Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Are you having trouble falling asleep? Are your kids hyperactive when playing with the tablet before bed time?
Are you using your smart phone or tablet in the late evening? Twilight may be a solution for you!

WARNING: Android O does no allow the app to cover your notifications any more..

Recent research suggests that exposure to blue light before sleep may distort your natural (circadian) rhythm and cause inability to fall asleep.

The cause is the photoreceptor in your eyes, called Melanopsin. This receptor is sensitive to a narrow band of blue light in the 460-480nm range which may suppress Melatonin production - a hormone responsible for your healthy sleep-wake cycles.

In experimental scientific studies it has been shown an average person reading on a tablet or smart phone for a couple of hours before bed time may find their sleep delayed by about an hour.

The Twilight app makes your device screen adapt to the time of the day. It filters the flux of blue light emitted by your phone or tablet after sunset and protects your eyes with a soft and pleasant red filter. The filter intensity is smoothly adjusted to the sun cycle based on your local sunset and sunrise times.


Documentation
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Get more from Twilight
1) Bed reading: Twilight is more pleasant on the eyes for night reading. Especially as it is able to lower the screen backlight far below the ability of the backligt controls on your screen

2) AMOLED screens: We have tested Twilight on an AMOLED screen for 2.5 years without any sign of depletion or over-burning. If properly configured Twilight causes less light emission (by enabling dimming) with more equal light distribution (dark areas of the screen such as the status bar get tinted). This may in fact increase your AMOLED screen life time.

Basics on circadian rhythm and the role of melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Permissions
- location - to find out your current sunset/surise times
- running apps - to stop Twilight in selected apps
- write settings - to set back-light
- network - access smartlight (Philips HUE) to shield you household light from blue

Automation (Tasker or other)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Related scientific research

Amplitude Reduction and Phase Shifts of Melatonin, Cortisol and Other Circadian Rhythms after a Gradual Advance of Sleep and Light Exposure in Humans Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effect of Light on Human Circadian Physiology Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Efficacy of a single sequence of intermittent bright light pulses for delaying circadian phase in humans Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsic period and light intensity determine the phase relationship between melatonin and sleep in humans Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

The Impact of Sleep Timing and Bright Light Exposure on Attentional Impairment during Night Work Nayantara Santhi & Co 2008

Short-Wavelength Light Sensitivity of Circadian, Pupillary, and Visual Awareness in Humans Lacking an Outer Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. Lockley SW & Co. 2003

Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal light: melatonin phase resetting and suppression Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

For a desktop alternative, try RedShift (Linux) or on Windows the app which has no relation to this project whatsoever, whose name cannot be said aloud or whispered as it is a Trademark, lets call it Lord Voldemort of the blue light flux filtering apps.Guessed it? Let us know in the comments.
bạn đang gặp rắc rối chìm vào giấc ngủ? Là những đứa trẻ của bạn hiếu động khi chơi với chiếc máy tính bảng trước khi đi ngủ?
bạn đang sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng vào cuối buổi tối? Chạng vạng có thể là một giải pháp cho bạn!

CẢNH BÁO: Android O không không cho phép ứng dụng bao gồm các thông báo của bạn nữa ..

Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng việc tiếp xúc với ánh sáng màu xanh trước khi đi ngủ có thể làm méo mó của bạn tự nhiên (sinh học) nhịp điệu và nguyên nhân không có khả năng rơi vào giấc ngủ.

Nguyên nhân là tiếp nhận ánh sáng trong đôi mắt của bạn, được gọi là Melanopsin. thụ thể này là nhạy cảm với một dải hẹp ánh sáng màu xanh trong khoảng 460-480nm có thể ngăn chặn sản xuất Melatonin - một hormone chịu trách nhiệm về chu kỳ ngủ-thức cho sức khỏe của bạn.

Trong các nghiên cứu khoa học thực nghiệm nó đã được chứng minh là một người bình thường đọc trên một tấm bảng hoặc điện thoại thông minh cho một vài giờ trước khi đi ngủ có thể tìm thấy giấc ngủ của họ bị trì hoãn khoảng một giờ.

