlig person som läser på en tablett eller smartphone för ett par timmar före sängdags kan finna sin sömn försenade med ungefär en timme.

Twilight app gör din skärm anpassa sig till tiden på dagen. Det filtrerar flödet av blått ljus som avges av telefonen eller surfplattan efter solnedgången och skyddar dina ögon med en mjuk och behaglig rött filter. Filterintensiteten smidigt anpassas till solen cykeln utifrån dina lokala solnedgång och soluppgång tider.


Dokumentation
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Få ut mer av Twilight
1) Bed läsning: Twilight är trevligare för ögonen för natten läsning. Särskilt som det är möjligt att sänka skärmens bakgrundsbelysning långt under förmåga backligt kontrollerna på skärmen

2) AMOLED-skärmar: Vi har testat Twilight på en AMOLED skärm för 2,5 år utan några tecken på utarmning eller överbränning. Om korrekt konfigurerad Twilight orsakar mindre ljusemission (genom att aktivera ljusreglering) med mer lika ljusfördelning (mörka områden på skärmen såsom statusfältet får tonat). Detta kan i själva verket öka AMOLED skärm livstid.

Grunderna om dygnsrytmen och den roll av melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Behörigheter
- location - att ta reda på dina nuvarande solnedgång / surise gånger
- Aktiva program - att stoppa Twilight i utvalda appar
- skriv inställningar - för att ställa tillbaka-light
- nätverk - Tillgång Smartlight (Philips HUE) för att skydda dig hushåll ljus från blått

Automation (Tasker eller andra)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Relaterade vetenskaplig forskning

Amplitudreduktion och fasskiftningar av melatonin, kortisol och andra dygnsrytm efter en gradvis Advance på sömn och ljusexponering hos människor Derk-Jan Dijk & Co 2012

Exponering för rumsbelysning innan läggdags trycker Melatonin Onset och förkortar Melatonin Antal människor Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effekt av ljus på Human Circadian Physiology Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Effektiviteten av en enda sekvens av intermittenta skarpljuspulser för att fördröja den cirkadiska fasen hos människa Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsic period och ljusintensitet bestämmer fasförhållandet mellan melatonin och sova hos människor Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

Effekterna av sömn Timing och Bright Light exponering på uppmärksamhets nedskrivning under nattarbete Diana Kurien Santhi & Co 2008

Kortvågigt ljus känslighet circadian, Pupill och Visual medvetenhet hos människor saknar en yttre Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

Hög känslighet av den mänskliga dygns melatonin rytm återställning av kort våglängd ljus. Lockley SW & Co. 2003

Känsligheten hos det mänskliga cirkadiska rytmhållaren till nattljus: melatonin fas återställning och förtryck Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

För en stationär alternativ, prova RedShift (Linux) eller Windows appen som har något samband med det här projektet som helst, vars namn inte kan sägas högt eller viskade eftersom det är ett varumärke, låt oss kalla det Lord Voldemort av de blå ljusflöde filtrerings apps .Guessed det? Låt oss veta i kommentarerna.
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
327 072 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

- fix for adaptive con on Pixels
- new translations (many thanks)
Läs mer

Mer information

Uppdaterad
2 oktober 2018
Storlek
Beror på enheten
Installationer
5 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Urbandroid Team
Utvecklare
Martin Stava Bächlerstrasse 44 Kilchberg, 8802 Switzerland
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.