Kamere Hrvatske
(256)

Reviews

What's New
2.2
✔ Ažurirana lista kamera
✔ Dodatno unapređeno sučelje
2.1
✔ Izmenjene grupe. Manje grupa sa više kamera u njima.
✔ Kamere su sada grupisane po velikim gradovima, ostale po zupanijama.
✔ Pretraga grupa po nazivu.
✔ Pretraga kamera unutar grupa po nazivu.
2.0.1
✔ Brži i stabilniji prikaz kamera u listi
2.0
✔ Prikaz slike sa kamera prilikom izbora grada/kamere
1.9
Ispravljeno par bagova
1.8
✔ Stabilnija i bolje radi i na slabijim mobitelima.
✔ Unapređen UI

Similar

More from developer