Twilight: Blue light filter

Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Are you having trouble falling asleep? Are your kids hyperactive when playing with the tablet before bed time?
Are you using your smart phone or tablet in the late evening? Twilight may be a solution for you!

WARNING: Android O+ does no allow the app to cover your notifications any more..

CAUTION: Android TV installation got more complicated as Google did not implement the overlay permission screen, please see below:
https://twilight.urbandroid.org/how-to-install-twilight-on-android-tv-android-6/

Recent research suggests that exposure to blue light before sleep may distort your natural (circadian) rhythm and cause inability to fall asleep.

The cause is the photoreceptor in your eyes, called Melanopsin. This receptor is sensitive to a narrow band of blue light in the 460-480nm range which may suppress Melatonin production - a hormone responsible for your healthy sleep-wake cycles.

In experimental scientific studies it has been shown an average person reading on a tablet or smart phone for a couple of hours before bed time may find their sleep delayed by about an hour.

The Twilight app makes your device screen adapt to the time of the day. It filters the flux of blue light emitted by your phone or tablet after sunset and protects your eyes with a soft and pleasant red filter. The filter intensity is smoothly adjusted to the sun cycle based on your local sunset and sunrise times.


Documentation
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Get more from Twilight
1) Bed reading: Twilight is more pleasant on the eyes for night reading. Especially as it is able to lower the screen backlight far below the ability of the backligt controls on your screen

2) AMOLED screens: We have tested Twilight on an AMOLED screen for 2.5 years without any sign of depletion or over-burning. If properly configured Twilight causes less light emission (by enabling dimming) with more equal light distribution (dark areas of the screen such as the status bar get tinted). This may in fact increase your AMOLED screen life time.

Basics on circadian rhythm and the role of melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Permissions
- location - to find out your current sunset/surise times
- running apps - to stop Twilight in selected apps
- write settings - to set back-light
- network - access smartlight (Philips HUE) to shield you household light from blue

Automation (Tasker or other)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Related scientific research

Amplitude Reduction and Phase Shifts of Melatonin, Cortisol and Other Circadian Rhythms after a Gradual Advance of Sleep and Light Exposure in Humans Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effect of Light on Human Circadian Physiology Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Efficacy of a single sequence of intermittent bright light pulses for delaying circadian phase in humans Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsic period and light intensity determine the phase relationship between melatonin and sleep in humans Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

The Impact of Sleep Timing and Bright Light Exposure on Attentional Impairment during Night Work Nayantara Santhi & Co 2008

Short-Wavelength Light Sensitivity of Circadian, Pupillary, and Visual Awareness in Humans Lacking an Outer Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. Lockley SW & Co. 2003

Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal light: Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

For a desktop try RedShift (Linux) or on Windows there are also blue light flux filtering apps.
Har du problem med att somna? Är dina barn hyperaktiva när de spelar med tabletten före sängtiden?
Använder du din smarta telefon eller surfplatta sen på kvällen? Twilight kan vara en lösning för dig!

VARNING: Android O + tillåter inte appen att täcka dina meddelanden längre ..

VARNING: Android TV-installationen blev mer komplicerad eftersom Google inte implementerade skärmbilden för överlagstillstånd, se nedan:
https://twilight.urbandroid.org/how-to-install-twilight-on-android-tv-android-6/

Ny forskning tyder på att exponering för blått ljus före sömnen kan snedvrida din naturliga (cirkadian) rytm och orsaka oförmåga att somna.

Orsaken är fotoreceptorn i dina ögon, som heter Melanopsin. Denna receptor är känslig för ett smalt band av blått ljus i området 460-480nm vilket kan undertrycka Melatoninproduktion - ett hormon som är ansvarigt för dina hälsosamma sömnväckningscykler.

I experimentella vetenskapliga studier har det visats att en genomsnittlig person som läser på en tablett eller smart telefon för ett par timmar innan sängtiden kan hitta sömnen försenad med ungefär en timme.

Twilight-appen gör att din skärm anpassas till tiden på dagen. Det filtrerar flödet av blått ljus som avges av telefonen eller surfplattan efter solnedgången och skyddar dina ögon med ett mjukt och behagligt rött filter. Filterintensiteten anpassas smidigt till solcykeln baserat på din lokala solnedgång och soluppgångstider.


Dokumentation
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Få mer från Twilight
1) Sängläsning: Twilight är trevligare på ögonen för nattläsning. Speciellt eftersom det kan sänka skärmens bakgrundsbelysning långt under de bakre kontrollerna på skärmen

2) AMOLED-skärmar: Vi har testat Twilight på en AMOLED-skärm i 2,5 år utan några tecken på utarmning eller överbränning. Om korrekt konfigurerad ger Twilight mindre ljusutsläpp (genom att aktivera dimning) med mer lika ljusfördelning (mörka områden på skärmen, till exempel statusfältet blir tonat). Detta kan faktiskt öka din AMOLED-skärm livstid.

Grundläggande om cirkadianrytmen och melatonins roll
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Behörigheter
- plats - för att ta reda på din nuvarande solnedgång / överskridande tider
- kör program - för att stoppa Twilight i valda appar
- skrivinställningar - för att ställa in bakgrundsbelysning
- nätverk - tillgång smartlight (Philips HUE) för att skydda ditt hushållslys från blått

Automatisering (Tasker eller annat)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Relaterad vetenskaplig forskning

Amplitudminskning och fasförskjutning av melatonin, kortisol och andra cirkadiska rytmer efter en gradvis förekomst av sömn och ljusexponering hos människor Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Exponering till rummet Ljus före sängtiderna undertrycker melatoninbegränsning och förkortar melatoninvaraktigheten hos människor Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co., 2011

Effekt av ljus på human cirkadisk fysiologi Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Effekten av en enda sekvens av intermittenta ljusljuspulser för att fördröja cirkadianfasen hos människor Claude Gronfier, Kenneth P. Wright & Co 2009

Intrinsisk period och ljusintensitet bestämmer fasförhållandet mellan melatonin och sömn hos människor Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

Effekten av viloläge och ljusljus exponering vid nedsatt försämring under nattarbete Nayantara Santhi & Co 2008

Kortvåglängdsljuskänslighet hos cirkadian, pupillär och visuell medvetenhet hos människor som saknar en yttre retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

Hög känslighet för den humana cirkadiska melatoninrytmen för att återställa med kort våglängdsljus. Lockley SW & Co. 2003

Känslighet hos den mänskliga cirkadiska pacemakern till nattligt ljus: Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

För ett skrivbord försök RedShift (Linux) eller på Windows finns det också blå ljusflödesfiltreringsprogram.
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
347 742 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

10.0
-Fix for changing schedules which resets time
-Toolbar elevation at scroll
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
23 augusti 2019
Storlek
Beror på enheten
Installationer
5 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Urbandroid (Petr Nálevka)
Utvecklare
Klausova 1447/26 Praha 5 155 00 Czech republic
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.