Eclipse Guide - Solar & Lunar Eclipses Timer 2020

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

View solar and lunar eclipses of the past and future! Your complete guide to the Penumbral lunar eclipse on January 10-11, 2020.

Eclipse Guide is a comprehensive app for observing solar and lunar eclipses. It provides all the info (eclipse time, calculator, calendar, eclipse timer, simulator, push notifications for eclipse, best observer's spots) to experience any sun and moon eclipse.
Understanding these solar and lunar events is easier than ever with our eclipse timer app.

When is the next eclipse in 2020? Will it be a lunar eclipse or a solar eclipse? Will it be partial, total or penumbral eclipse? What time is the lunar eclipse?

A Penumbral lunar eclipse will occur on January 10-11, 2020. At maximum eclipse, 90% of the lunar disc will be partially shaded by the Earth, which will cause a slight shadow gradient across its disc. Careful observers can notice this subtle effect. This Penumbral lunar eclipse will last 4 hours and 5 minutes, and will be visible from Africa, Europe, Asia, Alaska, and Australia. The best viewing locations are Tokyo, Osaka, Bombay, Beijing, Moscow, Delhi, Seoul, Istanbul, Manila and Jakarta.

Never miss solar and lunar eclipses will Eclipse Guide app. Eclipses of 2020 and other years are available in our eclipse calendar.

*From the developers of famous astronomy app Star Walk, winner of the Apple Design Award 2010, loved by more than 10 million users around the world*

Main features of this eclipse tracker:

ECLIPSE CALENDAR & CALCULATOR

Eclipse Guide offers the list of upcoming solar and lunar eclipses and eclipses of the past. You can view and discover any kind of eclipse (total solar eclipse, partial solar eclipse, annular solar eclipse, total lunar eclipse, partial lunar eclipse, penumbral lunar eclipse).

ECLIPSE TRACKER & VIEWER

View solar and lunar eclipses from your current location, from any other location, or from the best location for observing these astronomy events. The Eclipse Guide app provides a list of the best places to view the eclipse. Check the app to find the best observing location for the upcoming penumbral lunar eclipse.

ECLIPSE SIMULATOR

The short video with lunar and solar eclipse animation will give you a better understanding of what happens during these astronomy events from the very beginning to the end. Сheck how much you know lunar and solar eclipses.

ECLIPSE MAP

Explore eclipse map showing the eclipse path accompanied by lunar and solar eclipse timer with local times of all the phases. Eclipse maps illustrate the gradation of eclipse visibility and show the best locations where these astronomy events are visible.

ECLIPSE TIMER

With eclipse timer from Eclipse Guide app you will receive push notifications for these astronomy events in time.

Share the info about eclipses with friends.

Advanced features for eclipse explorers:*

🔸️ Audio guide with voice notifications won’t let you miss the desired solar or lunar eclipse. It will accompany your eclipse observation providing comments on all the stages of the phenomenon. You want miss the upcoming penumbral lunar eclipse on January 10-11, 2020.

🔸️ Fullscreen eclipse maps show the visibility of any eclipse and its path. Use them to pick a good location to veiw eclipse. Zoom in and out, check the eclipse visibility for any location.

🔸️️ Star spotter simulates the sky at your observing location. Find out whether the eclipse will be visible from the selected location. Quickly identify and view solar and lunar eclipses in the sky using this eclipse calculator.

*Advanced features should be purchased separately (via In-App Purchase).

Remember: Looking directly at the Sun can cause serious eye damage or blindness. Never look at a solar eclipse without proper eye protection.

For any questions or suggestions on how to improve our app for solar and lunar eclipses :support@vitotechnology.com

Get ready for the next eclipse with Eclipse Guide app!
Bekijk zons- en maansverduisteringen uit het verleden en de toekomst! Je complete gids voor de Penumbral-maansverduistering op 10-11 januari 2020.

Eclipse-gids is een uitgebreide app voor het observeren van zons- en maansverduisteringen. Het biedt alle informatie (eclipse-tijd, rekenmachine, kalender, eclipse-timer, simulator, pushmeldingen voor eclipse, vlekken van de beste waarnemer) om elke zons- en maanverduistering te ervaren.
Inzicht in deze zonne- en maanevenementen is eenvoudiger dan ooit met onze eclipse timer-app.

Wanneer is de volgende zonsverduistering in 2020? Wordt het een maansverduistering of een zonsverduistering? Zal het een gedeeltelijke, totale of penumbrale zonsverduistering zijn? Hoe laat is de maansverduistering?

