Hỗ trợ thanh toán y tế

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Là sản phẩm hợp tác của Trung tâm Ứng dụng CNTT y tế (thuộc Cục CNTT Bộ Y tế) và CTCP dịch vụ nền di động Việt Nam (Vimass), có các chức năng:
1. Ví Vimass:
- Thanh toán viện phí
- Nạp tiền vào ví (hướng dẫn)
- Sao kê ví
- Chuyển tiền (đến ví, thẻ y tế, tài khoản, thẻ ATM, CMT/CCCD)
- Thông tin ví
- Hạn mức ví
- Token
2. Thẻ y tế:
- Là ví điện tử dạng thẻ tiếp xúc gần (NFC) đầu tiên tại Việt Nam, chứa thông tin cá nhân, tiền, sao kê giao dịch… Tự động mã/ giải mã theo chuẩn AES bằng 14 khóa 128 bits khi trao đổi dữ liệu giữa thẻ với đầu đọc hoặc thẻ với điện thoại NFC.
- Chạm thẻ xem thông tin (với ĐT có NFC)
- Liên kết/ Hủy liên kết (thẻ y tế với ví Vimass)
- Đổi mật khẩu thẻ
- Nạp tiền cho thẻ
- Rút tiền từ thẻ liên kết
- Thẻ chuyển cho ví
- Giao dịch tài chính
- Giao dịch phi tài chính
- Hạn mức thẻ
3. Thẻ ATM: thanh toán bằng thẻ ATM qua NAPAS (Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam). Thanh toán thành công lần đầu, thông tin thẻ (với số thẻ ẩn) được lưu vào sổ tay để dùng lần sau.
4. QR y tế:
a) Quét QR y tế hoặc nhập Mã thanh toán để thanh toán bằng ví Vimass
b) Hiển thị QR y tế tĩnh để thanh toán bằng mobile banking của ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPbank, NCB, v.v..
c) Tạo QR y tế (tĩnh và động) dành cho người có thẩm quyền
d) Tra cứu giao dịch với QR y tế do người có thẩm quyền tạo ra
5. Hỗ trợ thanh toán:
a) Tra cứu: số tiền, mã thanh toán, QR y tế theo tên bệnh viện và mã bệnh nhân/ tên bệnh nhân:
- Các phiếu thu tiền chưa thanh toán và đã thanh toán
- Số tiền chưa hoàn và số tiền đã hoàn
b) Hướng dẫn thanh toán viện phí bằng:
- Chuyển khoản
- Thẻ ATM qua NAPAS
- Thẻ ATM qua POS
- QR y tế
- Thẻ y tế
- Ví điện tử
c) Xem giao dịch của bệnh viện trong ngày (dành cho người có thẩm quyền)
d) Đối soát giao dịch của ngày T-1 và phát hành hóa đơn điện tử (dành cho người có thẩm quyền)
e) Thẩm quyền: cấp và xem thẩm quyền của CBNV được phép: (i) Tạo QR y tế (ii) Quản lý Thẻ y tế (iii) Xem giao dịch trong ngày (iv) Đối soát và phát hành hóa đơn ngày T-1
6. Chức năng khác:
- Thông báo: liên quan đến giao dịch thẻ ATM, QR y tế, thẻ y tế, ví Vimass, v.v.
- QR: để quét QR y tế hoặc nhập mã thanh toán để thanh toán bằng ví điện tử trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế.
- Đăng nhập, đăng xuất, tin tức, chia sẻ, góp ý.
A collaborative product of the Medical IT Application Center (under IT Department of the Ministry of Health) and Vietnam Mobile Platform Services JSC (Vimass), with the functions:
1. Vimass wallet:
- Pay hospital fees
- Recharge wallet (instructions)
- Wallet statement
- Transfer money (to wallet, medical card, account, ATM card, CMT / CCCD)
- Wallet information
- Wallet limit
- Token
2. Health card:
- Being the first electronic contact card (NFC) wallet in Vietnam, containing personal information, money, transaction statement ... Automatically code / decode according to AES standard with 14 keys of 128 bits when exchanging data Data between card with reader or card with NFC phone.
- Touch the card to view information (with phones with NFC)
- Link / Unlink (medical card with Vimass wallet)
- Change card password
- Recharge card
- Withdraw money from associated cards
- Transferring card for wallet
- Financial transactions
- Non-financial transactions
- Card limit
3. ATM card: payment by ATM card via NAPAS (Vietnam National Payment Joint Stock Company). When the payment is successful for the first time, the card information (with a hidden card number) is saved in the manual for later use.
4. Medical QR:
a) Scan the medical QR or enter the Payment Code to pay with Vimass wallet
b) Display of static medical QR for payment by mobile banking of Vietcombank: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPbank, NCB, etc.
c) Generate medical QR (static and dynamic) for authorized persons
d) Look up transactions with medical QR created by competent person
5. Payment support:
a) Look up: amount, payment code, medical QR by hospital name and patient code / patient name:
- Outstanding and paid payment receipts
- Refunded amount and refunded amount
b) Guidance on payment of hospital fees by:
- Transfer
- ATM card via NAPAS
- ATM card via POS
- Medical QR
- Medical card
- Electronic wallet
c) View hospital transactions of the day (for authorized persons)
d) Cross-check transactions of T-1 day and issue electronic invoices (for authorized persons)
e) Authority: grant and view the authority of authorized employees: (i) Generate medical QR (ii) Manage Health Cards (iii) View day-to-day transactions (iv) Check and issue invoices T -first
6. Other functions:
- Notification: related to ATM card transactions, medical QR, medical cards, Vimass wallets, etc.
- QR: to scan a medical QR or enter a payment code to pay with an electronic wallet in the Medical Payment Assistance application.
- Log in, log out, news, share, comment.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Phiên bản 1.108
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 8, 2020
Size
34M
Installs
50+
Current Version
1.108
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ViMASS Corp
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.