Viettel Maps (Beta)
(95)

Reviews

What's New
Phiên bản 1.1 có một số tính năng mới:
+ Hỗ trợ thêm thanh tỉ lệ bản đồ.
+ Hỗ trợ một số cấu hình liên quan bản đồ.
+ Hỗ trợ nhiều độ phân giải màn hình khác nhau.

Similar