Een Penumbrale maansverduistering zal plaatsvinden op 10-11 januari 2020. Bij maximale zonsverduistering zal 90% van de maanschijf gedeeltelijk in de schaduw worden gesteld door de aarde, wat een lichte schaduwgradiënt over zijn schijf zal veroorzaken. Zorgvuldige waarnemers kunnen dit subtiele effect opmerken. Deze Maansverduistering van Penumbral duurt 4 uur en 5 minuten en is zichtbaar vanuit Afrika, Europa, Azië, Alaska en Australië. De beste kijklocaties zijn Tokio, Osaka, Bombay, Beijing, Moskou, Delhi, Seoul, Istanbul, Manila en Jakarta.

Mis nooit zons- en maansverduisteringen in de Eclipse Guide-app. Verduisteringen van 2020 en andere jaren zijn beschikbaar in onze eclipskalender.

* Van de ontwikkelaars van de beroemde astronomie-app Star Walk, winnaar van de Apple Design Award 2010, geliefd bij meer dan 10 miljoen gebruikers over de hele wereld *

Belangrijkste kenmerken van deze eclipse-tracker:

ECLIPSE KALENDER & CALCULATOR

Eclipse Guide biedt de lijst met komende zons- en maansverduisteringen en eclipsen van het verleden. U kunt elke vorm van eclips bekijken en ontdekken (totale zonsverduistering, gedeeltelijke zonsverduistering, ringvormige zonsverduistering, totale maansverduistering, gedeeltelijke maansverduistering, penumbrale maansverduistering).

ECLIPSE TRACKER & VIEWER

Bekijk zons- en maansverduisteringen vanaf uw huidige locatie, vanaf elke andere locatie of vanaf de beste locatie voor het observeren van deze astronomische gebeurtenissen. De app Eclipse Guide biedt een lijst met de beste plaatsen om de eclipse te bekijken. Controleer de app om de beste waarnemingslocatie te vinden voor de aanstaande penumbrale maansverduistering.

ECLIPSE SIMULATOR

De korte video met maan- en zonsverduisteringanimatie geeft je een beter begrip van wat er gebeurt tijdens deze astronomische gebeurtenissen van het allereerste begin tot het einde. Controleer hoeveel u maan- en zonsverduisteringen kent.

ECLIPSE-KAART

Verken de eclipskaart met het eclipspad vergezeld van de maans- en zonsverduisteringstimer met lokale tijden van alle fasen. Eclipse-kaarten illustreren de gradatie van de eclipszichtbaarheid en tonen de beste locaties waar deze astronomische gebeurtenissen zichtbaar zijn.

ECLIPSE TIMER

Met de eclipse-timer van de Eclipse Guide-app ontvangt u tijdig pushmeldingen voor deze astronomische gebeurtenissen.

Deel de informatie over eclipsen met vrienden.

Geavanceerde functies voor eclipse-ontdekkingsreizigers: *

🔸️ Audiogids met gesproken meldingen laat je de gewenste zons- of maansverduistering niet missen. Het gaat bij je eclipsobservatie en geeft commentaar op alle fasen van het fenomeen. Je wilt de aanstaande penumbrale maansverduistering op 10-11 januari 2020 missen.

🔸️ Eclipskaarten op volledig scherm tonen de zichtbaarheid van elke eclips en zijn pad. Gebruik ze om een ​​goede locatie te kiezen om de eclips te bekijken. Zoom in en uit, controleer de eclipszichtbaarheid voor elke locatie.

🔸️️ Star spotter simuleert de lucht op uw waarnemingslocatie. Ontdek of de eclips zichtbaar is vanaf de geselecteerde locatie. Identificeer en bekijk snel zons- en maansverduisteringen in de lucht met deze eclipscalculator.

* Geavanceerde functies moeten apart worden gekocht (via In-App Purchase).

Onthoud: rechtstreeks naar de zon kijken kan ernstig oogletsel of blindheid veroorzaken. Kijk nooit naar een zonsverduistering zonder de juiste oogbescherming.

Voor vragen of suggesties over het verbeteren van onze app voor zons- en maansverduisteringen : support@vitotechnology.com

Maak je klaar voor de volgende eclipse met Eclipse Guide-app!
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
3,3
118 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

The app is ready for the upcoming Penumbral Lunar Eclipse on January 10-11, 2020. You will find out how, where and when to see this sky event, receive voice notifications and observing tips.

Enjoy!
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Bijgewerkt
2 januari 2020
Grootte
54M
Installaties
5.000+
Huidige versie
2.0.8.1
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 0,99 per item
Aangeboden door
Vito Technology
Distributieovereenkomst
Gellertstraße 32, 22301 Hamburg, Germany
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.