Virgin TV Control

24 926
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

A must-have app for all Virgin TV customers

The Virgin TV Control app means you can control your TiVo or Virgin TV V6 box from anywhere in the world, wherever you have an internet connection with WiFi, 3G or 4G.
The Best Bits

As a Virgin TV customer, this app lets you:

• Manage your recordings – set up a Series Link+ from anywhere in the world when
you’re connected to the internet
• Control your TV – if your TiVo box is connected to the same home network as your
device you can turn your mobile or tablet into a handy remote control
• Speed up the way you search and browse – search using your device’s QWERTY
keypad instead of the remote
• If you have a Virgin TV V6 box powered by TiVo you can stream selected recordings to
your device
• The app connects directly to your TiVo or Virgin TV V6 box so that you can see if there
is a recording clash or storage space is low
What you need
• Be a Virgin TV customer
• An Android mobile or tablet running Android OS 5.1 & above with WiFi internet in the
UK
• Your My Virgin Media username and password

For security reasons, and to protect the rights of our content partners, the Virgin TV Control app cannot be used on jailbroken devices, where unauthorised modifications have been made to the operating system.

FAQs

If you’re having any issues or have further questions you can find help in the following places.

Want to know more about how the app works? Take a look at virginmedia.com/helptvonthego for loads of handy info.
You can get help in the app by selecting Help in the main menu.

Need something more? Chat to the experts on our forums at virginmedia.com/community.
Copyright ©2018 TiVo Inc. All rights reserved. TiVo and the TiVo logo are registered trademarks of TiVo Inc. and its subsidiaries worldwide.
Musí mať aplikáciu pre všetkých zákazníkov spoločnosti Virgin TV

Aplikácia Virgin TV Control znamená, že môžete ovládať svoju krabicu TiVo alebo Virgin TV V6 odkiaľkoľvek na svete, nech ste kdekoľvek na internete s WiFi, 3G alebo 4G.
Najlepšie bity

Ako zákazník služby Virgin TV vám táto aplikácia umožňuje:

• Spravujte svoje nahrávky - nastavte Link Series + odkiaľkoľvek na svete, kedy
        ste pripojení na internet
• Ovládajte svoj televízor - ak je váš box TiVo pripojený k rovnakej domácej sieti ako vaše
        môžete prepnúť svoj mobil alebo tablet na praktické diaľkové ovládanie
• Urýchlite spôsob vyhľadávania a prehliadania - vyhľadajte pomocou QWERTY zariadenia
        namiesto diaľkového ovládača
• Ak máte krabicu Virgin TV V6 poháňanú spoločnosťou TiVo, môžete streamovať vybrané nahrávky
        vášho zariadenia
• Aplikácia sa pripojí priamo k vašej krabici TiVo alebo Virgin TV V6, aby ste zistili, či tam nie je
        je stratu záznamu alebo úložný priestor je nízky
        Čo potrebuješ
• Buďte zákazníkom spoločnosti Virgin TV
• Android mobil alebo tabletu so systémom Android OS 5.1 a vyššie s WiFi internetom v systéme Android
        Spojené kráľovstvo
• Používateľské meno a heslo služby My Virgin Media

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane práv našich partnerov v oblasti obsahu nemožno aplikáciu Virgin TV Control použiť na zariadeniach s jailbrokenmi, v ktorých boli vykonané neoprávnené úpravy operačného systému.

Najčastejšie otázky

Ak máte nejaké problémy alebo máte ďalšie otázky, nájdete pomoc na nasledujúcich miestach.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako aplikácia funguje? Pozrite sa na virginmedia.com/helptvonthego o veľa praktických informácií.
Aplikáciu môžete získať pomocou výberu Pomocníka v hlavnom menu.

Potrebujete niečo viac? Rozprávajte sa s odborníkmi na našom fóre na adrese virginmedia.com/community.
Copyright © 2018 TiVo Inc. Všetky práva vyhradené. TiVo a logo TiVo sú registrované ochranné známky spoločnosti TiVo Inc. a jej dcérskych spoločností po celom svete.
Ďalšie informácie
3,1
Celkove 24 926
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Bug fixes and stability improvements
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
11. septembra 2018
Veľkosť
21M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
4.3.0-1153549
Vyžaduje Android
5.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od predajcu
Virgin Media
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.