µTorrent®- Torrent Downloader

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

µTorrent is the official BitTorrent android torrent downloader. Enjoy awesome torrent downloading experience with no download speed or size limits.

µTorrent downloads files at high speeds using the BitTorrent hyper distribution communications protocol for peer-to-peer file sharing ("P2P"). Splitting the downloadable file into multiple parts and employing multi threading through seeding helps you download music, movies and video files many times faster.

uTorrent is the unbeatable #1 Android torrents downloader in the Google Play Store with over 100 million downloads.

Fast, light, and powerful: that’s the core of our torrent download technology. The uTorrent app reflects that. We developed uTorrent downloader around your mobile download needs.

♣ Beautifully light, clean design
♣ Simply download files directly to your phone/tablet
♣ Share files & torrents with ease from your phone/tablet.
♣ No download speed limits and no torrent download size limits
♣ Better music listening and video viewing experience with integrated music and video players
♣ Translations in Pусский, Español, Italiano, Português do Brasil
♣ Download free music, movie and videos from BitTorrent’s Bundle licensed content partners

New Users
♣ Look out for magnet links and click on them when searching for torrents online.
♣ Downloaded more than one music file in a torrent? Play them all at once as a playlist
♣ Select files to download within a torrent to minimize your storage footprint
♣ To get the best performance and avoid running up your data charges on mobile movie & music download, we recommend taking advantage of torrenting and seeding on Wifi-only mode whenever possible

Advanced Features
♣ Wi-fi only mode to save on mobile data
♣ Choose your file download location
♣ Download torrents and download magnet links
♣ Choose between deleting torrents only, or torrents & files

uTorrent is pleased to announce a version 4 for the most downloaded torrent app on the Playstore. Version 4 represents a significant transition to a new core architecture paving the way for major developments to come.

Version 4 has been a true labor of love as the uTorrent team pushed hard to optimize version 4 for better performance, faster downloads and for a more user centric mobile torrenting experience

Users love free music downloads and watching videos/movies online. And the 2 million plus 5 star reviews are testimony of their confidence in uTorrent.

Upgrade today to enjoy the world’s best torrenting experience on the go!

Looking for answers to frequently asked questions (FAQ) or a guide to get started with your downloads? Visit this page: http://bit.ly/1kx19Zt

Like us on Facebook: http://www.facebook.com/utorrent
Follow us on Twitter: http://twitter.com/utorrent

By downloading or using uTorrent – torrent downloader app, you agree to the Terms of Use (http://www.bittorrent.com/legal/terms-of-use) and Privacy Policy (http://www.bittorrent.com/legal/privacy)

Your feedback is very important to us. Please email us directly at utandroid@bittorrent.com if you have any problems with your download, or any requests for the team. Thank you in advance.

Enjoy an ads-free experience with the Pro version of this downloader app -- now with auto-shutdown and battery saving preferences. Check out µTorrent Pro: http://bit.ly/1fuF34P

Upgraded to Pro in-app, and wondering how to get Pro back? Just re-download the free app-- it will turn into Pro on its own.

Looking for a torrent remote control for your uTorrent download client on your home computer? Check out µTorrent Remote for Android: http://bit.ly/TZrpvg

**Beta Testers Wanted**
We are launching Torrent streaming!
Please help us test this beta feature by signing up here: https://play.google.com/apps/testing/com.utorrent.client

Brought to you by the µTorrent mobile team
--Light. Limitless. µTorrent® for Android.

bit torrent скачать торрент
uTorrent jest oficjalnym BitTorrent android torrent downloader. Cieszyć się niesamowite doświadczenie torrent pobierania bez limitów prędkości pobierania lub wielkości.
 
uTorrent pobiera pliki przy wysokich prędkościach za pomocą protokołu komunikacyjnego dystrybucji hiper BitTorrent do wymiany peer-to-peer (P2P „”). Dzielenie pliku do pobrania na kilka części i zatrudnia wielu wątków poprzez zaszczepianie ułatwia pobieranie muzyki, filmów i plików wideo wiele razy szybciej.

uTorrent jest bezkonkurencyjna # 1 Android torrenty downloader w sklepie Google Play z ponad 100 milionów pobrań.
 
Szybki, lekki i mocny: to rdzeń naszej technologii torrent. Aplikacja uTorrent odzwierciedla. Opracowaliśmy uTorrent downloader wokół Mobile Pobierz potrzeb.

