Virgin Media Store

За тийнейджъри
24
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

This app lets you watch or download TV shows and movies you’ve bought from the Virgin Media Store.

You can buy movies and TV Box Sets online at virginmediastore.com. Watch on your mobile or tablet. No subscription needed.

Got Virgin TV? With a Virgin TV V6 box or a TiVo box, you can buy shows through your TV – just go to On Demand > Movies > Virgin Media Store.

Key features:

• Watch TV shows and movies on the go with 3G, 4G or WiFi
• Download stuff to watch offline
• Scroll through everything you’ve bought in ‘My Library’
• Register up to 5 devices

What you need:

• A Virgin Media Store account. Set one up at virginmediastore.com
• A compatible internet-connected mobile or tablet
• Android 4.3 (Android 6.0 and above recommended for best performance)
• For security reasons and to protect the rights of our content partners, Virgin Media Store is not supported on rooted or jailbroken devices where unauthorised modifications have been made to the operating system
• Works best with a Virgin TV package and a Virgin TV box, powered by TiVo

FAQs

• For help while using the app, select Help & FAQs from the app menu
• If you’ve got a problem you can’t fix, call us on 0800 027 0801 or email customerservice@virginmediastore.com
Това приложение ви позволява да гледате или изтеглите телевизионни предавания и филми, които сте закупили от Virgin Media Магазин.

Можете да си купите филми и телевизионни Box Задава онлайн на virginmediastore.com. Гледайте на мобилния си телефон или таблет. Не абонамент е необходимо.

Имаш Virgin телевизия? С кутия Virgin телевизия V6 или кутия TiVo, можете да си купите предавания чрез вашия телевизор - просто отидете On Demand> Филми> Virgin Media Store.

Основни функции:

• Гледайте телевизионни предавания и филми в движение с 3G, 4G или WiFi
• Изтегляне на неща, за да гледате онлайн
• Превъртете през всичко, което сте купили в "Моята библиотека"
• Регистриране на до 5 устройства

От какво имаш нужда:

• A сметка Virgin Media Store. Задайте си направите по virginmediastore.com
• Съвместима свързано с интернет мобилни устройства или таблети
• Android 4.3 (Android 6.0 и по-препоръчва за най-добро изпълнение)
• От съображения за сигурност и за защита на правата на партньорите ни за съдържание, Virgin Media Store не се поддържа на отключени устройства с премахнати или когато са направени неоторизирани модификации на операционната система
• Работи най-добре с Virgin телевизия пакет и телевизия кутия Дева, задвижвани от TiVo

Често задавани въпроси

• За помощ при използването на приложението, изберете Помощ & Въпроси от менюто на приложението
• Ако имаш проблем, който не може да се определи, обадете ни се на 0800 027 0801 или електронна поща customerservice@virginmediastore.com
Прочетете повече
2,3
Общо 24
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Implementation of new EU Digital Single Market regulations so that you can watch your purchased Virgin Media Store movies and TV Box Sets in any EU member state. Enjoy!
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
31 март 2018 г.
Размер
30M
Инсталирания
5 000+
Текуща версия
2.0.0
Изисква Android
4.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За тийнейджъри
Разнообразно съдържание: По усмотрение на потребителя
Предлага се от
Virgin Media
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.