Ứng dụng Chạng vạng làm cho màn hình điện thoại của bạn thích ứng với thời gian trong ngày. Ðây là cách lọc thông lượng của ánh sáng màu xanh phát ra qua điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sau khi mặt trời lặn và bảo vệ đôi mắt của bạn với một bộ lọc màu đỏ mềm mại và dễ chịu. Cường độ lọc được suôn sẻ điều chỉnh theo chu kỳ mặt trời dựa trên hoàng hôn và bình minh của bạn lần địa phương.


Tài liệu
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Khám phá thêm từ Chạng vạng
1) Bed đọc: Chạng vạng là dễ chịu hơn trên đôi mắt để đọc ban đêm. Điều đặc biệt là nó có thể làm giảm đèn nền màn hình thấp hơn nhiều so với khả năng của các điều khiển backligt trên màn hình của bạn

2) màn hình AMOLED: Chúng tôi đã thử nghiệm Chạng vạng trên một màn hình AMOLED 2,5 năm mà không có dấu hiệu cạn kiệt hoặc quá cháy. Nếu cấu hình đúng Chạng vạng gây phát thải ít ánh sáng (bằng cách cho phép mờ) với phân phối ánh sáng bình đẳng hơn (vùng tối của màn hình như thanh trạng thái được nhuộm màu). Điều này có thể trên thực tế tăng thời gian sống màn hình AMOLED của bạn.

Khái niệm cơ bản về nhịp sinh học và vai trò của melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Quyền
- Địa điểm - để tìm hiểu hoàng hôn hiện tại của bạn / lần surise
- ứng dụng đang chạy - dừng Chạng vạng trong ứng dụng đã chọn
- thiết lập ghi - để thiết lập trở lại ánh sáng
- mạng - truy cập SmartLight (Philips HUẾ) để bảo vệ bạn ánh sáng gia đình từ màu xanh

Tự động hóa (Tasker hoặc khác)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

nghiên cứu khoa học liên quan

Giảm và giai đoạn Ca làm biên độ của Melatonin, Cortisol và Circadian Rhythms khác sau một Tạm ứng dần của giấc ngủ và phơi sáng Ánh sáng trong con người Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Tiếp xúc với Phòng Ánh sáng trước khi đi ngủ ngăn chặn Melatonin khởi phát và rút ngắn Melatonin Thời gian trong con người Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Ảnh hưởng của ánh sáng trên Nhân Circadian Sinh lý Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Hiệu quả của một chuỗi duy nhất của xung ánh sáng liên tục cho trì hoãn giai đoạn sinh học ở người Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Giai đoạn thực chất và cường độ ánh sáng xác định mối quan hệ giữa giai đoạn melatonin và ngủ ở người Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

Tác động của Thời gian ngủ và phơi sáng Ánh sáng Bright về việc tập trung Suy trong đêm làm việc Nayantara Santhi & Co 2008

Ngắn bước sóng ánh sáng Độ nhạy của Circadian, đồng tử, và Visual nâng cao nhận thức trong con người Thiếu một Outer Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

độ nhạy cao của nhịp điệu melatonin sinh học của con người để đặt lại bởi ánh sáng bước sóng ngắn. Lockley SW & Co 2003

Độ nhạy của máy tạo nhịp tim sinh học của con người với ánh sáng ban đêm: melatonin giai đoạn cài đặt lại và đàn áp Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

Để có lựa chọn máy tính để bàn, hãy thử dịch chuyển đỏ (Linux) hoặc trên Windows ứng dụng mà không có liên quan đến dự án này cứ lí do gì, tên không thể nói to hoặc thì thầm vì nó là một thương hiệu, cho phép gọi nó là Chúa tể Voldemort trong những ứng dụng lọc thông lượng ánh sáng màu xanh .Đoán nó? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến.
Đọc thêm
Thu gọn
4,6
Tổng 342.515
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

-No need for location permission if auto-location is off
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
20 tháng 4, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Urbandroid (Petr Nálevka)
Nhà phát triển
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.