Thẻ đa năng

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

1. Thẻ đa năng:
- Thẻ đa năng là ví điện tử dạng thẻ tiếp xúc gần (NFC) đầu tiên tại Việt Nam; chứa thông tin cá nhân, tiền, sao kê giao dịch …, tự động mã/ giải mã AES bằng 14 khóa 128 bits khi trao đổi dữ liệu giữa thẻ với điện thoại NFC hoặc với đầu đọc.

- Các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, định danh chủ thẻ được thực hiện khi chạm thẻ vào điện thoại NFC hoặc đầu đọc.

- Điện thoại, máy tính không có NFC nhưng cùng mạng wifi với đầu đọc cũng có thể giao dịch với thẻ thông qua đầu đọc. Một đầu đọc có thể phục vụ đồng thời 254 điện thoại/máy tính cùng mạng wifi.

- Giao dịch được thực hiện online khi điện thoại, đầu đọc kết nối qua internet với máy chủ. Giao dịch được thực hiện offline khi điện thoại, đầu đọc không có internet, không nối với máy chủ. Khi không có internet, Thẻ đa năng 8 KB có thể thực hiện liên tiếp và lưu vết 70 giao dịch offline, đầu đọc lưu đến 4.000 giao dịch.

- Thẻ 8 KB dành 3 KB cho ví điện tử, 2,75 KB lưu đặc trưng khuôn mặt chủ thẻ, 2,75 KB lưu đặc trưng tiếng nói chủ thẻ để xác thực chủ thẻ qua camera/micro của điện thoại, máy tính mà không cần internet và máy chủ.

- Số thẻ được in trên thẻ và là dãy số cuối cùng nếu quét QR trên thẻ, tài khoản ví của thẻ được quy định là chữ V + số thẻ, ví dụ V123456.

- Nạp tiền thẻ bằng 2 cách: (1) dùng ví Vimass chuyển tiền đến số thẻ. (2) chuyển khoản đến một tài khoản của Vimass tại một trong 32 ngân hàng, trong nội dung ghi số thẻ, ví dụ NAP V123456.

- Rút tiền thẻ về tài khoản ngân hàng bằng 2 cách: (1) chọn chức năng trong ứng dụng Ví Vimass trên điện thoại NFC và chạm thẻ. (2) chọn chức năng trên đầu đọc và chạm thẻ.

- Chuyển tiền từ thẻ đa năng đến thẻ đa năng khác, đến tài khoản, đến thẻ ATM, đến ví điện tử bằng 2 cách: (1) chọn chức năng trong ứng dụng Ví Vimass trên điện thoại NFC và chạm thẻ. (2) chọn chức năng trên đầu đọc và chạm thẻ.

- Dùng thẻ đa năng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc giao dịch tài chính bằng 2 cách: (1) chọn chức năng trong ứng dụng Ví Vimass trên điện thoại NFC và chạm thẻ. (2) chọn chức năng trên đầu đọc và chạm thẻ.

- Đối tượng được cấp thẻ: (a) Người đủ 15 tuổi để mở tài khoản. (b) Người chưa đủ 15 tuổi dùng thẻ của người bảo trợ/ đại diện theo quy định pháp luật.

- Thẻ đa năng được bảo mật ở mức cao nhất khi giao dịch tài chính, thanh toán không tiền mặt, xác thực cá nhân, qua cửa, làm vé giao thông, nhận điểm thưởng và nhiều tiện ích khác.

2. QR trên thẻ
- Là QR chứa nội dung “https://vimass.vn/ 0105906169 nnnnn”, trong đó https://vimass.vn/ là website của Vimass, 0105906169 là mã doanh nghiệp của Vimass, nnnnn là số thẻ.

- Khi dùng ứng dụng Ví Vimass hoặc ứng dụng của đơn vị có ký hợp đồng với Vimass quét QR sẽ dẫn đến thông tin cần thiết lưu trên thẻ đa năng, ví dụ:

(i) Ứng dụng mobile banking, ví điện tử, mobile money quét QR dẫn đến tài khoản nhận thanh toán được chủ thẻ lưu trên thẻ.

(ii) Ứng dụng định danh quét QR sẽ hiển thị thông tin cá nhân được chủ thẻ lưu trên thẻ.

(iii) Ứng dụng xác thực chủ thẻ quét QR sẽ yêu cầu kiểm tra tiếng nói hoặc khuôn mặt hoặc vân tay có khớp với thông tin lưu trên thẻ.

(iv) Ứng dụng chưa ký hợp đồng với Vimass quét QR dẫn đến website chính thức của Vimass.

