GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints

29 114
Innehåller annonser
·
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

View gpx, kml, kmz, loc files, but get a lot more features. See why we are one of the best rated maps app. GPX Viewer is the ultimate GPS locator, GPS tracks viewer, analyzer, recorder, tracker and simple navigation tool for your trips and outdoor activities.

GPX, KML, KMZ AND LOC
• view tracks, routes and waypoints from gpx, kml, kmz and loc files
• file browser which opens multiple files and has support for favorite files and history
• compress gpx files into gpz and kml files into kmz (zip archives)

DETAILED TRIP STATS
• analyze information and statistics for tracks and routes
• view graphs (charts) like elevation profile and speed profile for tracks and routes
• view graphs of other track data like cadence, heart rate, power and air temperature
• analyze information for waypoints and adjust their icons
• change track and route color
• colorize track and route line by elevation, speed, cadence, heart rate or air temperature

ONLINE MAPS
• online maps such as Google Maps, Mapbox, HERE, Thunderforest and some others based on OpenStreetMap data, preview: https://go.vecturagames.com/online (Mapbox, HERE and Thunderforest online maps needs to be purchased)
• OpenWeatherMap weather layers and overlays (needs to be purchased)
• add your custom online TMS or WMS maps

SIMPLE NAVIGATION TOOL
• show current GPS position on a map
• follow GPS position continuously by adjusting map position
• rotate map according to device orientation sensor or according to movement direction data from GPS
• with follow GPS position and rotate map features, GPX Viewer can be used as a simple navigation tool
• notification when GPS position is near waypoint with adjustable distance

TRACKBOOK INTEGRATION
• synchronize tracks and waypoints created on Trackbook - https://trackbook.online

---------

GPX Viewer is highly customizable. You can set everything according to your needs!

If you want feature rich gpx viewer that is also tool with simple navigation, online maps, GPS locator, GPS tracks viewer, trip stats viewer and has other useful features, GPX Viewer is the best app for that!

User Guide:
https://docs.vecturagames.com/gpxviewer

User Support:
https://support.vecturagames.com/gpxviewer
Visa gpx, kml, kmz, loc-filer, men få mycket fler funktioner. Se varför vi är en av de bästa rankade kartor-appen. GPX Viewer är den ultimata GPS-lokaliseraren, GPS-spårvisaren, analysatorn, inspelaren, spåraren och enkelt navigationsverktyg för dina resor och utomhusaktiviteter.

GPX, KML, KMZ OCH LOC
• visa spår, rutter och waypoints från gpx, kml, kmz och loc-filer
• filwebbläsare som öppnar flera filer och har stöd för favoritfiler och historik
• komprimera gpx-filer till gpz och kml-filer till kmz (zip-arkiv)

DETALJERADE TRIP STATS
• analysera information och statistik för spår och rutter
• visa grafer (diagram) som höjdprofil och hastighetsprofil för spår och rutter
• visa diagram över andra spårdata som kadens, hjärtfrekvens, effekt och lufttemperatur
• analysera information för waypoints och justera deras ikoner
• ändra spår och ruttfärg
• färga spår och rutt linje efter höjd, hastighet, kadens, hjärtfrekvens eller lufttemperatur

ONLINE-KARTA
• onlinekartor som Google Maps, Mapbox, HÄR, Thunderforest och några andra baserat på OpenStreetMap-data, förhandsgranskning : https: // go .vecturagames.com / online (Mapbox, HERE och Thunderforest onlinekartor måste köpas)
• OpenWeatherMap väderlager och överlägg (måste köpas)
• lägg till dina anpassade online-TMS- eller WMS-kartor

ENKEL NAVIGATIONSVERKTYG
• visa aktuell GPS-position på en karta
• Följ GPS-positionen kontinuerligt genom att justera kartpositionen
• rotera kartan enligt enhetens orienteringssensor eller enligt rörelseriktningsdata från GPS
• Med följ GPS-position och rotera kartfunktioner kan GPX Viewer användas som ett enkelt navigationsverktyg
• avisering när GPS-position är nära vägpunkten med justerbart avstånd

TRACKBOKINTEGRATION
• synkronisera spår och waypoints skapade på Trackbook - https://trackbook.online

---------

GPX Viewer är mycket anpassningsbar. Du kan ställa in allt efter dina behov!

Om du vill ha funktionsrik gpx-visare som också är verktyg med enkel navigering, onlinekart, GPS-lokalisering, GPS-spårvisare, resestatistvisare och har andra användbara funktioner, är GPX Viewer den bästa appen för det!

Användarhandbok :
https://docs.vecturagames.com/gpxviewer

Användarsupport :
https://support.vecturagames.com/gpxviewer
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,5
29 114 totalt
5
4
3
2
1
Läser in …

Nyheter

• added integration with Trackbook - https://trackbook.online on which it is possible to create tracks and waypoints
• PRO added ability to show information about recorded tracks and waypoints in Track/route info and Waypoint info screens
• added option to enable/disable moving map to show all tracks/routes and waypoints after app startup
• bug fixes
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
1 augusti 2020
Storlek
13M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
1.36
Kräver Android
4.1 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Digitala köp
Produkter i appar
1,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Vectura Games OÜ
Utvecklare
©2020 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.