Siêu Credit

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

[If you need any help, please contact our customer service email]
Bất cứ khi nào bạn cần tiền, chỉ cần vào APP Siêu Credit là có ngay.

Số tiền vay: 1,500,000 - 10,000,000 VNĐ
Kì hạn vay: Tối Thiểu 91ngày – Tối đa 180 ngày
Chu kì trả vay: 91ngày – 120 ngày
Lãi suất thường niên cao nhất là 19.8%, miễn phí phí dịch vụ

*** Mức phí và lãi suất được tính trong ứng dụng
Ví dụ : Nếu bạn vay với lãi suất 0,01% / ngày. 1,000,000 tiền mặt, sau đó bạn cần phải trả: 1 triệu * (1 + 0,01%) = 1,000,100


[Thủ tục vay siêu đơn giản]
1. Giấy tờ: CMND còn hiệu lực
2. Tuổi: từ 20 đến 50
3. Công việc: Có việc làm và thu nhập ổn định
4. Tài khoản ngân hàng: Tài khoản ngân hàng còn hiệu lực

[Liên hệ chúng tôi]
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, từ 08:00 giờ đến 17:00 giờ
Email: cs@sieuvay.com

-------------------------------------------------------

Sieu Credit bao gom nhung khong gioi han https://www.sieuvay.com, https://*.second. sieuvay. com, https://*.sieuvay.com, Sieu Credit APP.

Sieu Credit cam ket bao mat quyen rieng tu cua nguoi dung. Trong ung dung, chung toi se cung cap cho nguoi dung nhung goi y va huong dan ro rang truoc khi chung toi thu thap thong tin ca nhan. Chung toi se chi bat dau thu thap thong tin ca nhan cua nguoi dung tai len sau khi nguoi dung da uy quyen. Neu nguoi dung chon khong tai len thong tin ca nhan, chung toi se ton trong lua chon cua nguoi dung va se khong bi mat thu thap thong tin ca nhan cua nguoi dung. Sieu Credit khong chia se thong tin ca nhan cua nguoi dung moi va cu tru khi Sieu Credit su dung thong tin nguoi dung cho muc dich thuong mai lien quan den muc dich phan tich cac san pham cho vay cua chung toi trong xu ly giao dich, thuc hien lenh cua toa an hoac thu tuc phap ly, thu tuc va bao cao xu ly. Tinh kha thi. Khi nguoi dung cap phep cho phep chung toi thu thap thong tin ca nhan, chung toi se su dung duong truyen ma hoa HTTPS de dam bao an toan cho du lieu rieng tu cua nguoi dung.

De danh gia du dieu kien cua ban va tao dieu kien de viec giai ngan nhanh khoan vay, chung toi can co quyen truy cap may anh,danh ba, vi tri ,dien thoai, va luu tru cua ban. He thong cua chung toi xu ly thong tin nay de hieu lich su tai chinh cua ban va bao ve ban khoi gian lan. Tat ca du lieu ca nhan cua ban duoc bao ve va luu tru an toan va chung toi se khong bao gio tiet lo thong tin ca nhan cua ban cho bat ky ben thu ba nao neu khong co su cho phep cua ban.
Updated on
Feb 28, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

fix privacy error