3. Tiện ích:
- Sử dụng thẻ đa năng, thẻ y tế, thẻ trường học để làm ví điện tử, lưu bảo mật dữ liệu cá nhân, tổ chức tương tự như Thẻ BHXH điện tử (thay cho hàng chục triệu sổ BHXH), Thẻ y tế điện tử (thay cho 84 triệu sổ), Hộ chiếu điện tử, CMT/CCCD điện tử, thẻ học sinh sinh viên, thẻ thanh toán, thẻ ra – vào, thẻ chung cư, vé giao thông công cộng, thẻ nhận ưu đãi, khuyến mại, thẻ dịch vụ trong thành phố thông minh, v.v.

- Sử dụng thẻ với đầu đọc wifi internet hoặc nối dây với máy tính.

- Sử dụng thẻ với điện thoại có cài ứng dụng của Vimass.

- Sử dụng thẻ chỉ với 1 lần chạm hoặc thêm mật khẩu cá nhân/khuôn mặt/tiếng nói/vân tay khi số tiền vươt hạn mức do chủ thẻ quy định, không lộ lọt mật khẩu, không bị làm giả, không mất tiền khi mất thẻ.
1. Multi-purpose card:
- Multi-purpose card is the first electronic wallet near contact card (NFC) in Vietnam; contains personal information, money, transaction statement ..., automatically encrypts / decrypts AES with 14 128-bit keys when exchanging data between the card and the NFC phone or with the reader.

- Payment transactions, money transfer, cardholder identification are done when the card touches the NFC phone or reader.

- Phones, computers without NFC but the same wifi network as the reader can also deal with cards through the reader. One reader can simultaneously serve 254 phones/computers on the same wifi network.

- Transactions are done online when the phone or reader connects via the internet to the server. Transactions are done offline when the phone or reader has no internet and is not connected to the server. When there is no internet, the 8 KB Multi-Purpose Card can perform consecutively and keep track of 70 offline transactions, the reader can store up to 4,000 transactions.

- 8 KB card for 3 KB for e-wallet, 2.75 KB for cardholder's facial features, 2.75 KB for cardholder's voice feature to authenticate cardholder via camera/microphone of phone or computer without internet and server.

- The card number is printed on the card and is the last sequence of numbers if the QR is scanned on the card, the card's wallet account is specified as the letter V + the card number, for example V123456.

- Top up the card in 2 ways: (1) use Vimass wallet to transfer money to the card number. (2) transfer money to a Vimass account at one of 32 banks, in the content of the card number, for example NAP V123456.

- Withdraw card money to your bank account by 2 ways: (1) select the function in the Vimass Wallet application on NFC phones and touch the card. (2) select the function on the reader and touch the card.

- Transfer money from multifunction card to other multifunction card, to account, to ATM card, to e-wallet by 2 ways: (1) select the function in Vimass Wallet application on NFC phone and touch the card. (2) select the function on the reader and touch the card.

- Use a multi-function card to pay for goods, services or financial transactions in 2 ways: (1) select the function in the Vimass Wallet application on NFC phones and touch the card. (2) select the function on the reader and touch the card.

- Cardholders: (a) Persons who are full 15 years old to open an account. (b) Persons under the age of 15 use the card of the legal guardian/representative.

- The multi-purpose card is secured to the highest level when it comes to financial transactions, cashless payments, personal authentication, door entry, making traffic tickets, receiving reward points and many other utilities.

2. QR on card
- A QR containing the content "https://vimass.vn/ 0105906169 nnnnn", where https://vimass.vn/ is Vimass's website, 0105906169 is Vimass's business code, nnnnn is the card number.

- When using the Vimass Wallet application or the application of the unit that has a contract with Vimass, scanning the QR will lead to the necessary information stored on the multi-purpose card, for example:

(i) Mobile banking application, e-wallet, mobile money scan QR leading to the payment receiving account stored on the card by the cardholder.

(ii) The QR scanning identification application will display the personal information stored on the card by the cardholder.

(iii) The QR scanning cardholder authentication application will ask to check whether the voice or face or fingerprint matches the information stored on the card.

(iv) The application that has not signed a contract with Vimass scans the QR code and leads to Vimass's official website.

3. Utilities:
- Using multi-function cards, medical cards, school cards to make electronic wallets, securely storing personal and organizational data similar to electronic social insurance cards (instead of tens of millions of social insurance books), health cards electronic (instead of 84 million books), electronic passport, electronic CMT/CCCD, student card, payment card, entry and exit card, apartment card, public transport ticket, preferential card , promotion, service card in smart city, etc.

- Use the card with a wifi internet reader or wire it to a computer.

- Use the card with a phone with Vimass's application installed.

- Use the card with just 1 touch or add a personal password/face/voice/fingerprint when the amount exceeds the limit set by the cardholder, password is not revealed, is not faked, no money is lost. when the card is lost.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Phiên bản 1.0.13
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 10, 2021
Size
50M
Installs
10+
Current Version
1.0.13
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ViMASS Corp
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.