Vikatan News & Magazines

Contains Ads
·
ផ្តល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា អង់គ្លេស (សហរដ្ឋអាមេរិក) វិញ

The New Vikatan Android App - Tamil Books App Store, Tamil Magazine App Store & Latest Tamil News Reader

Enjoy the latest Tamil news feed from vikatan.com in an interactive display format. Get latest news on Tamilnadu, politics, cinema, business, finance, environment and agriculture, automobile, cricket & sports and international affairs.

The Vikatan Magazines Store for the smart Global Tamilian, giving access to their beloved magazines - Ananda Vikatan, Junior Vikatan, Nanayam Vikatan, Motor Vikatan, Chutti Vikatan, Aval Vikatan, Sakthi Vikatan, Pasumai Vikatan, Vikatan Thadam, Aval Kitchen, Aval Manamagal and Vikatan Diwali Malar. Download and read single issue or buy subscriptions of your favorite magazines.


Key Features of the App:
★ New look Material Design
★ Read whether you are online or offline
★ Post comments on news articles and magazines articles
★ Facebook and Twitter Sharing of news & articles
★ Captivating Albums
★ Exclusive and trending Videos, Teasers and Trailers
★ News, Magazines and eBook all in one app.
★ In App purchases/subscription
★ Background Downloading

Note:
This digital edition does not include the cover mount items occasionally given with printed copies.
នេះ Vikatan ថ្មីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android កម្មវិធី - ភាសាតាមីលកម្មវិធីទីផ្សារ App Store សៀវភៅ, ទស្សនាវដ្តីភាសាតាមិលកម្មវិធីទីផ្សារ App Store ដំណឹង & កម្មវិធីអានភាសាតាមិលមានចុងក្រោយ
 
សូមរីករាយជាមួយដំណឹងថ្មីបំផុតដែលបានចំណីពី vikatan.com ក្នុងភាសាតាមិលទ្រង់ទ្រាយបង្ហាញអន្តរកម្ម។ ទទួលយកដំណឹងថ្មីបំផុតនៅលើ Tamilnadu, នយោបាយ, រោងកុន, អាជីវកម្ម, ហិរញ្ញវត្ថុ, បរិស្ថាននិងកសិកម្មរថយន្តកីឡា cricket និងកីឡានិងកិច្ចការអន្តរជាតិ។
 
ហាងទស្សនាវដ្ដី Vikatan សម្រាប់សកល Tamilian ឆ្លាតផ្តល់ការចូលដំណើរការទៅកាន់ទស្សនាវដ្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ - ម្នាលអានន្ទ Vikatan, កុមារ Vikatan, Nanayam Vikatan, ម៉ូតូ Vikatan, Chutti Vikatan, Aval Vikatan, Sakthi Vikatan, Pasumai Vikatan, Vikatan Thadam, Aval ផ្ទះបាយ, Aval Manamagal និង Vikatan diwali Malar ។ ទាញយកនិងអានជាបញ្ហាតែមួយគត់នៃការជាវឬទិញទស្ស​​នាវដ្តីសំណព្វរបស់អ្នក។


លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីនេះ:
ការរចនារូបរាងសម្ភារៈ★ថ្មី
★អានថាតើអ្នកមានបណ្តាញឬក្រៅបណ្តាញ
★យោបល់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើអត្ថបទដំណឹងនិងអត្ថបទទស្សនាវដ្តី
★ Facebook និង Twitter ចែករំលែកដំណឹងនិងអត្ថបទ
★អាល់ប៊ុមឈ្លើយ
★ផ្តាច់មុខនិងកើនវីដេអូនិងភាពយន្ត
★ News, ទស្សនាវដ្តីនិងសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីមួយ។
★នៅក្នុងកម្មវិធីការទិញ / ការជាវ
★ទាញយកប្រវត្តិ

ចំណាំ:
ការបោះពុម្ពផ្សាយឌីជីថលនេះមិនបានរួមបញ្ចូលធាតុម៉ោនគ្របដណ្តប់ម្តងម្កាលជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងផ្ដល់ឱ្យបានបោះពុម្ព។
អាន​បន្ថែម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
3,9
សរុប 5.240
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

- Fixed Tab crash
- New Improved UI
- Magazine View Online / Offline
- Discover more news on Home Screen
- eBooks
- Add topics to create your own personal news feed
- And much more exciting features
អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
25 កញ្ញា 2018
ទំហំ
20M
ដំឡើង
100,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
4.0.7
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.2 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ធាតុ​ដែល​ធ្វើ​អន្តរកម្ម
ការទិញបែបឌីជីថល
ផលិត​ផល​ក្នុង​កម្មវិធី
0,99$ - 29,99$ ក្នុងមួយធាតុ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
VIKATAN.COM PRIVATE LIMITED
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
©2018 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។