♣ Pięknie lekki, czysty projekt
♣ Wystarczy pobrać pliki bezpośrednio do telefonu / tabletu
♣ pliki i potoki Podziel się z łatwością z telefonu / tabletu.
♣ bez pobierania żadnych ograniczeń prędkości i limitów wielkości torrent
♣ Lepsze słuchanie muzyki i oglądanie wideo doświadczenie z wbudowanymi odtwarzaczami muzycznymi i wideo
♣ Tłumaczenia w Pусский, Español, Italiano, Português do Brasil
♣ Pobierz darmową muzykę, film i wideo od Bundle BitTorrent za treści licencjonowanych partnerów
 
Nowi użytkownicy
♣ Uważaj na linki z magnesem i kliknij na nich podczas wyszukiwania torrentów w Internecie.
♣ Pobrano więcej niż jeden plik muzyczny w potoku? Zagraj je wszystkie na raz jako listę odtwarzania
♣ Wybierz pliki do pobrania w ciągu potok, aby zminimalizować emisję przechowywania
♣ Aby uzyskać najlepszą wydajność i uniknąć opłat za prowadzenie zapasowych danych na telefon filmu i muzyki do pobrania, zalecamy wykorzystanie torrenting i siew tryb Wi-tylko wtedy, gdy to możliwe

Zaawansowane funkcje
♣ Bezprzewodowy tylko tryb, aby zapisać się na danych mobilnych
♣ Wybierz lokalizację pobierania pliku
♣ pobierania torrentów i linki do pobrania z magnesami
♣ Wybierz między usuwanie torrentów tylko, czy potoków i plików

uTorrent ma przyjemność ogłosić wersji 4 dla najbardziej ściąganych torrentów aplikacji na Playstore. Wersja 4 stanowi znaczące przejście do nowej podstawy architektury torując drogę do większych zmian w przyszłości.

Wersja 4 jest prawdziwy trud miłości jako zespół uTorrent mocno naciskał, aby zoptymalizować wersji 4 dla lepszej wydajności, szybsze pobieranie i bardziej użytkownika centric doświadczenie torrenting mobilnej

Użytkownicy kochają pobieranie muzyki i oglądać filmy / filmów w Internecie. A 2 miliony plus 5-gwiazdkowe opinie są świadectwem ich wiary w uTorrent.

Upgrade dzisiaj cieszyć się najlepszą na świecie doświadczenie torrenting w podróży!
 
Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) lub przewodnika, aby zacząć korzystać z pobranych plików? Odwiedź tę stronę: http://bit.ly/1kx19Zt

Polub nas na Facebooku: http://www.facebook.com/utorrent
Dołącz do nas na Twitter: http://twitter.com/utorrent
 
Za pobraniem lub za pomocą aplikacji uTorrent - Torrent downloader, zgadzają się Państwo z warunkami korzystania (http://www.bittorrent.com/legal/terms-of-use) i Polityka Prywatności (http://www.bittorrent.com/ Regulamin / Polityka prywatności)
 
Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Napisz do nas bezpośrednio na utandroid@bittorrent.com jeśli masz jakieś problemy z pobierania lub wszelkie wnioski o zespole. Z góry dziękuję.
 
Cieszyć się bez reklam doświadczenie z wersji Pro tej aplikacji downloader - teraz z automatycznego wyłączania i oszczędzania baterii preferencji. Sprawdź uTorrent Za: http://bit.ly/1fuF34P
 
Przeniesieni do Pro w aplikacji, i zastanawiasz się, jak dostać Pro plecy? Wystarczy ponownie pobrać za darmo app-- okaże się Pro na własną rękę.
 
Patrząc na pilocie torrentami dla uTorrent pobrać klienta na komputerze domowym? Sprawdź uTorrent Remote dla Androida: http://bit.ly/TZrpvg
 
** beta testerów Poszukiwane **
Wprowadzamy Torrent strumieniowe!
Pomóż nam przetestować tę funkcję beta rejestrując się tutaj: https://play.google.com/apps/testing/com.utorrent.client

Dostarczone przez ruchomy zespół uTorrent
--Lekki. Bezgraniczny. μTorrent® dla Androida.

Bit Torrent скачать торрент
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 3 335 253
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

minor fixes
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
23 kwietnia 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000 000+
Aktualna wersja
4.11.2
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
3,99 USD za element
Sprzedawca
BitTorrent, Inc.
Programista
340 Bryant Street, S201 San Francisco, CA 94107
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.