µTorrent®- Torrent Downloader

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

µTorrent is the official BitTorrent android torrent downloader. Enjoy awesome torrent downloading experience with no download speed or size limits.

µTorrent downloads files at high speeds using the BitTorrent hyper distribution communications protocol for peer-to-peer file sharing ("P2P"). Splitting the downloadable file into multiple parts and employing multi threading through seeding helps you download music, movies and video files many times faster.

uTorrent is the unbeatable #1 Android torrents downloader in the Google Play Store with over 100 million downloads.

Fast, light, and powerful: that’s the core of our torrent download technology. The uTorrent app reflects that. We developed uTorrent downloader around your mobile download needs.

♣ Beautifully light, clean design
♣ Simply download files directly to your phone/tablet
♣ Share files & torrents with ease from your phone/tablet.
♣ No download speed limits and no torrent download size limits
♣ Better music listening and video viewing experience with integrated music and video players
♣ Translations in Pусский, Español, Italiano, Português do Brasil
♣ Download free music, movie and videos from BitTorrent’s Bundle licensed content partners

New Users
♣ Look out for magnet links and click on them when searching for torrents online.
♣ Downloaded more than one music file in a torrent? Play them all at once as a playlist
♣ Select files to download within a torrent to minimize your storage footprint
♣ To get the best performance and avoid running up your data charges on mobile movie & music download, we recommend taking advantage of torrenting and seeding on Wifi-only mode whenever possible

Advanced Features
♣ Wi-fi only mode to save on mobile data
♣ Choose your file download location
♣ Download torrents and download magnet links
♣ Choose between deleting torrents only, or torrents & files

uTorrent is pleased to announce a version 4 for the most downloaded torrent app on the Playstore. Version 4 represents a significant transition to a new core architecture paving the way for major developments to come.

Version 4 has been a true labor of love as the uTorrent team pushed hard to optimize version 4 for better performance, faster downloads and for a more user centric mobile torrenting experience

Users love free music downloads and watching videos/movies online. And the 2 million plus 5 star reviews are testimony of their confidence in uTorrent.

Upgrade today to enjoy the world’s best torrenting experience on the go!

Looking for answers to frequently asked questions (FAQ) or a guide to get started with your downloads? Visit this page: http://bit.ly/1kx19Zt

Like us on Facebook: http://www.facebook.com/utorrent
Follow us on Twitter: http://twitter.com/utorrent

By downloading or using uTorrent – torrent downloader app, you agree to the Terms of Use (http://www.bittorrent.com/legal/terms-of-use) and Privacy Policy (http://www.bittorrent.com/legal/privacy)

Your feedback is very important to us. Please email us directly at utandroid@bittorrent.com if you have any problems with your download, or any requests for the team. Thank you in advance.

Enjoy an ads-free experience with the Pro version of this downloader app -- now with auto-shutdown and battery saving preferences. Check out µTorrent Pro: http://bit.ly/1fuF34P

Upgraded to Pro in-app, and wondering how to get Pro back? Just re-download the free app-- it will turn into Pro on its own.

Looking for a torrent remote control for your uTorrent download client on your home computer? Check out µTorrent Remote for Android: http://bit.ly/TZrpvg

**Beta Testers Wanted**
We are launching Torrent streaming!
Please help us test this beta feature by signing up here: https://play.google.com/apps/testing/com.utorrent.client

Brought to you by the µTorrent mobile team
--Light. Limitless. µTorrent® for Android.

bit torrent скачать торрент
μTorrent je oficiální BitTorrent android torrent downloader. Vychutnejte si úžasné torrent stahování zkušenosti s žádným rychlost stahování nebo omezení velikosti.
 
μTorrent stahuje soubory při vysokých rychlostech pomocí BitTorrent hyper distribuce komunikační protokol pro peer-to-peer sdílení souborů ( „P2P“). Rozštěpení stažení soubor do více částí a zaměstnává více závitů přes setí pomůže stahovat hudbu, filmy a video soubory mnohokrát rychleji.

uTorrent je nepřekonatelný # 1 Android torrentů downloader v obchodě Google Play s více než 100 milionů stažení.
 
