GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints

1 142
Innehåller annonser
·
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

View gpx, kml, kmz, loc files, but get a lot more features. See why we are one of the best rated offline vector maps app. GPX Viewer is the ultimate GPS locator, GPS tracks viewer, editor, analyzer and simple navigation tool for your trips and outdoor activities.

GPX, KML, KMZ AND LOC
• view tracks, routes and waypoints from gpx, kml, kmz and loc files
• edit tracks, routes and waypoints metadata
• file browser which opens multiple files and has support for favorite files and history
• compress gpx files into gpz and kml files into kmz (zip archives)

DETAILED TRIP STATS
• analyze information and statistics for tracks and routes
• view graphs (charts) like elevation profile and speed profile for tracks and routes
• view graphs of other track data like cadence, heart rate, power and air temperature
• analyze information for waypoints and adjust their icons
• change track and route color
• colorize track and route line by elevation, speed, cadence, heart rate or air temperature

ONLINE MAPS
• online maps such as Google Maps, Mapbox, HERE, Thunderforest and some others based on OpenStreetMap data, preview: https://go.vecturagames.com/online (Mapbox, HERE and Thunderforest online maps needs to be purchased)
• OpenWeatherMap weather layers and overlays (needs to be purchased)
• add your custom online TMS or WMS maps

SIMPLE NAVIGATION TOOL
• show current GPS position on a map
• follow GPS position continuously by adjusting map position
• rotate map according to device orientation sensor or according to movement direction data from GPS
• with follow GPS position and rotate map features, GPX Viewer can be used as a simple navigation tool
• notification when GPS position is near waypoint with adjustable distance

TRACKBOOK INTEGRATION
• synchronize tracks and waypoints created on Trackbook - https://trackbook.online

---------

GPX Viewer is highly customizable. You can set everything according to your needs!

If you want feature rich gpx viewer that is also tool with simple navigation, online maps, GPS locator, GPS tracks viewer, trip stats viewer and has other useful features, GPX Viewer is the best app for that!
Visa gpx, kml, kmz, loc-filer, men få mycket fler funktioner. Se varför vi är en av de bästa rankade offlinevektorkartapparna. GPX Viewer är den ultimata GPS-sökaren, GPS-spårvisaren, redigeraren, analysatorn och det enkla navigeringsverktyget för dina resor och utomhusaktiviteter.

GPX, KML, KMZ OCH LOC
• visa spår, rutter och waypoints från gpx-, kml-, kmz- och loc-filer
• redigera spår, rutter och waypoints metadata
• filwebbläsare som öppnar flera filer och har stöd för favoritfiler och historik
• komprimera gpx-filer till gpz och kml-filer till kmz (zip-arkiv)

DETALJERADE RUTESTATUS
• analysera information och statistik för spår och rutter
• visa diagram (diagram) som höjdprofil och hastighetsprofil för spår och rutter
• visa diagram över andra spårdata som kadens, hjärtfrekvens, effekt och lufttemperatur
• analysera information för waypoints och justera deras ikoner
• ändra spår- och ruttfärg
• färga spår och ruttlinje efter höjd, hastighet, kadens, hjärtfrekvens eller lufttemperatur

ONLINE-KARTOR
• onlinekartor som Google Maps, Mapbox, HERE, Thunderforest och några andra baserat på OpenStreetMap-data, förhandsvisning: https://go.vecturagames.com/online (Mapbox, HERE och Thunderforest online-kartor måste köpas)
• OpenWeatherMap väderlager och överlägg (måste köpas)
• lägg till dina egna TMS- eller WMS-kartor online

ENKELT NAVIGATIONSVERKTYG
• visa aktuell GPS-position på en karta
• följ GPS-positionen kontinuerligt genom att justera kartpositionen
• rotera kartan enligt enhetsorienteringssensorn eller enligt GPS-riktningsdata
• med GPS-position och rotera kartfunktioner kan GPX Viewer användas som ett enkelt navigeringsverktyg
• avisering när GPS-positionen är nära waypoint med justerbart avstånd

TRACKBOOK-INTEGRATION
• synkronisera spår och waypoints som skapats i Trackbook - https://trackbook.online

---------

GPX Viewer är mycket anpassningsbar. Du kan ställa in allt efter dina behov!

Om du vill ha funktionsrika gpx-visare som också är verktyg med enkel navigering, online-kartor, GPS-sökare, GPS-spårvisare, resestatistvisare och har andra användbara funktioner, är GPX Viewer den bästa appen för det!
Läs mer
Komprimera
4,3
1 142 totalt
5
4
3
2
1
Läser in …

Nyheter

• added options to create screenshots of Track/route info and Waypoint info screens
• added option to disable screen lock
• replaced check box components in Settings with switch components
• updated multiple translations
• updated 3rd party libraries
• bug fixes
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
6 juli 2021
Storlek
15M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
1.39
Kräver Android
5.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Köp via app
Produkter i appar
1,99 US$–2,49 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Vectura Games OÜ
Utvecklare
©2021 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenIntegritetUtvecklareOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.