Virgin Media Store

Thanh thiếu niên
33
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

This app lets you watch or download TV shows and movies you’ve bought from the Virgin Media Store.

You can buy movies and TV Box Sets online at virginmediastore.com. Watch on your mobile or tablet. No subscription needed.

Got Virgin TV? With a Virgin TV V6 box or a TiVo box, you can buy shows through your TV – just go to On Demand > Movies > Virgin Media Store.

Key features:

• Watch TV shows and movies on the go with 3G, 4G or WiFi
• Download stuff to watch offline
• Scroll through everything you’ve bought in ‘My Library’
• Register up to 5 devices

What you need:

• A Virgin Media Store account. Set one up at virginmediastore.com
• A compatible internet-connected mobile or tablet
• Android 4.3 (Android 6.0 and above recommended for best performance)
• For security reasons and to protect the rights of our content partners, Virgin Media Store is not supported on rooted or jailbroken devices where unauthorised modifications have been made to the operating system
• Works best with a Virgin TV package and a Virgin TV box, powered by TiVo

FAQs

• For help while using the app, select Help & FAQs from the app menu
• If you’ve got a problem you can’t fix, call us on 0800 027 0801 or email customerservice@virginmediastore.com
Ứng dụng này cho phép bạn xem hoặc tải chương trình TV và phim mà bạn đã mua từ Virgin Media Store.

Bạn có thể mua phim và TV Box Thiết lập trực tuyến tại virginmediastore.com. Xem trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn. Không thuê bao cần thiết.

Got Trinh Nữ truyền hình? Với một hộp Trinh Nữ TV V6 hoặc một hộp TiVo, bạn có thể mua các chương trình thông qua TV của bạn - chỉ cần vào On Demand> Điện ảnh> Virgin Media Store.

Các tính năng chính:

• chương trình TV Watch và phim trên đường đi với 3G, 4G hoặc WiFi
• Tải công cụ để xem ngoại tuyến
• Di chuyển qua tất cả mọi thứ bạn đã mua trong ‘Thư viện của tôi’
• đăng ký lên đến 5 thiết bị

Những gì bạn cần:

• Một tài khoản Virgin Media Store. Thiết lập một tại virginmediastore.com
• Một tương thích điện thoại di động có kết nối internet hoặc máy tính bảng
• Android 4.3 (Android 6.0 trở lên khuyến khích cho hiệu suất tốt nhất)
• Vì lý do an ninh và bảo vệ quyền lợi của đối tác nội dung của chúng tôi, Virgin Media Store được không được hỗ trợ trên thiết bị gốc hoặc jailbroken được những thay đổi trái phép đã được thực hiện cho các hệ điều hành
• Làm việc tốt nhất với một gói truyền hình Virgin và một hộp truyền hình Virgin, trang bị TiVo

Câu Hỏi Thường Gặp

• Để được trợ giúp khi sử dụng các ứng dụng, chọn Trợ giúp & Câu Hỏi Thường Gặp từ menu ứng dụng
• Nếu bạn đã có một vấn đề bạn không thể sửa chữa, gọi cho chúng tôi 0800 027 0801 hoặc email customerservice@virginmediastore.com
Đọc thêm
2,3
Tổng 33
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Brand new look and feel
Updated On Demand player with skip/rewind features
Bug fixes and stability improvements
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
29 tháng 5, 2018
Kích thước
31M
Lượt cài đặt
10.000+
Phiên bản hiện tại
2.1.0
Cần có Android
4.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Nội dung đa dạng: Nên thận trọng
Cung cấp bởi
Virgin Media
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.