GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints

Inneholder annonser
·
Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

View gpx, kml, kmz, loc files, but get a lot more features. See why we are one of the best rated maps app. GPX Viewer is the ultimate GPS locator, GPS tracks viewer, analyzer, recorder, tracker and simple navigation tool for your trips and outdoor activities.

GPX, KML, KMZ AND LOC
• view tracks, routes and waypoints from gpx, kml, kmz and loc files
• file browser which opens multiple files and has support for favorite files and history
• compress gpx files into gpz and kml files into kmz (zip archives)

DETAILED TRIP STATS
• analyze information and statistics for tracks and routes
• view graphs (charts) like elevation profile and speed profile for tracks and routes
• view graphs of other track data like cadence, heart rate, power and air temperature
• analyze information for waypoints and adjust their icons
• change track and route color
• colorize track and route line by elevation, speed, cadence, heart rate or air temperature

ONLINE MAPS
• online maps such as Google Maps, Mapbox, HERE, Thunderforest and some others based on OpenStreetMap data, preview: https://go.vecturagames.com/online (Mapbox, HERE and Thunderforest online maps needs to be purchased)
• OpenWeatherMap weather layers and overlays (needs to be purchased)
• add your custom online TMS or WMS maps

SIMPLE NAVIGATION TOOL
• show current GPS position on a map
• follow GPS position continuously by adjusting map position
• rotate map according to device orientation sensor or according to movement direction data from GPS
• with follow GPS position and rotate map features, GPX Viewer can be used as a simple navigation tool
• notification when GPS position is near waypoint with adjustable distance

TRACKBOOK INTEGRATION
• synchronize tracks and waypoints created on Trackbook - https://trackbook.online

---------

GPX Viewer is highly customizable. You can set everything according to your needs!

If you want feature rich gpx viewer that is also tool with simple navigation, online maps, GPS locator, GPS tracks viewer, trip stats viewer and has other useful features, GPX Viewer is the best app for that!

User Guide:
https://docs.vecturagames.com/gpxviewer

User Support:
https://support.vecturagames.com/gpxviewer
Vis gpx, kml, kmz, loc filer, men få mye mer funksjoner. Se hvorfor vi er en av de best rangerte kart-appene. GPX Viewer er den ultimate GPS-lokalisatoren, GPS-sporviseren, analysatoren, opptakeren, trackeren og enkelt navigasjonsverktøy for turer og utendørsaktiviteter.

GPX, KML, KMZ OG LOC
• se spor, ruter og veipunkter fra gpx, kml, kmz og loc filer
• filleser som åpner flere filer og har støtte for favorittfiler og historie
• komprimere gpx-filer til gpz og kml-filer til kmz (zip-arkiver)

DETALJERTE TRIP STATER
• analysere informasjon og statistikk for spor og ruter
• se grafer (diagrammer) som høydeprofil og hastighetsprofil for spor og ruter
• se grafer over andre spordata som kadens, hjertefrekvens, kraft og lufttemperatur
• analysere informasjon for veipunkter og justere ikonene deres
• endre spor- og rutefarge
• fargelegge spor og rute etter høyde, hastighet, tråkkfrekvens, hjertefrekvens eller lufttemperatur

ONLINE KARTER
• online kart som Google Maps, Mapbox, HER, Thunderforest og noen andre basert på OpenStreetMap-data, forhåndsvisning : https: // go .vecturagames.com / online (Mapbox, HERE og Thunderforest online kart må kjøpes)
• OpenWeatherMap værlag og overlegg (må kjøpes)
• legg til dine tilpassede online TMS- eller WMS-kart

ENKEL NAVIGASJONSVERKTØY
• vis gjeldende GPS-posisjon på et kart
• følg GPS-posisjonen kontinuerlig ved å justere kartposisjonen
• roter kart i henhold til enhetsorienteringssensor eller i henhold til bevegelsesretningsdata fra GPS
• med følg GPS-posisjon og roter kartfunksjoner, kan GPX Viewer brukes som et enkelt navigasjonsverktøy
• varsling når GPS-posisjonen er i nærheten av veipunktet med justerbar avstand

TRACKBOKINTEGRASJON
• synkroniser spor og veipunkter opprettet på Trackbook - https://trackbook.online

---------

GPX Viewer er svært tilpassbar. Du kan stille alt etter dine behov!

Hvis du vil ha funksjonsrik gpx-visning som også er verktøy med enkel navigasjon, online kart, GPS-lokalisering, GPS-sporvisning, turstatistikkviseren og har andre nyttige funksjoner, er GPX Viewer den beste appen for det!

Brukerhåndbok :
https://docs.vecturagames.com/gpxviewer

Brukerstøtte :
https://support.vecturagames.com/gpxviewer
Finn ut mer
Skjul
4,5
31 223 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

• added support for caching track/route graphs and previews for faster opening of gpx and kml files when opening them multiple times
• added option to track/route graph screen to zoom also on Y axis
• PRO updated Basic, Topo and Walkabout offline map styles to show elevation in feet units when set in settings
• updated multiple translations
• updated 3rd party libraries
• bug fixes
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
28. oktober 2020
Størrelse
14M
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
1.36.5
Krever Android
4.1 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Appinterne kjøp
Produkter i appen
USD 1,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Vectura Games OÜ
Utvikler
©2020 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.