Rychlý, lehký a výkonný: to je jádro našeho torrent ke stažení technologie. UTorrent app odráží. Vyvinuli jsme uTorrent downloader kolem mobilních potřeby stahování.

♣ krásně světlý, čistý design
♣ Jednoduše stahovat soubory přímo do vašeho telefonu / tabletu
♣ Sdílení souborů a bystřiny s lehkostí ze svého telefonu / tabletu.
♣ Žádné stahování rychlostní limity a žádná torrent ke stažení omezení velikosti
♣ Lepší poslech hudby a sledování videa zkušenosti s integrovanými přehrávače hudby a videa
♣ Překlady v Pусский, Español, Italiano, Português do Brasil
♣ Stáhněte si zdarma hudbu, filmy a videa z BitTorrent Bundle licencované partnery obsah
 
Nový uživatel
♣ Podívejte se na odkazy na magnetu a klikněte na ně při hledání torrentů online.
♣ Staženo více než jeden hudební soubor torrent? Přehrávat všechny najednou jako playlist
♣ Vyberte soubory ke stažení v torrent, aby se minimalizovalo úložiště stopu
♣ Chcete-li získat co nejlepší výkon a vyhnout se rozběhl datových poplatků na mobilní filmu a stahování hudby, doporučujeme využil torrenting a setí na režim Wifi pouze pro kdykoli je to možné

pokročilé funkce
♣ Wi-fi pouze režim ušetřit na mobilních dat
♣ Vyberte si stáhnout soubor umístění
♣ stahovat torrenty a odkazy ke stažení magnet
♣ Vyberte si mezi mazání torrentů pouze, nebo přívaly & souborů

uTorrent je s potěšením oznamuje verze 4 pro nejstahovanějších torrent app v Obchodě Play. Verze 4 představuje významný přechod do nového jádra architektury připravit půdu pro hlavní vývojové přijít.

Verze 4 byla pravda, práce z lásky, protože tým uTorrent tvrdě tlačil na optimalizaci verze 4 pro lepší výkon, rychlejší stahování a pro více uživatelů centric mobilní torrenting zkušeností

Uživatelé milují volné stahování hudby a sledování videa / filmů online. A 2 miliony plus 5 hvězdičkové hodnocení jsou svědectvím o jejich důvěru v uTorrent.

dnes inovovat vychutnat nejlepší světový torrenting zážitek na cestách!
 
Odpovědi hledá na často kladené otázky (FAQ) nebo návod, abyste mohli začít s vašimi stahování? Navštivte tuto stránku: http://bit.ly/1kx19Zt

Stejně jako k nám na Facebooku: http://www.facebook.com/utorrent
Sledujte nás na Twitteru: http://twitter.com/utorrent
 
Stažením nebo používáním uTorrent - torrent downloader app, můžete souhlasit s podmínkami použití (http://www.bittorrent.com/legal/terms-of-use) a zásadami ochrany osobních údajů (http://www.bittorrent.com/ právní / privacy)
 
Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Napište nám přímo na utandroid@bittorrent.com, pokud máte nějaké problémy s stahování nebo jakékoliv požadavky na soupeře. Děkuji předem.
 
Nyní bez reklam zkušenosti s PRO verze této downloader app - nyní s automatického vypnutí a úsporu baterie preferencí. Podívejte se μTorrent Pro: http://bit.ly/1fuF34P
 
Upgradovat na Pro in-app, a přemýšlel, jak se dostat zpět Pro? Jen re-stáhnout zdarma app-- se promění Pro samo o sobě.
 
Při pohledu na hrazení bystřin dálkové ovládání pro váš stažení klienta uTorrent na svém domácím počítači? Podívejte se na μTorrent Remote pro Android: http://bit.ly/TZrpvg
 
** beta testery Poptávka **
Zahajujeme Torrent streaming!
Pomozte nám otestovat tuto funkci beta po přihlášení zde: https://play.google.com/apps/testing/com.utorrent.client

Vám přináší mobilní tým μTorrent
--Světlo. Neomezený. μTorrent® pro Android.

BitTorrent скачать торрент
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 3 939 385
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Bug fixes.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
28. června 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
100 000 000+
Aktuální verze
5.5.6
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
3,99 US$ za položku
Od vývojáře
BitTorrent, Inc.
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.